Socialinio darbo praktikos modelis

21 psl. / 3737 žod.

Ištrauka

Socialinio darbo procese svarbu kliento pažinimas. Kiekvieno kliento istorija unikali ir nepakartojama. Dažnai asmuo tampa nepalankios socialinės aplinkos auka, vaikystės patirtys ir išgyvenimai palieka neišdildomus pėdsakus, nulemia tolesnį gyvenimo scenarijų. Viena iš socialinės rizikos grupių – asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, asocialūs (narkomanai, alkoholikai ,kitaip sakant žmonės nesilaikantys visuomeninių normų . Šios grupės asmenų psichosocialinės problemos dažnai pasižymi kompleksiškumu: priklausomybės, benamystė, nedarbas, socialinių įgūdžių stoka ir kt. Psichologinės tarnybos 2005 metų veiklos ataskaitose atkreipiamas dėmesys į asocialių asmenų depresijos, nemigos, padidėjusio dirglumo, įkyrių suicidinių minčių, savikontrolės praradimo, baimės, problemų šeimoje (pablogėjusių ar nutrūkusių ryšių), blogų tarpusavio santykių, adaptavimosi būryje problemų. Įgalinimo procesą stabdo ne visada tolerantiškas visuomenės požiūris į socialinės rizikos grupių asmenis; tokį požiūrį gali lemti posovietinė tradicija, socialinio švietimo stoka visuomenėje ir kt. Anot V. Ivanauskienės (2004, p. 37), atsidūrus bejėgiškoje situacijoje, žmonės dažnai ne tik neturi žinių, kaip bendrauti su sistema, bet ir nemano galį tikėtis kokio nors pasikeitimo, jiems trūksta pasitikėjimo savimi, kurio reikia, norint įsitraukti į keitimąsi. Įgalinimas, kaip teigia L. C. Johnson (2001, p. 278), – tai strategija, kurios tikslas – ,, sumažinti žmogaus bejėgiškumą, skatinti imtis atsakomybės už savo gyvenimą“. Tai ne tik žmogaus gebėjimų skatinimas, bet ir motyvavimas, mokymas ir savo vertės kėlimas, kad žmonės patikėtų, jog yra kompetentingi, turi įgūdžių, reikalingų tartis su bendruomenės sistemomis, ir nusipelno išteklių, būtinų jų socialiniam funkcionavimui.

Tikslas: Išsiaiškinti socialinio darbo praktikos modelio (įgalinimo teorijos) stiprybes akcentuojančio požiūrio pagrindu.

Uždaviniai:

 1. Teoriškai pagrįsti socialinio darbo praktikos modelį (įgalinimo teoriją) dirbant su klientu ir bendruomenėje ;
 1. Atlikti praktinės situacijos analizę taikant socialinio darbo praktikos modelį .

Objektas:

socialinio darbo praktikos modelis.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė;
 2. Tyrimo duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas giluminis interviu.


Turinys

 • Turinys
 • Įžanga3
 • 1. Socialinio darbo praktikos modelio (įgalinimo teprijos) pagrindimas5
 • 1.1 Kliento įgalinimas socialiniame darbe7
 • 1.2 Bendruomeninio įgalinimo procesas9
 • 2. Praktinės situacijos , taikant socialinio darbo praktikos modelį, analizę11
 • Išvados19
 • Literatūra20

Reziumė

Autorius
lhuhuh
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.47
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 31, 2016
Apimtis
21 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Bihevioristinis socialinio darbo modelis

Socialinis darbas Referatas 2011 m. vaidukazs
Palyginu B. F. Skinner operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija, A. Bandura – socialinio išmokimo teorija ir Pavlov reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinio determinavimo, arba sąlygojimo...

Socialinio darbo modeliai

Socialinis darbas Konspektas 2010 m. teraja
Kiekvienoje šalyje socialinio darbo pagrindu pasirenkamas atitinkamas modelis, kurio ištakos yra tam tikra teorija, pvz., humanistinio-egzistencinio socialinio darbo modelis yra grindžiamas humanistine,egzistencine filosofine...

Socialinio darbo praktikos modelis: kognityvus

Socialinis darbas Kursinis darbas 2011 m. aistelyteee
Socialinis darbas, tai veikla, padedanti asmeniui, šeimai spręsti socialines problemas ir šis darbas yra nukreiptas į kognityvinių asmenybės struktūrų ugdymą. Šiandien žmonės turi...

Etinės dilemos socialinio darbo praktikoje

Socialinis darbas Kursinis darbas 2016 m. gabrieleluk
Kursinis darbas rašytas apie etinių dilemų socialiniame darbe sampratą, klasifikavimą. Aptartas šių dilemų sprendimo būdas. Praktinėje dalyje apklausti socialiniai darbuotojai, susidūrę su etinėmis...