Teisės į privatų gyvenimo neliečiamumą bei teisės į informaciją derinimas

18 psl. / 4300 žod.

Ištrauka

Žmogus yra laisvas, autonomiškas individas, tam tikra prasme nepriklausomas nuo visuomenės, valstybės, kitų žmonių. Kaip toks individas, žmogus turi išimtinę teisę į privataus gyvenimo slaptumą ir konfidencialumą, kuris nesuderinamas su informacijos apie jo gyvenimą rinkimu, gyvensenos detalių viešinimu.

Žmogaus teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą įtvirtina Konstitucija. Ji taip pat nustato šios teisės apribojimus bei suvaržymus. Konstituciją sukonkretina ir detalizuoja civiliniai ir baudžiamieji (materialiniai ir procesiniai), kiti įstatymai, kurie nustato, kokiais pagrindais, tvarka ir procedūromis gali būti renkama informacija apie privatų žmogaus gyvenimą.

Žmogus nėra ir negali būti laisvas nuo visuomenės, kurioje gyvena. Kiekvienas, išskyrus tam tikras išimtis, kurios tik patvirtina bendrą taisyklę, yra integruotas į visuomenės struktūrą, užima joje tam tikrą padėtį, turi atitinkamas teises ir pareigas, naudojasi socialinėmis garantijomis, yra susijęs su kitais visuomenės nariais daugybe akivaizdžių ar nematomų, bet realiai egzistuojančių saitų. Žmogaus socialinis statusas lemia tai, kad kai kurie asmens duomenys, tradiciškai priskiriami informacijai apie jo privatų gyvenimą (pvz., namų adresas, telefono numeris, sveikatos, psichikos būklė), yra svarbi šiuolaikinės demokratinės visuomenės, pagrįstai vadinamos dar ir informacine visuomene, normalaus funkcionavimo prielaida.

Darbo objektas: teisės į privatų gyvenimo neliečiamumą bei teisės į informaciją derinimas.

Darbo tikslas: išanaliuoti teisės į privatų gyvenimo neliečiamumo bei teisės į informaciją derinimo prielaidas ir teisinį reglamentavimą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti žmogaus privataus gyvenimo apsaugos teisinį režimą;
 2. Pateikti informacijos apie privataus žmogus gyvenimą rinkimo teisėtumo kriterijus;
 3. Pateikti privataus gyveimo neliečiamumo principo derinimą su laisvu informacijos judėjimu tarpatutinėje ir nacionalinėje teisėse;
 4. Įvarinti privataus gyvenimo apsaugos didinimo galimybes.

Turinys

 • ĮVADAS …3
 • 1. ŽMOGAUS PRIVATAUS GYVENIMO APSAUGOS TEISINIS REŽIMAS4
 • 2. INFORMACIJOS APIE PRIVATAUS ŽMOGAUS GYVENIMĄ RINKIMO TEISĖTUMAS7
 • 2.1. Teisės į privatų gyvenimą teisėto ribojimo galimybė7
 • 2.2. Konfidencialios informacijos rinkimas žmogaus sutikimu………………………………9
 • 2.3. Konfidencialios informacijos rinkimas teismo sprendimu………………………… ….10
 • 3. PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMO PRINCIPO DERINIMAS SU LAISVU INFROMACIJOS JUDĖJIMU………………………………………………………………………11
 • 3.1. Tarptautinėje teisėje……………………………………………………………………11
 • 3.2. Nacionalinėje teisėje…………………………………………………………………….12
 • 4. ŽMOGAUS PRIVATAUS GYVENIMO APSAUGOS DIDINIMAS14
 • IŠVADOS……………………………………………………………………………………………17
 • LITERATŪRA……………………………………………………………………………… ……18

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.73
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Renvoi institutas tarptautinėje privatinėje teisėje

Teisė Kursinis darbas jurgute
Po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo Lietuva tapo tarptautinės bendrijos nare bei tarptautinių sutarčių tarptautinės privatinės teisės srityse dalyve, grindžiančia savo santykius su užsienio...

Šeimos teisė. Įstatymo pristatymas

Teisė Prezentacija 2013 m. longevity
Jei susituokiama metrikacijos biure, tada nėra privaloma tuoktis ir bažnyčioje. Santuokos sudarymas bažnyčios nustatyta tvarka sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir santuokos...