Ekonomika ir verslas / Vadyba

Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai

0 atsiliepimų
Autorius:

Organizacijai vadovaujama sėkmingai ir ji taip veikia tada, kai organizacijos valdymas yra sistemingas bei skaidrus. Geros kokybės pagrindas – įgyvendinta ir prižiūrima kokybės vadybos sistema, sukurta nuolat gerinti organizacijos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą, atsižvelgiant į visų suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimą.

Supratimas apie kokybės vadybą taip pat nėra vienareikšmis kaip ir pati kokybės sąvoka. Tarptautinis kokybės vadybos standartas ISO 9000:2000 apibrėžia, kad kokybės vadyba apsaugo organizacijas nuo bankroto - tai išsivysčiusių regionų bei šalių sėkmingo tobulėjimo garantas. Organizacija, siekianti užtikrinti strategijos ir politikos valdymą bei norinti, kad tuo pačiu metu būtų veiksmingai tobulinamos sudėtingos valdymo sistemos, savo veiklai taiko kokybės vadybos metodus.

Kokybės sistemos samprata apima įmonės organizacinės struktūros, pareigų, procedūrų, procesų ir išteklių visumą, būtiną kokybės valdymui. Yra manoma, kad daugiausia kokybės problemų kyla dėl sistemos trūkumų - 85 proc. ir tik 15 proc. yra darbuotojų klaidos. Turint gerai veikiančią kokybės sistemą, yra įmanoma užtikrinti reikiamą kokybės lygį. Visos įmonės siekiančios sėkmingai dirbti, turi sugebėti valdyti kokybę gamybos ar paslaugų teikimo metu. Efektyvus būdas tą pasiekti yra įdiegti kokybės vadybos sistemą ir nuolat ją kontroliuoti. Kontroliuojama ir nuolat vertinama kokybės sistema gali padidinti bendrą veiklos efektyvumą, pagerinti ryšius su klientais bei padidinti klientų pasitikėjimą. Taip pat kokybės vertinimo metu atrandamos įmonės kokybės sistemos spragos, kokybės problemų priežastys. Ši informacija yra pagrindas kokybės valdymo sprendimams priimti ir įgyvendinti.

Gero įmonės valdymo prielaidos visų pirma slypi teisingame valdymo objektų pasirinkime. Visuotinė kokybės vadyba, ISO 9001:2000, ISO 14001, Europos verslo tobulumo modelis ir kitos š vadybos teorijos ir modeliai didelę reikšmę teikia procesiniam požiūriui į įmonės valdymą. Tai galima laikyti procesinio ir sisteminio požiūrio įsigalėjimą. Taip pat E.Demingas, J. Juranas ir kiti garsūs autoriai savo darbuose pabrėžia orientavimosi į procesus svarbą. Procesinio požiūrio nepakankamas įvertinimas, E. Demingo nuomone, sulėtino Amerikos verslo vystymàsi.

 1. Šiuo metu procesinis ir sisteminis kokybės vadybos požiūris užima vis tvirtesnes pozicijas privačiame versle ir viešajame sektoriuje. Visos organizacijos, turinčios įdiegtas tarptautinius standartus atitinkančias kokybės vadybos sistemas, turės įsisavinti procesinį požiūrį. Tai svarbu todėl, nes Lietuvoje yra daug įmonių, įdiegusių savo veikloje kokybės vadybos sistemas, tačiau griežti ISO organizacijos reikalavimai kartais leika nesuprasti. Lietuvos įmonėms vertėtų sutikti su tuo, kad ISO standartų reikalavimas – taikyti procesinį ir sisteminį požiūrį įmonės valdyme, remiasi vadybos, vadybinio mąstymo vystymosi tendencijų aiškiu suvokimu ir atsakomybe už jos rekomenduotų vadybos sistemų veiksmingumą ir jų gyvybingumą ateityje.

Šio darbo objektas – kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai. Tikslas išanalizuoti kokybės vadybos sistemos pamatą – sisteminį ir procesinį požiūrį. Tikslui pasiekti darbe iškelti uždaviniai yra šie:

 1. Aprašyti kokybės vadybos sistemos sampratą ir paskirtį;
 2. Pateikti procesinio ir sisteminio požiūrio esmę;
 3. Išnagrinėti ISO 9000 standartuose pateiktą susijusios procesais sistemos modelį;
 4. Išanalizuoti kokybės vadybos principus – procesinį ir sisteminį požiūrį;
 5. Apžvelgti kokybės vadybos teorijas ir modelius, kuriuose atsispindi procesinio požiūrio reikšmė kokybės vadybai.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.

Darbas susideda iš penkių pagrindinių dalių. Pasitelkus mokslinę literatūrą ir kitus informacijos šaltinius, pirmoje darbo dalyje pateikta kokybės vadybos samprata, antrojoje darbo dalyje atskleista procesinio ir sisteminio požiūrio organizacijos valdyme supratimas, trečiojoje darbo dalyje aprašytas ISO 9000 standartų modelis, paremtas sisteminiu ir procesiniu požiūriu. Šių požiūrių reikšmė kokybės vadybos sistemai atskleista ir analizuojant kokybės vadybos principus, kurie plačiau aprašyti ketvirtjoje darbo dalyje. Tam, kad galutinai įrodyti sisteminio ir procesinio reikšmę kokybės vadybos sistemai, penktojoje darbo dalyje trumpai apžvelgta keletas žinomų kokybės vadybos teorijų ir modelių.

