Administracinis procesas bei teisena

11 psl. / 2018 žod.

Ištrauka

Administracinė teisė, o kartu ir administracinis procesas yra vieni iš kertinių demokratinės valstybės elementų, kadangi šių elementų dėka yra suteikiama galimybė asmeniui ginčyti tuos kompetentingų valstybinių institucijų, įstaigų, pareigūnų veiksmus, kuriais, asmens nuomone, yra pažeidžiamos jo teisės, teisėti interesai.

Taip vadinamoje Vakarų Europoje, kurioje demokratinės tradicijos yra senos ir giliai įsišaknijusios, administracinė teisė ir administracinis procesas yra išsivysčiusios teisės šakos. Tuo tarpu buvusiose komunistinio režimo šalyse padėtis yra visiškai priešinga: čia administracinės teisės ir administracinio proceso mokslas tarybiniais metais beveik nevystytas, todėl ir dabartinė situacija yra gana sudėtinga.

Darbo objektas: administracinis procesas bei teisena.

Šio darbo tikslas yra išanalizuoti administracinio proceso bei teisenos sampratas.

Darbo uždaviniai:

  1. Pateikti administracinio proceso sampratą plačiąja ir siaurąja prasme;
  2. Išanalizuoti administracinio proceso teisenos sampratą bei sąryšį su administraciniu procesu.

Administracinė teisė ir administracinis procesas yra vienos iš problematiškiausių ir mažiausiai tyrinėtų šiandieninės mūsų teisinės sistemos sričių. Ne vienas autorius, rašantis administracinio proceso klausimais, pastebi, jog yra ne tik žymus literatūros trūkumas šiais klausimais, bet ir tai jog pati tyrinėjama sritis nėra galutinai išsivysčiusi, t.y. dar besiformuojanti. Pagrindiniais šio darbo šaltiniais buvo autorių, t.y. J. Paužaitės - Kulvinskienės (2005) bei S. Šedbaro (2006) mokslinė literatūra.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • ADMINISTRACINIO PROCESO SAMPRATA4
  • 1.1. Administracinė procedūrinė ir juristdikcinė veikla…5
  • 1.2. Teisminis jurisdikcinis ir neteisminis jurisdikcinis procesai…6
  • 2. ADMINISTRACINIO PROCESO TEISENA……………………………………………7
  • IŠVADOS……………………………………………………………………………………10
  • LITRATŪRA…11

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Ypatingosios teisenos analizė

Teisė Kursinis darbas donatak
Kaip ir daugelio kitų Europos valstybių, Lietuvos civiliniame procese dviejų savaran¬kiškų teisenų – ieškininės ir ypatingosios – egzistavimą nulėmė romėnų civilinės teisės recepcija....

Apeliacijos teisė administraciniame procese

Teisė Referatas 2012 m. atide
Apeliacijos teisė užtikrina kiekvieno žmogaus teisę į teisingą teismą. Ja suteikiama galimybė teismo sprendimą peržiūrėti aukštesnės instancijos teismui. Tokiu būdu siekiama pašalinti galimas...

Administracinės teisės samprata

Teisė Prezentacija 2012 m. slapuke7
Administracinė teisė (administratio (lot.) – valdyti, vadovauti) – viešosios teisės šaka; sistema teisės normų, reglamentuojančių viešojo administravimo subjektų statusą, kompetenciją, jų visuomeninius santykius...