Reklamos kompanijos įtaka vartotojų elgsenai

24 psl. / 6033 žod.

Ištrauka

Gyvename margame reklamos pasaulyje ir nori to ar nenori, įmonių produktų (paslaugų) vartotojas daugiau ar mažiau jaučia jos poveikį. Ar tas poveikis efektyvus, kokia reklama vykusi, o kokia ne, kaip ji keičia vartotojo elgseną, nustatyti pakankamai sunku.

Temos aktualumas. Reklama apima beveik visas žmogaus veiklos sritis. Taigi, reklamos auditorija labai plati ir įvairi – ją reikia mokėti pažinti. Įmonėms svarbu suprasti reklamos daromą poveikį vartotojų elgesenai. Todėl reikia žinoti dėsnius, kurie paaiškina reklamos poveikio vartotojo elgsenai efektyvumą bei mokėti išmatuoti šio poveikio dydį.

Darbo problema. Šiandien reklamos yra labai daug, tačiau ne visada ji patraukli ir efektyvi. Dažnai įmonės neteisingai supranta reklamos funkcijas ir nenumato jos poveikio vartotojams pasekmių. Būtent todėl dažnai susiduriame su agresyvia, įkyria arba nesuprantama reklama.

Taigi, norint sulaukti tam tikro reklamos poveikio tikslinei auditorijai, būtina žinoti kokiais būdais geriausia pasiekti šią auditoriją bei kokias reklamos skleidimo priemones tam panaudoti.

Darbo objektas - reklamos kompanijos įtaka vartotojų elgsenai.

Darbo tikslas – išanalizuoti reklamos kompanijos įtaką vartotojų elgsenai.

Darbo uždaviniai:

 1. Aprašyti reklamos sampratą, tikslus, bei funkcijas;
 2. Išanalizuoti reklamos kompanijos daromo poveikio vartotojui etapus;
 3. Pateikti reklamos kompanijos priemones bei įvertinti jų poveikį vartotojui;
 4. Aprašyti reklamos kompanijos poveikio vartotojui įvertinimo galimybes;

Metodika: mokslinės literatūros, straipsnių bei interneto šaltinių analizė.

Darbo struktūra darbą sudaro 25 puslapiai, 2 paveikslai, 1 lentelė.

Darbo sudetis: darbas sudarytas iš 4 pagrindinių dalių. Pirmojoje darbo dalyje pateikiama reklamos bei jos vartotojo samprata, tikslai ir funkcijos. Antrojoje darbo dalyje detaliai analizuojama reklamos poveikio vartotojui etapai: reklamos poveikis pažinimo aspektu, reklamos poveikis emociniu aspektu, reklamos poveikis elgesio aspektu. Trečiojoje darbo dalyje vertinama kiekvienos reklamos priemonės efektyvumas bei poveikis vartotojui. Ketvirtojoje dalyje apžvelgiama reklamos kompanijos galimybės įvertinti padarytą poveikį vartotojui. Darbo gale pateikaimos išvados ir literatūros bei kiti informacijos šaltiniai.


Turinys

 • ĮVADAS……………………………………………………………………………… …….…….3
 • 1. REKLAMOS KOMPANIJOS ĮTAKOS VARTOTOJO ELGSENAI ESMĖ……………… …4
 • 1.1. Reklamos ir jos vartotojo samprata……………………………………………………… …4
 • 1.2. Reklamos tikslai…………………………………………………………………………… …5
 • 1.3. Reklamos funkcijos…………………………………………………….………………… …6
 • 2. REKLAMOS KOMPANIJOS POVEIKIO VARTOTOJUI ETAPAI…… ……………… …8
 • 2.1. Reklamos poveikis pažinimo aspektu………………………………………………………….9
 • 2.2. Reklamos poveikis emociniu aspektu…………………………………………………………12
 • 2.3. Reklamos poveikis elgesio aspektu……………………………………………………………13
 • 3. REKLAMOS SKLEIDIMO PRIEMONĖS BEI JŲ POVEIKIS VARTOTOJŲ ELGSENAI………………………………………………………………… ………………14
 • 3.1. Spausdinta reklama……………………………………………….…………… …………….14
 • 3.2. Transliacinė reklama……………………………………………….………………………….15
 • 3.3. Tiesioginė reklama…………………………………………………………………………….16
 • 3.4. Viešoji (išorinė) reklama…………………………………… ………………………………16
 • 3.5. Reklama pardavimo vietose……………… ………………………………………………….17
 • 3.6. Specialioji reklama……………………….……………………………………………………18
 • 3.7. Demonstracinė reklama…………………………………….…………………………………19
 • 4. REKLAMOS KOMPANIJOS POVEIKIO VARTOTOJAMS ĮVERTINIMAS………… …20
 • IŠVADOS…………………………………………………………………………………………22
 • CITUOTŲ IR NAUDOTŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS…………………………23

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Reklamos įtaka kiekvienam žmogui

Rinkodara Rašinys larietata
Jean Baudrillard‘as, prancūzų sociologas ir filosofas, išskyrė du pagrindinius dalykus, kas skatina žmones pirkti reklamuojamus produktus: „1. Be menkiausio abejonės šešėlio ieškoti savo...

Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2012 m. nijole40
Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės, kurios tam tikrais atvejais vartotojo sąmonėje net nėra...

Pieno produktų vartotojų elgsena

Rinkodara Tyrimas 2013 m. svajūnė
Darbo aktualumas: Jau seniai vartotojas ir jo poreikiai tapę vienu iš svarbiausių objektų kiekvienos įmonės veikloje. Svarbiausias verslo organizacijų tikslas – patenkinti vartotojų...

Reklamos įtaka vartotojams

Rinkodara Tyrimas loooretux
Reklama - tai informacija, skirta paveikti potencialius vartotojus ar tikslinę jų grupę, atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu....