Importo Lietuvoje (2008 – 2011 M.) statistinis tyrimas

17 psl. / 2286 žod.

Ištrauka

Prekių ir paslaugų judėjimas tarp šalių susieja nacionalinius ūkius į bendrą rinkos sistemą ir sustiprina šalių tarpusavio ekonominę priklausomybę. Tarpusavio priklausomybei turi įtakos šalies teritorijos dydis, ekonominio išsivystymo lygis, vidaus rinkos apimtis, gamtiniai ištekliai ir t.t.

Kadangi kiekvienas tarptautinis prekybinis sandėris įvyksta dalyvaujant ir pirkėjui, ir pardavėjui, vienų šalių importas turi būti lygus kitų šalių eksportui. Žinant, kaip vyksta prekyba, galima apskaičiuoti bendrą importo vertę visoms šalims.

Importinių prekių galutinis vartotojas yra valstybės, į kurią importuojama, gyventojai ir organizacijos, o pardavėjas/tiekėjas – užsienio valstybių gamintojai, tiekėjai. Prekybinis importas paprastai reglamentuojamas įvairiais muito įstatymais.

Darbo objektas – Importo apimtys 2008 – 2011 m.

Darbo tikslas – Atlikti importo Lietuvoje 2008 – 2011 m. statistinį tyrimą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti importą teoriniu aspektu.
 2. Atlikti importo Lietuvoje 2008 – 2011 m. dinaminę analizę.

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. IMPORTO SAMPRATA5
 • 1.1. Importo sąvokos5
 • 1.2. Lietuvos importo reguliavimas6
 • 1.3. Klasifikavimas pagal makroekonomikos kategorijas8
 • 2. IMPORTO LIETUVOJE DINAMINĖ ANALIZĖ9
 • 2.1. Importo Lietuvoje dinamika pagal įvairius klasifikavimus9
 • 2.2. Importo vidutiniai rodikliai12
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS16

Reziumė

Autorius
1paslaptis
Tipas
Referatas
Dalykas
Statistika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Pramonės produkcijos statistinis tyrimas

Statistika Referatas 2010 m. skorpione
Pramonė realizuojama įvairiose srityse: kasyba, apdirbamoji gamyba, vandens, elektros, dujų tiekimas, nuotekų valymas. Statistinio tyrimo objektas – pramonės sritys. Darbo tikslas – apibendrinant...

Migracijos srautų Lietuvoje statistinė analizė

Statistika Tyrimas 2010 m. some_sugar
Statistikos tiriamajam darbui pasirinkti rodikliai (emigracijos srautai Lietuvoje 2003-2009 metais, vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2003-2009 metais, Jungtinės karalystės ir Jungtinių valstijų vidutinis darbo...

Labdara ir parama Lietuvoje 2009-2011M.

Statistika Tyrimas 2013 m. merild
Temos aktualumas. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų aukoja labdarai. Tautiečiai noriai aukoja įvairiose labdaros projektuose, materialinėm gėrybėm ar gerais darbais padeda likimo nuskriaustiesiems...

Maisto papildų Lietuvoje rinkos tyrimas

Statistika Referatas 2014 m. caezar93
Tyrimo aktualumas – vis daugiau žmonių Lietuvoje užsiima kūno kultūra, didėja maisto papildų sportui paklausa. Šiuo metu paklausa tikrai nėra pilnai patenkinta. Rinkoje...

Tyrimų metodikos ir statistikos egzamino konspektas

Statistika Konspektas 2016 m. vaitai
Mokslinių tyrimų metodikos ir statistikos egzamino konspektas. Apima statistikos reikšmę, uždavinius, imties rodiklius, vidurkius ir jų paklaidas, dispersinę analizę, regresiją bei koreliaciją ir...