Vartotojų elgsenos kaita

20 psl. / 4622 žod.

Ištrauka

Rinkoje prekės ir paslaugos perkamos asmeniniam vartojimui arba gamybai. Pirkėjai stipriai skiriasi pagal amžių, pajamas, išsilavinimą, skonius ir kitus veiksnius.

Individualaus pirkėjo elgsena yra sudėtingos kultūrinių, socialinių, asmeninių ir psichologinių veiksnių sąveikos rezultatas. Nors kompanijos negali kontroliuoti visų šių veiksnių, jais galima pasinaudoti nustatant ir stengiantis suprasti vartotojus, bei numatant jų elgesio kaitos tendencijas.

Vyrauja nuomonė, kad vartotojų elgesys turi racionalų pagrindą, t.y. siekiama sukurti kuo geresnę situaciją, mažiausiomis sąnaudomis. Tačiau taip yra ne visada. Vartotojo elgesį įtakoja įvairūs vidiniai ir išoriniai veiksniai, kurie yra ne visada lengvai pronozuojami.

Temos aktualumas ir naujumas. Vartotojo elgsenos kaitos supratimas leidžia įmonės vadovams suprasti vienokius ar kitokius vartotojų poelgius, numatyti jų elgseną ateityje. Marketingo specialistai turi žinoti vartotojų poreikius bei jų pirkimo įpročius. Be to turi sugebėti patenkinti vartotojus taip, kad šie pirktų būtent jų pagamintas prekes, ir netgi taip, kad jie pirktų kuo daugiau. Šiandien tai ypatingai svarbu, nes stebima daug vartotojų elgsenos pokyčių, kuriuos sąlygoja demografinės situacijos pokyčiai, lyčių vaidmenų persiskirstymas, didesnis dėmesys malonumams ir individualumo puoselėjimui, asmeninės įtakos sprendimams augimas. Be to stebima didžiulė naujų technologijų įtaka vartotojų elgsenai.

Temos pasirinkimo motyvai. Šiandieną stebint sparčius vartotojų elgsenos pokyčius, įmonių vadovams ypatingai svarbu suprasti to priežastis ir kiek galima daugiau prisitaikyti prie kintančiųverslo sąlygų, todėl šiame darbe pasirinkta ši tema. Darbo objektas – vartotojų elgsenos kaita. Darbo tikslas išanalizuoti vartotojų elgsenos kaitos tendencijas.

Darbo uždaviniai:

1. išanalizuoti veiksnius, lemiančius vartotojų elgseną;

2. aprašyti pirkimo procesą ir vartotojų elgseną perkant;

3. pateikti šiandieninio vartotojo elgsenos kaitą bei to priežastis;

4. pristatyti Lietuvos vartotojų elgsenos kaitos tendencijas.

Darbo metodologija yra literatūros analizė.

Buvo atlikta įvairių autorių: B. Alborovienė (2002.),. Pranulis V., Pajuodis A., Urbanavičius S., Virvilaitė R. (1999), R. Virvilaitė (2000), Žvirblis A. (2000), . V. Dikčius (2003), Kotler P., Armstrong G. ir kt. (2003) literatūra vartotojų elgsenos klausimais. Analizė atlikta sisteminiu analizės metodu.

Darbo struktūra - darbą sudaro 20 puslapių, 5 paveikslų, 9 literatūros šaltinių buvo išnagrinėta..


Turinys

 • Paveikslų sąrašas3
 • Pagrindinės sąvokos ir teiginiai4
 • Įvadas5
 • 1.Veiksniai, lemiantys vartotojų elgseną bei kaitą6
 • 1.1. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai6
 • 1.2. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai9
 • 2. Prekių pirkimo proceso metu vartotojų elgesio kaita11
 • 2.1. Vartojimo prekių pirkimo procesas11
 • 2.2. Gamybinės paskirties perkių pirkmo procesas14
 • 3. Šiandieninio vartotojo elgsenos kaita bei priežastys16
 • 4.Lietuvos vartotojų elgsenos kaitos tendencijos17
 • Išvados ir siūlymai19
 • Cituotų ir naudotų informacijos šaltinių sąrašas20

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.73
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

UAB “Bodesa” vartotojų elgsenos tyrimas

Rinkodara Tyrimas 2008 m. boriseviciene
Temos aktualumas. Visų įmonių vadovai, ko gero, vieningai sutaria, kad vartotojas yra verslo dėmesio centre, kad įmonės sėkmė ir ateitis priklauso nuo vieno...

Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2012 m. nijole40
Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės, kurios tam tikrais atvejais vartotojo sąmonėje net nėra...

Pieno produktų vartotojų elgsena

Rinkodara Tyrimas 2013 m. svajūnė
Darbo aktualumas: Jau seniai vartotojas ir jo poreikiai tapę vienu iš svarbiausių objektų kiekvienos įmonės veikloje. Svarbiausias verslo organizacijų tikslas – patenkinti vartotojų...

Vartotojų elgsenos tyrimas

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. rasa13
Istorinės vartotojų elgsenos kaip mokslo šaknys glūdi marketinge. Gana ilgai marketologus domino ne vartojimo, o pirkimo procesas, nes buvo rūpinamasi galutiniais rezultatais –...