Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Reklamos kompanijos įtaka vartotojų elgsenai

0 atsiliepimų
Autorius:

Gyvename margame reklamos pasaulyje ir nori to ar nenori, įmonių produktų (paslaugų) vartotojas daugiau ar mažiau jaučia jos poveikį. Ar tas poveikis efektyvus, kokia reklama vykusi, o kokia ne, kaip ji keičia vartotojo elgseną, nustatyti pakankamai sunku.

Temos aktualumas. Reklama apima beveik visas žmogaus veiklos sritis. Taigi, reklamos auditorija labai plati ir įvairi – ją reikia mokėti pažinti. Įmonėms svarbu suprasti reklamos daromą poveikį vartotojų elgesenai. Todėl reikia žinoti dėsnius, kurie paaiškina reklamos poveikio vartotojo elgsenai efektyvumą bei mokėti išmatuoti šio poveikio dydį.

Darbo problema. Šiandien reklamos yra labai daug, tačiau ne visada ji patraukli ir efektyvi. Dažnai įmonės neteisingai supranta reklamos funkcijas ir nenumato jos poveikio vartotojams pasekmių. Būtent todėl dažnai susiduriame su agresyvia, įkyria arba nesuprantama reklama.

Taigi, norint sulaukti tam tikro reklamos poveikio tikslinei auditorijai, būtina žinoti kokiais būdais geriausia pasiekti šią auditoriją bei kokias reklamos skleidimo priemones tam panaudoti.

Darbo objektas - reklamos kompanijos įtaka vartotojų elgsenai.

Darbo tikslas – išanalizuoti reklamos kompanijos įtaką vartotojų elgsenai.

Darbo uždaviniai:

 1. Aprašyti reklamos sampratą, tikslus, bei funkcijas;
 2. Išanalizuoti reklamos kompanijos daromo poveikio vartotojui etapus;
 3. Pateikti reklamos kompanijos priemones bei įvertinti jų poveikį vartotojui;
 4. Aprašyti reklamos kompanijos poveikio vartotojui įvertinimo galimybes;

Metodika: mokslinės literatūros, straipsnių bei interneto šaltinių analizė.

Darbo struktūra darbą sudaro 25 puslapiai, 2 paveikslai, 1 lentelė.

Darbo sudetis: darbas sudarytas iš 4 pagrindinių dalių. Pirmojoje darbo dalyje pateikiama reklamos bei jos vartotojo samprata, tikslai ir funkcijos. Antrojoje darbo dalyje detaliai analizuojama reklamos poveikio vartotojui etapai: reklamos poveikis pažinimo aspektu, reklamos poveikis emociniu aspektu, reklamos poveikis elgesio aspektu. Trečiojoje darbo dalyje vertinama kiekvienos reklamos priemonės efektyvumas bei poveikis vartotojui. Ketvirtojoje dalyje apžvelgiama reklamos kompanijos galimybės įvertinti padarytą poveikį vartotojui. Darbo gale pateikaimos išvados ir literatūros bei kiti informacijos šaltiniai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6033 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS……………………………………………………………………………… …….…….3
 • 1. REKLAMOS KOMPANIJOS ĮTAKOS VARTOTOJO ELGSENAI ESMĖ……………… …4
 • 1.1. Reklamos ir jos vartotojo samprata……………………………………………………… …4
 • 1.2. Reklamos tikslai…………………………………………………………………………… …5
 • 1.3. Reklamos funkcijos…………………………………………………….………………… …6
 • 2. REKLAMOS KOMPANIJOS POVEIKIO VARTOTOJUI ETAPAI…… ……………… …8
 • 2.1. Reklamos poveikis pažinimo aspektu………………………………………………………….9
 • 2.2. Reklamos poveikis emociniu aspektu…………………………………………………………12
 • 2.3. Reklamos poveikis elgesio aspektu……………………………………………………………13
 • 3. REKLAMOS SKLEIDIMO PRIEMONĖS BEI JŲ POVEIKIS VARTOTOJŲ ELGSENAI………………………………………………………………… ………………14
 • 3.1. Spausdinta reklama……………………………………………….…………… …………….14
 • 3.2. Transliacinė reklama……………………………………………….………………………….15
 • 3.3. Tiesioginė reklama…………………………………………………………………………….16
 • 3.4. Viešoji (išorinė) reklama…………………………………… ………………………………16
 • 3.5. Reklama pardavimo vietose……………… ………………………………………………….17
 • 3.6. Specialioji reklama……………………….……………………………………………………18
 • 3.7. Demonstracinė reklama…………………………………….…………………………………19
 • 4. REKLAMOS KOMPANIJOS POVEIKIO VARTOTOJAMS ĮVERTINIMAS………… …20
 • IŠVADOS…………………………………………………………………………………………22
 • CITUOTŲ IR NAUDOTŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS…………………………23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė
Kursinis darbas Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės [...]

