AB „Sanitas“ veiklos įvertinimas, remiantis 14 E.W. Demingo kokybės vadybos programos punktų

38 psl. / 6340 žod.

Ištrauka

Visuotinė kokybės vadyba (VKV) - tai mokslas tyrinėjantis universalius metodus, užtikrinančius organizacijos išlikimą rinkoje, tenkinant bei viršijant esamus bei numanomus vartotojų poreikius. Šis mokslas grindžiamas pastovaus tobulėjimo filosofija, kuri gali būti taikoma ne tik firmų ar įmonių darbo kultūros bei gaminių kokybės užtikrinimui, bet ir kitose gyvenimo srityse. Svarbu paminėti, jog visuotinė kokybės vadyba tai dar ne ISO 9000 serijos kokybės užtikrinimo standartų sėkmingas įdiegimas. Tai yra kur kas daugiau. Visuotinė kokybės vadyba - tai žmonijos patirties koncentratas tobulinant mokslinio darbo organizavimo metodus.

Temos aktualumas. Šiame darbe vertinsime įmonės kokybę, iš gamybinės organizacijos pozicijos. Dabartiniu metu daugelis ekonomistų akcentuoja, kad netolimoje ateityje norint likti versle kokybė bus pagrindinė sąlyga. Pažangios įmonės supranta ir tai, kad visuotinės kokybės vadyba yra viena iš esminių verslo gerinimo ir sėkmės prielaidų. Ateitis priklauso toms įmonėms ir organizacijoms, kurios patenkins išrankiausių klientų dabartinius ir būsimus poreikius įsigyti gerų prekių arba gauti paslaugų mažiausia kaina. Tai pasiekiama, taikant įmonėse šiuolaikinius kokybės vadybos metodus.

Problema. Lietuvos pramonės įmonėms dažnai trūksta informacijos arba ne įvertinama naujų vadybos metodų įtaka jų veiklai, nors naujų kokybės priemonių diegimas galėtų iš esmės pagerinti įmonių ekonominį veiksmingumą ir kartu padidinti Lietuvos pramonės konkurencingumą. Nepaisant to, susidomėjimas šia sritimi nuolat auga – sparčiai daugėja įmonių, įdiegusių ir diegiančių kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

Visuotinės kokybės vadyba padeda užtikrinti kokybę kiekviename gamybos etape. Be to, visuotinė kokybės vadyba įvertina (ne)kokybiškumo kainą. Patirtis rodo, kad “blogos kokybės kaina” gali būti didesnė nei iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti. Remiantis Didžiosios Britanijos vyriausybės duomenimis, vidutinė “kokybės kaina” gali būti 5-25 procentai visos įmonės apyvartos [5].

Visuotinės kokybės vadybos mokslo taikymo praktikoje efektyvumą įrodė praėjusio šimtmečio antroje pusėje garsus visuotinės kokybės vadybos pionierius profesorius Edvards Deming, kurio statistinės proceso kontrolės metodus pirmieji praktikoje pritaikė Japonijos inžinieriai. Ilgametė praktika įrodė šio mokslo gyvybingumą. Visuotinės kokybės vadybos mokslo koncepcijos šiuo metu plačiai taikomos visame pasaulyje, tad Lietuvos įmonėms, žengiančioms pasaulinės integracijos keliu bei vadybos specialistams, besiruošiantiems dirbti tose organizacijose, nepaprastai svarbu pasiekti, kad visuotinės kokybės vadybos principai taptų kasdieninio darbo norma. Tik šio kokybės vadybos modelio taikymas gali užtikrinti Lietuvos ūkio konkurencingumą pasaulinėje rinkoje.

Darbo (tyrimo) tikslas: įmonės AB „Sanitas“ veiklos įvertinimas remiantis 14 E.W. Demingo kokybės vadybos programos punktų.

Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti visuotinės kokybės principų integravimo įmonės veikloje svarbą;
 2. Aprašyti E. Demingo 14 visuotinės kokybės principų;
 3. Įvertinti kaip AB „Sanitas“ veikla atitinka 14 Demingo iškeltų kokybės principus;
 4. Remiantis įvertinimu pateikti pasiūlymus AB „Sanitas“ veiklos kokybės gerinimui.

Darbo (tyrimo) atlikimo metodai: literatūros analizė, stebėjimas, anketinė apklausa.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. 14 E. W. DEMINGO KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS – AUKŠTOS ĮMONĖS KOKYBĖS GARANTAS4
 • 1.1. Visuotinės kokybės vadybos teorijos analizė4
 • 1.2. Visuotinės sistemos integracija6
 • 1.3. E. W. Demingo nuostatoms atstovaujantys 14 kokybės vadybos principų7
 • 2. AB „SANITAS“ VEIKLOS APŽVALGA11
 • 2.1. Įmonės charakteristika11
 • 2.2. Kokybės sistema…………………………………………………………………………12
 • 3. AB „SANITAS“VEIKLOS ATITIKIMAS 14 E. W. DEMINGO KOKYBĖS VADYBOS PUNKTŲ14
 • 3.1. Tyrimo rezultatų analizė14
 • 3.2. AB “Sanitas“ veiklos įvertinimo apibendrinimas24
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI26
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI27
 • PRIEDAI28
 • 1 priedas. Anketa29
 • 2 priedas. Anketinės apklausos rezultatai33

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

Kokybės vadybos raida W. E. Demingo darbuose

Vadyba Referatas deimanteb
1980- ųjų pradžioje keitėsi vadovavimas verslui. W.E.Demingo požiūris į visuotinę kokybės vadybą įtaka tapo įrankiu, “transformuojančiu visuomenės švietimą ir paverčiančiu “vienodas galimybes” daugiau...