Atliekant darbą remtasi 12 literatūros ir informacinių šaltinių, iš kurių 9 – mokslinė literatūra. Pagrindinė knyga, kuri buvo daugiausia naudota analizuojant teorinę medžiagą, yra P. Vanago (2004) knyga „Visuotinė kokybės vadyba“. Joje pateikta kokybės sistemos struktūra, principai. Nemažai informacijos paimta iš V. Dikavičiaus (2003) „Visuotinės kokybės vadyba“ ir D. Pociūtė (2004) „Visuotinės kokybės vadyba“.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS SAMPRATA IR PASKIRTIS4
 • 2. PROCESINIO IR SISTEMINIO POŽIŪRIO ESMĖ5
 • 2.1. Procesinis požiūris5
 • 2.2. Sisteminis požiūris6
 • 3. ISO 9000 STANDARTAI, KAIP SUSIJUSIOS PROCESŲ SISTEMOS, MODELIS8
 • 4. KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPAI - PROCESINIS IR SISTEMINIS POŽIŪRIS11
 • 4.1. Ketvirtas principas – procesinis požiūris12
 • 4.2. Penktasis principas - sisteminis požiūris14
 • 5. KOKYBĖS VADYBOS TEORIJOSE IR MODELIUOSE IŠREIKŠTA PROCESŲ REIKŠMĖ16
 • 5.1. Statistiniai kokybės valdymo metodai16
 • 5.2. E. Demingo ir J. Jurdanodabuose procesams teikiama reikšmė17
 • 5.3. Europos verslo tobulumo modelis18
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba
Referatas Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba

Šiame darbe pateikiama apibendrinta teorinė medžiaga, nusakanti pagrindinius visuotinės kokybės vadybos principus, įgyvendinimo aspektus. Taip [...]

Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba
Prezentacija Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba

14 skaidrių Visuotinės kokybės vadyba (VKV): organizacijos kultūrinis įsipareigojimas tenkinti vartotojų poreikius, naudojant integruotą [...]

Visuotinė kokybės vadyba
Paruoštukė Visuotinė kokybės vadyba

KTU Visuotinės kokybės vadybos koliokviumo testo klausimai su pažymėtais atsakymo variantais. [...]

UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus
Kursinis darbas UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus

„Svarbios problemos, su kuriomis susiduriame, negali būti išspendžiamos tame pačiame mąstymo lygyje, kuriame buvome jas [...]

Įmonių veiklos sisteminio vertinimo metodai
Referatas Įmonių veiklos sisteminio vertinimo metodai

Pasak J.Mackevičius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto profesoriaus: ,,Įmonių veiklos analizę galima apibrėžti kaip įvairios ekonominės [...]

Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai
Referatas Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai

Viena naujausių vadybos metodoogijų yra visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės [...]

Įmonės
Kursinis darbas Įmonės "Plamega" kokybės sistema

Dauguma pasaulio pramoninių valstybių pastaruoju metu stengiasi skatinti savo šalių gamintojus gaminti aukščiausios kokybės gaminius [...]

Kokybė ir visuotinės kokybės vadyba
Prezentacija Kokybė ir visuotinės kokybės vadyba

Kokybės vadyba skirstoma į tradicinę kokybės vadybą ir visuotinę kokybės vadybą. Visuotinė kokybės vadyba reiškia, kad [...]

Procesinio požiūrio įgyvendinimas ŽŪB „Nematekas“
Referatas Procesinio požiūrio įgyvendinimas ŽŪB „Nematekas“

Šis darbas yra atliktas verslo vadybos studijoms. Čia pateikta teorinė informacija. Pagrindinis šio referato pliusas [...]

UAB
Referatas UAB "X" prekybinės veiklos kokybės sistema

Komercijos veikla apima visus prekių ir paslaugų realizavimu susijusius procesus, pradedant rinkos tyrimu, prekių pirkimu [...]

AB „Klaipėdos mediena“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Kursinis darbas AB „Klaipėdos mediena“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

Visapusiškas kokybės gerinimas – tai vienas aktualiausių dalykų, skatinančių sėkmingą ekonominį gamybos [...]

UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais
Kursinis darbas UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais

Šiuolaikinėje rinkoje galima pastebėti įvairių konkurencijos strategijų – kai kurios įmonės renkasi būdą konkuruoti [...]

Visuotinės kokybės vadybos ir darnaus vystymosi koncepcijų esmė
Kursinis darbas Visuotinės kokybės vadybos ir darnaus vystymosi koncepcijų esmė

Visuotinės kokybės vadyba yra palyginti naujas dalykas ne tik mūsų šalyje, bet ir visame pasaulyje.

Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams
Kursinis darbas Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams

Jeigu verslo įmonė nori gyvuoti rinkos konkurencijos sąlygomis ir stiprėti, tai turi vadovautis kokybės vadybos [...]

Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje
Referatas Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje

Visuotinės kokybės vadyba yra tokia vadybos filosofija ir meto¬dai, kuriuos pasirinkusi organizacija nuolat tobulėja, įtraukdama [...]