Reklamos priemonių įtaka vartotojų elgsenai renkantis kompiuterį
Diplominis darbas Reklamos priemonių įtaka vartotojų elgsenai renkantis kompiuterį "Apple"

Darbo aktualumas. Reklama yra svarbi tiek verslo įmonėms, tiek vartotojams. Gerai apgalvota ir pateikta reklama [...]

Vartotojų elgsenos įtaka AB „Pieno žvaigždės“ ekologiško jogurto „Bios“ pardavimams
Diplominis darbas Vartotojų elgsenos įtaka AB „Pieno žvaigždės“ ekologiško jogurto „Bios“ pardavimams

Anotacija AB „Pieno žvaigždės“ viena iš lyderių organizacijų rinkoje siūlanti savo klientams platų asortimentą pieno produkcijos.

Reklamos įtaka vartotojams
Tyrimas Reklamos įtaka vartotojams

Reklama - tai informacija, skirta paveikti potencialius vartotojus ar tikslinę jų grupę, atlikti įvairius veiksmus [...]

Vartotojų elgsena ir prekių paklausa
Referatas Vartotojų elgsena ir prekių paklausa

Idealios rinkos subjektai yra individualus pardavėjas ir individualus pirkėjas arba gamintojas ir vartotojas. Pardavėjas ir [...]

Reklamos įtaka kiekvienam žmogui
Rašinys Reklamos įtaka kiekvienam žmogui

Jean Baudrillard‘as, prancūzų sociologas ir filosofas, išskyrė du pagrindinius dalykus, kas skatina žmones [...]

Vartotojų elgsena. Svetingumo paslaugų vartojimas
Prezentacija Vartotojų elgsena. Svetingumo paslaugų vartojimas

Bus aptariamas svetingumo paslaugų vartojimas , atkreipiant dėmesį į skirtingas charakteristikas, kuriomis paslaugos skiriasi nuo [...]

Kaip įvertinti reklamos įtaką pirkėjams Lietuvos rinkoje
Tyrimas Kaip įvertinti reklamos įtaką pirkėjams Lietuvos rinkoje

Technologinių naujovių amžiuje, reklamos žmones supa nuolat, todėl norint pasiekti vartotoją, tarp paslaugų ar prekių [...]

Reklamos kompanijos rengimas ir įgyvendinimas “X’ įmonėje
Kursinis darbas Reklamos kompanijos rengimas ir įgyvendinimas “X’ įmonėje

Šiuo metu reklama tampa neatsiejamu mūsų gyvenimo palydovu. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų [...]

Pieno produktų vartotojų elgsena
Tyrimas Pieno produktų vartotojų elgsena

Darbo aktualumas: Jau seniai vartotojas ir jo poreikiai tapę vienu iš svarbiausių objektų kiekvienos įmonės [...]

Reklama ir vartotojų teisių apsauga
Referatas Reklama ir vartotojų teisių apsauga

Tikslas: susipažinti su maisto rinką reglamentuojančių teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimais ir nustatyti [...]

Šeimos ir namų ūkio poveikis vartotojų elgsenai
Referatas Šeimos ir namų ūkio poveikis vartotojų elgsenai

Temos aktualumas: Šiandieninėje visuomenėje ypač svarbi turėtų būti šeima, kuri retai sulaukia jai reikiamo dėmesio.

Alkoholio reklamos poveikis x įmonės darbuotojų elgsenai
Diplominis darbas Alkoholio reklamos poveikis x įmonės darbuotojų elgsenai

Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti reklamos sampratą. 2. Aptarti vartotojų pasirinkimą lemiančius veiksnius. 3. Ištirti alkoholio [...]

Vartotojų elgsenos tyrimas UAB „Ingman ledai“
Referatas Vartotojų elgsenos tyrimas UAB „Ingman ledai“

1. Atlikus tyrimą, darbe, ledų vartotojai suskirstyti pagal šiuos kriterijus: pagal amžių, socialinį statusą. Atlikus tyrimą [...]

UAB “Bodesa” vartotojų elgsenos tyrimas
Tyrimas UAB “Bodesa” vartotojų elgsenos tyrimas

Temos aktualumas. Visų įmonių vadovai, ko gero, vieningai sutaria, kad vartotojas yra verslo dėmesio centre [...]