Ekonomika ir verslas / Sauga

Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Daugelis žmonių bijo nematomos, negirdimos, neturinčios kvapo ir skonio radioaktyviųjų medžiagų jonizuojančios radiacijos. Dažnai kasdieniniame gyvenime net nesusimąstome apie jonizuojančią spinduliuotę – dar kitaip vadinama radiacija. Tačiau natūrali radiacija yra apie mus, o žmogaus sukurti radiacijos šaltiniai veikia mus kasdien. Jonizuojanti spinduliuotė gali turėti skirtingą pavidalą: gali būti elektromagnetinės bangos, sklindančios visomis kryptimis erdvėje šviesos greičiu arba didele energija turinčios dalelės, kurios juda skirtingu greičiu. Prietaisai mums gali padėti aptikti radiacijos pavojų ir perspėti apie jonizuojančios spinduliuotės grėsmę. Pats paprasčiausias jutiklis fiksuojantis jonizuojančią spinduliuotę yra Greigerio Miulerio skaitiklis. Mokslininkai kalba apie jonizuojančiąją radiaciją, apšvitos dozes, dozės galią, alfa ir beta daleles, radionuklidus ir jų apykaitą mūsų organizme. Taip pat vartoja mums sunkiai suprantamus matavimo vienetus, tokius kaip bekerelis, sivertas ir kt.
Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (1999 m. sausio 12 d. Nr. VIII-1019) reglamentuoja juridinių asmenų, įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, ir fizinių asmenų santykius, atsirandančius dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Šis įstatymas nustato radiacinės saugos teisinius pagrindus, leidžiančius apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Darbo tikslas – susipažinti su radiacijos sąvoka, jos įtaka žmogui ir apsisaugojimo priemonėmis.

Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti apsaugos organizavimą įvykus radiacinei avarijai.
2. Nustatyti galimus gyventojų veiksmus įvykus radiacinei avarijai.
3. Išsiaiškinti kokios yra naudojamos apsaugos priemonės nuo radiacijos poveikio.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3107 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • 1. RADIACIJOS SĄVOKA IR RADIOAKTYVUMAS4
  • 2. RADIACIJOS POVEIKIS ŽMOGUI IR GAMTAI5
  • 3. GYVENTOJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS6
  • 4. GYVENTOJŲ VEIKSMAI ĮVYKUS RADIACINEI AVARIJAI7
  • 5. GYVENTOJŲ NAUDOJAMOS APSAUGOS PRIEMONĖS NUO RADIACIJOS9
  • Išvados11
  • Literatūros sąrašas12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas biologinės taršos metu, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai biologinės taršos metu, naudojamos apsauginės priemonės
Prezentacija Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas biologinės taršos metu, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai biologinės taršos metu, naudojamos apsauginės priemonės

Biologinė tarša – tai aplinkos tarša organizmais, jų apykaitos produktais, baltyminės kilmės medžiagomis. Apie šią [...]

Gyventojų ir turto apsauga įvykus cheminėms avarijoms
Referatas Gyventojų ir turto apsauga įvykus cheminėms avarijoms

Šiandieninis pasaulis prisotintas kenksmingų medžiagų, jos naudojamos pramonėje, žemės ūkyje, buityje. Buityje naudojami cheminiai produktai [...]

Gyventojų ir turto apsauga
Prezentacija Gyventojų ir turto apsauga

—Temos aktualumas. Šiandieninis pasaulis prisotintas kenksmingų medžiagų, jos naudojamos pramonėje, žemės ūkyje, buityje. Buityje naudojami [...]

Papraščiausios kvėpavimo organų ir odos apsaugos priemonės
Prezentacija Papraščiausios kvėpavimo organų ir odos apsaugos priemonės

Asmeninei apsaugai naudojamos kaukės ir respiratoriai, apsauginiai akiniai bei drabužiai [...]

Darbo ir civilinės saugos organizavimas Alytaus rajono priešgaisrinės apsaugos tarnyboje
Referatas Darbo ir civilinės saugos organizavimas Alytaus rajono priešgaisrinės apsaugos tarnyboje

Darbo ir civilinė sauga yra labai svarbi mūsų visuomenėje. Šiuolaikiniame pasaulyje yra labai daug įmonių [...]

Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės
Prezentacija Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės

Temos aktualumas.Asmeninės ir kolektyvinės saugos priemonės  sumažina žalingą poveikį žmogui, todėl privalu kiekvienam žinoti apie [...]

Darbo apsaugos priemonės
Prezentacija Darbo apsaugos priemonės

Kolektyvinės apsaugos priemonės apsaugo darbuotojus nuo kenksmingų aplinkos veiksnių bei sudaro normalias darbo sąlygas nepriklausomai [...]

Asmeninės apsaugos priemonės
Prezentacija Asmeninės apsaugos priemonės

bet kuri priemonė, skirta darbuotojui turėti ar dėvėti, siekiant apsaugoti jį nuo rizikos veiksnių, galinčių [...]

Kolektyvinės apsaugos priemonės
Prezentacija Kolektyvinės apsaugos priemonės

Kolektyviniai apsaugos statiniai – statiniai ar patalpos, kuriuos ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti [...]

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų karjeros planavimas ir valdymas
Praktikos ataskaita Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų karjeros planavimas ir valdymas

Šiandien viešojo sektoriaus organizacijos veikia sudėtingoje, nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Dažnai keičiasi įstatymai, kyla naujų idėjų [...]

Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas
Prezentacija Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas

Kauno miesto savivaldybės puslapyje yra skiltys, kuriose galima sužinoti reikalingą informacija. Būtent dvi iš jų [...]

Kenksmingos medžiagos naudojamos pramonėje bei žemės ūkyje, apsauga nuo jų
Referatas Kenksmingos medžiagos naudojamos pramonėje bei žemės ūkyje, apsauga nuo jų

Pavojingų medžiagų aptinkama daugelyje darbo vietų. Neseniai Europoje atliktos apklausos metu 16 procentų darbuotojų teigė [...]

Individualiosios apsaugos priemonės
Konspektas Individualiosios apsaugos priemonės

Individualiosios apsaugos priemonės (IAP) – apsaugos priemonės, skirtos pavienių žmonių apsaugai nuo nuodingų, radioaktyvių ir [...]

Fizikinė technologinė tarša ir apsaugos priemonės
Referatas Fizikinė technologinė tarša ir apsaugos priemonės

Technologijos tobulėja, todėl yra nuolat surandami nauji būdai, medžiagos ar šiaip apsaugos priemonės, kurių pagalba [...]

Apsinuodijimo maistu sukėlėjai ir apsaugos priemonės nuo jų
Referatas Apsinuodijimo maistu sukėlėjai ir apsaugos priemonės nuo jų

Maistas yra bet kuri substancija, vartojama gyvų organizmų kaip pagrindinis energijos ir maistingų (mitybinių) medžiagų [...]