Nusikalstamos veiklos ir kiti teisiniai pažeidimai

11 psl. / 2300 žod.

Ištrauka

Lietuva yra nepriklausoma demokratinė valstybė. Kaip ir kiekvienoje teisinėje valstybėje, gimdamas žmogus įgyja teises ir pareigas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsnis skelbia, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Tačiau kiekvieno žmogaus pareiga yra laikytis tam tikros nustatytos tvarkos – įstatymų. Asmenys, kurie pažeidžia įstatymus – nusikalsta ir užsitraukia baudžiamają atsakomybę.

LR Baudžiamojo Kodekso specialioji dalis aprašo ir numato baudžiamają atsakomybę ne tik už nusikaltimo, bet ir baudžiamojo nusižengimo padarymą. Dėl to prireikė naujo termino, kuris apimtų ir nusikaltimus, ir baudžiamuosius nusižengimus. Taip buvo įvestas „nusikalstamos veikos" terminas, kuris yra naujas Lietuvos baudžiamojoje teisėje ir įsigaliojo tik priėmus naują 2000 m. LR Baudžiamąji Kodeksą. Iki šiol Lietuvos baudžiamojoje teisėje buvo vartojamas tik „nusikaltimo" terminas. Naujasis LR Baudžiamasis Kodeksas, be „nusikaltimo" termino, įvedė „baudžiamojo nusižengimo" terminą. Taigi, nusikalstamą veika buvo suskirstyta į rūšis.

Visi kiti teisės pažeidimai, kurių įstatymas nepripažįsta nusikaltimais ir baudžiamaisiais nusižengimais, nelaikomi socialiai pavojingais. Jų sudėtis įtvirtinta daugelyje teisės šakų, išskyrus baudžiamąją teisę. Atsižvelgiant į tai, kokiai teisės šakai priklauso pažeista norma, skiriamos trys nusižengimų rūšys: administraciniai, drausminiai nusižengimai, ir civiliniai teisiniai nusižengimai.

Darbo objektas: nusikalstamos veikos ir kiti teisiniai pažeidimai.

Šio darbo tikslas: aprašyti nusikalstamas veikas ir kitus teisinius pažeidimus. Tam, kad pasiekti tikslą, darbe iškelti uždviniai:

 1. Aprašyti teisės pažeidimo sąvoką ir požymius;
 2. Išanalizuoti nusikalstamos veikos sampratą ir reikšmę baudžiamojoje teisėje;
 3. Įvardinti kitus teisinius pažeidimus.

Darbas sudarytas iš trijų pagrindinių dalių. Pirmoje darbo dalyje aprašoma teisinio pažidimo sąvoka ir požymiai. Antrojoje darbo dalyje apibūdinama nusikalstama veika ir išryškinama jos reikšmė baudžiamojoje teisėje. Trečiojoje darbo dalyje analizuojamos nusikalstamų veikų rūšys ir detaliau aprašoma nusikaltimų kategorijos.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TEISĖS PAŽEIDIMO SĄVOKA IR POŽYMIAI4
 • 2. NUSIKALSTAMOS VEIKOS SAMPRATA IR REIKŠMĖ BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE5
 • 3. NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ KLASIFIKACIJA6
 • 3.1. Nusikalstamų veikų rūšys6
 • 3.2. Nusikaltimų kategorijos7
 • 4. KITI TEISINIAI PAŽEIDIMAI8
 • IŠVADOS10
 • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.21
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 11, 2016
Apimtis
11 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Nusikalstamos veiklos

Teisė Kursinis darbas guoba
Lietuva yra nepriklausoma demokratinė valstybė. Kaip ir kiekvienoje teisinėje valstybėje, gimdamas žmogus įgyja teises ir pareigas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsnis skelbia, kad...

Valstybinės paslapties išdavimas kitai valstybei

Teisė Referatas 2011 m. lijanna
Valstybinės paslapties išdavimas kitai valstybei. Asmuo už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos...