Mirtis ir mirimas tarpkultūriniu požiūriu

4 psl. / 1178 žod.

Ištrauka

  1. Brooten D., Youngblut J. M., Lobar S. L. (2006). Cross – Cultural Beliefs, Ceremonies, And Rituals Surounding Death of a Loved One. Pediatric Nursing, Vol. 32, No. 1, 44 – 50 psl.

Šio kiekybinio tyrimo tikslas buvo apibūdinti įsitikinimus ir veiklas susijusias su mirtimi ir mirimu tarp tokių kultūrinių grupių, randamų Amerikoje, kaip lotynų amerikiečiai, karibų regiono gyventojai bei meksikiečiai, juodaodžiai, azijiečiai, hinduistai, kinai, žydai bei musulmonai.

Lotynų amerikiečių mirties ritualuose svarbiausias yra dvasingumas bei besitęsiantys santykiai tarp gyvųjų ir mirusių per maldas bei kapo lankymą.

Straipsnyje teigiama, kad karibų regiono gyventojai bei meksikiečiai turi daugiau supratimo ir priėmimo mirties atžvilgiu, nes šie regionai yra iš esmės skurdesni, orientuoti į žemės ūkį ir religingesni, o vaikai ten yra anksti mokomi priimti mirtį.

Mirties ritualai tarp juodaodžių amerkiečių labai skiriasi, galbūt dėl priklausymo skirtingoms religijoms, geografinio regiono, išsilavinimo ar ekonominio statuso. Tikėjimas, kad mirtis buvo Dievo planas, kad mirusysis dabar Dievo rankose, kad susitiks po mirties danguje – padeda nemažai daliai juodaodžių amerikiečių gedėti.

Azijiečių kultūroje tradicinės sudėtingos laidotuvių ceremonijos buvo norma pažyminti sielos perėjimą į gyvenimą po mirties. Budistai suvokia mirtį kaip galimybę pasitaisyti sekančiame gyvenime.

Kai miršta hinduistas, kūnas yra išmaudomas, ištrinamas aliejais, aprengiamas naujais drabužiais, o tada kremuojamas prieš saulėtekį, tam kad būtų palengvintas mirusiojo patekimas iš šio pasaulio į kitą.

Kultūrinės dimensijos susijusios su mirtimi, mirimu ir gedėjimu kinų kultūroje susidarė iš: a) veido išsaugojimo (kuo daugiau žmonių verkia, tuo labiau mirusysis buvo mylimas), b) vaikų pamaldumo; c) sėkmės, palaiminimo ir laimės maldavimo.

Judaizme laidotuvės dažniausiai yra atliekamos kuo galima greičiau po mirties, nes yra tikima, kad siela iškart po mirties iškeliauja į dangų. Taip pat yra tikima, kad kūnas yra šventa sielos talpykla, todėl su juo turima elgtis pagarbiai.

Islame yra tikima, jog mirties akimirką siela yra parodoma Dievui. Tikima pomirtiniu gyvenimu ir islamas teigia, jog žemiškojo gyvenimo tikslas yra pasiruošti amžinajam gyvenimui.


Turinys

  • 1. Brooten D., Youngblut J. M., Lobar S. L. (2006). Cross – Cultural Beliefs, Ceremonies, And Rituals Surounding Death of a Loved One. Pediatric Nursing, Vol. 32, No. 1, 44 – 50 psl.
  • 2. Abromovitch H., Palgi P. (1984). Death: A Cross Cultural Perspective. Ann. Rev. Anthropol. 13, 385 – 417 psl.
  • 3. Coenen A., Doorenbos A. Z., Wilson S. A. (2006). A Cross-Cultural Analysis of Dignified Dying. Journal of Nursing Scholarship, 38:4, 352 – 357 psl.
  • 4. Braun K. L., Nichols R. (1997). Death And Dying In Four Asian American Cultures: A Discriptive Study. Death Studies, 21, 327 – 359 psl.
  • 5. Boshoff A., Brathwate C., Fox P., Hosking M., Robbins L., Whiting G. (2000). Cultural Attitudes Towards Death And Dying: a South African Perspective. Palliative Medicine, 14, 437 – 439 psl.

Reziumė

Autorius
infekcija@inbox.lt
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 18, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai

Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas

Psichologija Referatas grapkute
Nors neretai sakoma, kad pradžios mokykloje visi vaikai nori mokytis ir džiaugsmingai bėga į pamokas, tai neatitinka tikrovės. Būtent pradinėse klasėse kai kurie...

Medikų požiūris į neįgalų naujagimį

Psichologija Referatas 2013 m. guru9
Šeima yra pirmoji bei vienintelė institucija, kurioje vaikas auklėjamas nuo gimimo. Lietuvos Respublikos Švietimo  įstatyme (1991) teigiama, kad šeimoje formuojasi vaiko charakterio savybės...