Pinigų rinkų ypatybės, vaidmuo, klasifikacija

12 psl. / 2099 žod.

Ištrauka

Darbe bus pateiktas pinigų vaidmuo, klasifikacija ir ypatybės. Aptariama jų reikšmė šiandiena. Bus įvardijame jų kilmė. Ši tema yra labai aktuali visuomenei, nes pinigai dabar lemia visų gyvenimo gerovę bei malonumus. Be pinigų jau sunkiai kas įsivaizduoja savo gyvenimą, o ir pati pinigų vertė kinta. Šio darbo tikslas įvertinti pinigų funkcijas, ypatybes, bei pažinti pinigų raidą. Taigi kas yra pinigai?

Pinigai - bet kokia visuotinai pripažinta mainų priemonė, kuri naudojama ir kaip apskaitos priemonė bei perkamosios galios sankaupa. Sąvoka pinigai gali būti vartojama šiomis reikšmėmis: 1. pinigai siaurąja prasme, – monetos, popieriniai pinigai ir visi čekiniai bei “iki pareikalavimo” depozitai, t. y. visi pinigai, naudojami einamiems sandėriams aptarnauti; 2. pinigai plačiąja prasme, – pinigai siaurąja prasme ir taupomieji bei santykinai nedideli terminuotieji indėliai, kurie nepatvirtinami čekiais; 3. dekretiniai pinigai – popieriniai pinigai, kurie niekuo nepadengti, bet yra teisėta mokėjimo priemonė; 4. grynieji pinigai – popieriniai pinigai, monetos; 5. karštieji pinigai – pinigai, kuriuos stengiamasi kuo greičiau paversti materialinėmis gėrybėmis arba investuoti į kurią nors ekonomikos sferą; 6. popieriniai pinigai – valstybės patvirtinti dekretu ir leidžiami piniginiai ženklai.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • PINIGŲ KILMĖ4
  • PINIGAI5
  • PINIGŲ RINKA7
  • PINIGŲ FUNKCIJOS8
  • PINIGŲ PROBLEMA10
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪROS ŠALTINIAI13

Reziumė

Autorius
sheshelia
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.08
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 11, 2016
Apimtis
12 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje

Ekonomika Kursinis darbas vernita
Tarpukario lietuviškų pinigų – lito ir Lietuvos finansų mokslų kūrėjas Vladas Jurgutis (1885-1966) monografijoje “Bankai”, parašytoje ir išleistoje 1940 metais, pažymi, kad pinigai,...

Žmogiškojo kapitalo vaidmuo kaimo darbo rinkoje

Ekonomika Diplominis darbas 2012 m. julitaite
Visuomenei žengiant į poindustrinį etapą, kaime vyksta esminiai socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai, atsiranda kiti veiklos sėkmės veiksniai. Europoje ir pasaulyje įsigalint žinių...

Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

Ekonomika Referatas 2013 m. lilijana
Šalyse, atsisakiusiose centralizuoto ūkio valdymo ir kuriančiose rinkos ekonomikos santykius, darbo rinka pasirodo kaip reiškinys, kuriame bene ryškiausiai atsiskleidžia šio pereinamojo laikotarpio socialinis...

Oligopolinė rinka

Ekonomika Referatas 2015 m. braske.su.pienu
Aptariama, aprašoma oligopolinė rinka, jos ypatybės, išskirtinumas, jos vieta ekonomikoje, bei sandara ir esmė.

Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika

Ekonomika Kursinis darbas 2016 m. matas.batas
Darbe yra nagrinėjamos ECB naudojamos monetarinės politikos priemonės bei jų įtaka Lietuvos bei Europos ekonomikai. Analizei yra naudojami regresiniai modeliai, kuriais nustatomos veiksmų...