Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Pinigų rinkų ypatybės, vaidmuo, klasifikacija

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbe bus pateiktas pinigų vaidmuo, klasifikacija ir ypatybės. Aptariama jų reikšmė šiandiena. Bus įvardijame jų kilmė. Ši tema yra labai aktuali visuomenei, nes pinigai dabar lemia visų gyvenimo gerovę bei malonumus. Be pinigų jau sunkiai kas įsivaizduoja savo gyvenimą, o ir pati pinigų vertė kinta. Šio darbo tikslas įvertinti pinigų funkcijas, ypatybes, bei pažinti pinigų raidą. Taigi kas yra pinigai?

Pinigai - bet kokia visuotinai pripažinta mainų priemonė, kuri naudojama ir kaip apskaitos priemonė bei perkamosios galios sankaupa. Sąvoka pinigai gali būti vartojama šiomis reikšmėmis: 1. pinigai siaurąja prasme, – monetos, popieriniai pinigai ir visi čekiniai bei “iki pareikalavimo” depozitai, t. y. visi pinigai, naudojami einamiems sandėriams aptarnauti; 2. pinigai plačiąja prasme, – pinigai siaurąja prasme ir taupomieji bei santykinai nedideli terminuotieji indėliai, kurie nepatvirtinami čekiais; 3. dekretiniai pinigai – popieriniai pinigai, kurie niekuo nepadengti, bet yra teisėta mokėjimo priemonė; 4. grynieji pinigai – popieriniai pinigai, monetos; 5. karštieji pinigai – pinigai, kuriuos stengiamasi kuo greičiau paversti materialinėmis gėrybėmis arba investuoti į kurią nors ekonomikos sferą; 6. popieriniai pinigai – valstybės patvirtinti dekretu ir leidžiami piniginiai ženklai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2099 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • PINIGŲ KILMĖ4
  • PINIGAI5
  • PINIGŲ RINKA7
  • PINIGŲ FUNKCIJOS8
  • PINIGŲ PROBLEMA10
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪROS ŠALTINIAI13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pinigų vaidmuo ekonomikoje: keinsistinis ir neoklasikinis požiūriai
Kursinis darbas Pinigų vaidmuo ekonomikoje: keinsistinis ir neoklasikinis požiūriai

Tyrimo aktualumas. XXIa. pradžioje piniga yra neatsiejama gyvenimo dalis. Jie yra pagrindinė mainų priemonė. Tačiau [...]

Finansų krizė euro zonoje: pinigų sąjungos finansų krizės ypatybės
Kursinis darbas Finansų krizė euro zonoje: pinigų sąjungos finansų krizės ypatybės

Money rules the world“ (liet. pinigai valdo pasaulį). Dar XX a. pradžioje rašytojo Robert Walser [...]

Gamybos išlaidų samprata ir klasifikacija
Prezentacija Gamybos išlaidų samprata ir klasifikacija

Darbą sudaro 18 skaidrių.

Inovacijų samprata ir klasifikacija
Prezentacija Inovacijų samprata ir klasifikacija

Ieškant žodžio "inovacija" kilmės, sugrįžtama atgal į istorijos gilumą, XV amžių. Šis žodis yra kilęs [...]

Kiaulienos produktų rinkų reguliavimas
Kursinis darbas Kiaulienos produktų rinkų reguliavimas

Kiaulienos produktų rinkų reguliavimas labai svarbus aspektas visoje suvartojamos mėsos rinkų reguliavimo sistemoje, nes kiaulienos [...]

Pinigų srautai
Referatas Pinigų srautai

MAKROEKONOMIKOS namų darbas ,,PINIGŲ SRAUTAI“. [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Infliacija ir pinigų perkamoji galia
Kursinis darbas Infliacija ir pinigų perkamoji galia

Pirmoje kursinio dalyje, detaliai apžvelgti ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai: jų samprata, vienkartinių sumų perskaičiavimo į esamąją [...]

Mokesčių klasifikavimas, grupavimas ir reikšmė atskirais istoriniais laikotarpiais
Kursinis darbas Mokesčių klasifikavimas, grupavimas ir reikšmė atskirais istoriniais laikotarpiais

Šio darbo tikslas – apibūdinti kiekvieno skirtingo Lietuvos istorinio laikotarpio mokesčių raidą, parodyti kaip keitėsi [...]

Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje
Prezentacija Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje

Reklama – informacija, skirta paveikti potencialius pirkėjus atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar [...]

AB „X“ pinigų srauto analizė
Kursinis darbas AB „X“ pinigų srauto analizė

Sakoma, pinigai nekvepia. Tai viena priežasčių, dėl ko juos reikia saugoti ypač akyliai, nes jie [...]

Kasos ir sąskaitų banke operacijos ir jų apskaita. Informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje
Referatas Kasos ir sąskaitų banke operacijos ir jų apskaita. Informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje

Įmonės veikla yra tikslo nustatymo ir dinamiškas jo siekimo procesas, todėl vertinant jos veiklą kaip [...]

Draudimo bendrovės, jų veikla ir reikšmė valdant laikinai laisvus ūkio subjektų pinigų srautus
Referatas Draudimo bendrovės, jų veikla ir reikšmė valdant laikinai laisvus ūkio subjektų pinigų srautus

Draudimas, tiek teisėje, tiek ekonomikoje, yra rizikos valdymo priemonė, naudojama apsisaugoti nuo tikėtinų finansinių nuostolių [...]

Pinigų kilmės teorijos
Referatas Pinigų kilmės teorijos

Pinigai, kurių istorija siekia beveik tris tūkstančius metų, yra viena populiariausių žmonių ūkinių santykių palaikymo [...]

Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės
Referatas Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

Šalyse, atsisakiusiose centralizuoto ūkio valdymo ir kuriančiose rinkos ekonomikos santykius, darbo rinka pasirodo kaip reiškinys [...]