Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

13 psl. / 3107 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Daugelis žmonių bijo nematomos, negirdimos, neturinčios kvapo ir skonio radioaktyviųjų medžiagų jonizuojančios radiacijos. Dažnai kasdieniniame gyvenime net nesusimąstome apie jonizuojančią spinduliuotę – dar kitaip vadinama radiacija. Tačiau natūrali radiacija yra apie mus, o žmogaus sukurti radiacijos šaltiniai veikia mus kasdien. Jonizuojanti spinduliuotė gali turėti skirtingą pavidalą: gali būti elektromagnetinės bangos, sklindančios visomis kryptimis erdvėje šviesos greičiu arba didele energija turinčios dalelės, kurios juda skirtingu greičiu. Prietaisai mums gali padėti aptikti radiacijos pavojų ir perspėti apie jonizuojančios spinduliuotės grėsmę. Pats paprasčiausias jutiklis fiksuojantis jonizuojančią spinduliuotę yra Greigerio Miulerio skaitiklis. Mokslininkai kalba apie jonizuojančiąją radiaciją, apšvitos dozes, dozės galią, alfa ir beta daleles, radionuklidus ir jų apykaitą mūsų organizme. Taip pat vartoja mums sunkiai suprantamus matavimo vienetus, tokius kaip bekerelis, sivertas ir kt.
Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (1999 m. sausio 12 d. Nr. VIII-1019) reglamentuoja juridinių asmenų, įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, ir fizinių asmenų santykius, atsirandančius dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Šis įstatymas nustato radiacinės saugos teisinius pagrindus, leidžiančius apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Darbo tikslas – susipažinti su radiacijos sąvoka, jos įtaka žmogui ir apsisaugojimo priemonėmis.

Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti apsaugos organizavimą įvykus radiacinei avarijai.
2. Nustatyti galimus gyventojų veiksmus įvykus radiacinei avarijai.
3. Išsiaiškinti kokios yra naudojamos apsaugos priemonės nuo radiacijos poveikio.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. RADIACIJOS SĄVOKA IR RADIOAKTYVUMAS4
  • 2. RADIACIJOS POVEIKIS ŽMOGUI IR GAMTAI5
  • 3. GYVENTOJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS6
  • 4. GYVENTOJŲ VEIKSMAI ĮVYKUS RADIACINEI AVARIJAI7
  • 5. GYVENTOJŲ NAUDOJAMOS APSAUGOS PRIEMONĖS NUO RADIACIJOS9
  • Išvados11
  • Literatūros sąrašas12

Reziumė

Autorius
pikonas
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 2, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Gyventojų ir turto apsauga

Sauga Prezentacija 2014 m. zymantez
Grėsmingi pavojai, kai pavojingos medžiagos patenka į aplinką pažeidus jų naudojimo, saugojimo tvarką.

Asmeninės apsaugos priemonės

Sauga Prezentacija riko6029
bet kuri priemonė, skirta darbuotojui turėti ar dėvėti, siekiant apsaugoti jį nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojo saugai ir sveikatai, bei kitas...

Kolektyvinės apsaugos priemonės

Sauga Prezentacija 2018 m. lejaleja
Tikslus pagrindinių kolektyvinių apsaugos priemonių pristatymas. Skaidrėse gausu nuotraukų, trumpų, tačiau lengvai suprantamų, paaiškinimų, nuorodų į aktualius saugos video. Pristatymas skirtas jaunesnio amžiaus...

Gyventojų ir turto apsauga įvykus cheminėms avarijoms

Sauga Referatas 2016 m. radikas
Šiandieninis pasaulis prisotintas kenksmingų medžiagų, jos naudojamos pramonėje, žemės ūkyje, buityje. Buityje naudojami cheminiai produktai (buitinė chemija), užteršta aplinka daro žmonėms nuolatinį nematomą,...