Finansinių ataskaitų palyginamoji analizė

75 psl. / 4085 žod.

Ištrauka

Pasaulis yra didelė konkurencinė arena, kurioje kiekviena įmonė privalo konkuruoti ir išlaikyti savo įtvirtintas pozicijas. Be finansų apskaitos tai būtų padaryti beveik neįmanoma. Šiame darbe bus remiamasi verslo apskaitos standartais (VAS) ir tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS), kurių dėka galime suprasti kiekvienos įmonės ataskaitas, nepriklausomai nuo jos geografinės padėties. Pasirinktais 2012-2014 laikotarpio metais bus analizuojami,lyginami ir vertinami skirtinguose regionuose esančių keturių panašaus kontinento - alkoholį gaminančių listinguojamų įmonių: finansinės ataskaitos, aiškinamieji raštai ir apskaitos politika.


Turinys

 • LENTELIŲ, PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • ĮMONIŲ VEIKLOS PRISTATYMAS5
 • PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITŲ PALYGINIMAS6
 • BALANSO ATASKAITŲ ANALIZĖ8
 • PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITŲ PALYGINIMAS11
 • AIŠKINAMOJO RAŠTO PALYGINIMAS13
 • APSKAITOS POLITIKOS PALYGINIMAS15
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS18
 • PRIEDAI19

Reziumė

Autorius
setas2
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.60
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 12, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
75 psl.

Susiję darbai

Finansinių rodiklių analizė ir prognozavimas

Ekonomika Laboratorinis darbas dovilijus
Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas....