Viešųjų elektroninių paslaugų gyventojams Skandinavijos šalyse (Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje) tyrimas

22 psl. / 3126 žod.

Ištrauka

ĮVADASTema ir jos aktualumas

Šių laikų ekonomika vis labiau krypsta nuo prekių mainų prie paslaugų teikimo. Greitai plėtojantis naujosioms technologijoms ir elektroniniams tinklams auga elektroninių pasalugų paklausa. Todėl vyriausybės ir privatūs subjektai norėdami geriau panaudoti turimus išteklius stengiasi perkelti paslaugų tiekima į elektroninę erdvę. Tokie viešojo sektoriaus projektai (e. paslaugų teikimas) yra finansuojami iš vasltybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų fondų, todėl yra svarbu juos analizuoti ir vertinti. Tyrimo objektasŠio darbo pagrindinis tyrimo objektas yra Skadinavijos šalių – Suomijos, Norvegijos ir Švedijos, viešosios elektroninės paslaugos teikiamos gyventojams.Tyrimo tikslasIšanalizuoti Suomijos, Norvegijos ir Švedijos viešąsias elektronines paslaugas teikiamas gyventojams.UždaviniaiDarbo uždaviniai :1. Teoriškai apibūdinti viešąsias e. paslaugas ir elektroninę valdžią;2. Apžvelgti ir įvertinti pagrindines viešąsias e. paslaugas, kurios yra teikiamos gyventojams Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje;3. Aptarti viešųjų e. paslaugų gyventojams prieinamumą, bei populiarumą Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje.Tyrimo metodai

Tyrimas susideda iš dviejų dalių. Pirmoje darbo dalyje bendrai aptariamos viešosios elektroninės paslaugos, e-valdžia, jų sampratos. Antroje darbo dalyje analizuojami Europos Komisjos ir „Eurostat“ duomenys ir ataskaitos.


Turinys

 • Turinys
 • ĮVADAS3
 • Tema ir jos aktualumas3
 • Tyrimo objektas3
 • Tyrimo tikslas3
 • Uždaviniai3
 • Tyrimo metodai4
 • 1. TEORINĖ DALIS4
 • 1.1. Viešųjų elektroninių paslaugų sąvoka4
 • 1.2. Viešųjų e. paslaugų brandos lygiai4
 • 1.3. E-valdžios samprata6
 • 2. PRAKTINĖ DALIS7
 • 2.1. Skandinavijos šalių e-valdžios strategija ir viešųjų e. paslaugų plėtojimo kryptys7
 • 2.1.1. Suomijos e-valdžios strategija7
 • 2.1.2. Švedijos e-valdžios strategija8
 • 2.1.3. Norvegijos e-valdžios strategija9
 • 2.2. Viešosios elketroninės paslaugos teikiamos gyventojams Skandinavijos šalyse11
 • 2.2.1. Pagrindinės viešosios e. paslaugos gyventojams Skandinavijoje11
 • 2.2.2. Norvegijos viešosios e. paslaugų gyventojams11
 • 2.2.3. Švedijos viešosios e. paslaugos gyventojams13
 • 2.2.4. Suomijos viešosios e. paslaugos gyventojams15
 • 2.3. Viešųjų elektorninių paslaugų gyventojams pasiekiamumas ir populiarumas Skandinavijos šalyse (Norvegija, Švedija, Suomija)18
 • Išvados20
 • Literatūros ir šaltinių sąrašas21
 • Sąžiningumo deklaracija22

Reziumė

Autorius
karpis
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 29, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Įvadas į viešąjį administravimą

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. camel
Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir visokias kitokias problemas. Savivaldybė turi daugiausiai galios ir...

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

Viešasis administravimas Referatas 2006 m. milduxxx
Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę, turėti įtakos sprendimų priėmime. Šiuolaikiniame pasaulyje labai sunku...

Socialinės apsaugos viešųjų e - paslaugų tobulinimas

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2015 m. agne_st
Sparti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sklaida sukelia daug pokyčių įvairiose visuomenės gyvenimo srityse. Virtualioje erdvėje galima atrasti vis daugiau kasdieninių paslaugų, kurias...