Įdarbinimo agentūrų poveikio Lietuvos užimtumo politikai tyrimo dalis

10 psl. / 5456 žod.

Ištrauka

Šiame darbe siekiama atskleisti įdarbinimo agentūrų įtaką Lietuvos socialinės politikos formavimui ir įgyvendinimui, ir Lietuvos, kaip naujosios ES narės, galimybes dalyvauti ES socialinių procesų vystymesi.


Turinys

  • Turinys
  • Įvadas3
  • I. Lietuvos užimtumo politika5
  • I.1. Pagrindiniai darbo rinkos rodikliai5
  • I.2. Laisvos ir užimtos darbo vietos pagal profesijų grupes7
  • I.3. Lietuvos užimtumo politika ir jos pasiekimai9
  • II. Įdarbinimo agentūrų poveikio Lietuvos užimtumo politikai tyrimas (metodinė dalis)11
  • III. Įdarbinimo agentūrų apklausos rezultatai12

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Bedarbystės Lietuvoje statistinis tyrimas

Ekonomika Tyrimas 2013 m. teraja
Statistika – tai mokslas apie duomenų rinkimą, jų vaizdavimą ir analizę. Ekonominė statistinė analizė – tai tam tikra metodika, kuri paremta plačiu statistinių...

Lietuvos užimtumo politika ir įdarbinimas

Ekonomika Referatas 2008 m. rasa13
Visiškas užimtumas – tai bet kurios šalies ekonominės politikos tikslas. Taigi apie nedarbą tenka kalbėti kaip apie svarbią ekonominę problemą ir vyriausybės politiką,...

Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika

Ekonomika Kursinis darbas 2016 m. matas.batas
Darbe yra nagrinėjamos ECB naudojamos monetarinės politikos priemonės bei jų įtaka Lietuvos bei Europos ekonomikai. Analizei yra naudojami regresiniai modeliai, kuriais nustatomos veiksmų...

Lietuvos Respublikos biudžeto politika

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. guoba
Valstybės biudžetas – tai tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų planas.  Lietuvos Respublikos vyriausybės kompetencija yra parengti ir realizuoti priemonių planą, kuriuo stengiamasi...