Feminizmo idealogijų tipai: liberalusis feminizmas

13 psl. / 3554 žod.

Ištrauka

Žmogaus teisės — viena aktualiausių šiuolaikinės pasaulio visuomenės temų ir problemų. Rūpinimasis žmogaus teisėmis yra viena svarbiausių demokratinės valstybės veiklos krypčių. XVIII a. jos buvo išdėstytos „Žmogaus ir piliečių teisių deklaracijoje“. Didžioji Prancūzijos revoliucija taip pat nemažai dėmesio skyrė moterų politinių teisių klausimams, tačiau nesiėmė jų spręsti. Didžiausias postūmis, susijęs su moterų teisių problematika įvyko XIX a. antrojoje pusėje, kada atsiradę feministiniai judėjimai dėl moterų politinių, juridinių, ekonominių ir kultūrinių teisių sukėlė nemažą politinių debatų ir pokyčių bangą.[1]

Feminizmo kaip politinės ideologijos gyvavimo periodas nėra ilgas, tačiau gana stipriai įsitvirtinęs visuomenėje. Išskiriami netgi keli feminizmo tipai: liberalusis, radikalusis, marksistinis, socialistinis, kultūrinis ir jėgos feminizmas, kurie aiškina ir pabrėžia pagrindinius šios ideologijos principus ir bruožus. Taigi, šio rašto darbo tikslas — atskleisti liberaliojo feminizmo sampratą ir išanalizuoti jo ideologinę koncepciją. Darbą sudaro keturi, uždavinius atitinkantys skyriai:

 1. Apibrėžti feminizmą ir paanalizuoti jo ištakas;
 2. Pristatyti pagrindines feminizmo teorines prielaidas.
 3. Išskirti pagrindinius liberalaus feminizmo bruožus ir principus;
 4. Atskleisti liberaliojo feminizmo ideologijos kritiškąjį vertinimą.

Pagrindinė šios temos problematika yra liberaliojo feminizmo svarba ir įtaka feminizmo, kaip politinės ideologijos, raidoje. Pagrindinis metodas, naudotas rašant darbą — literatūros analizė. Darbui naudota tiek lietuvių autorių (R. Jasiulevičienės, V. Jurėnienės, V. Leonavičiaus, K. Guodytės) tiek ir užsienio mąstytojų (K. Slęczka, J. Flax, J. Butler, J. B. Elshtain, A. Koivunen, M. Liljestrom bei C. Bird) literatūra.

[1] Jurėnienė, V. Lietuvos moterų judėjimas XIX amžiaus pabaigoje — XX amžiaus pirmojoje pusėje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. FEMINIZMAS IR JO IŠTAKOS.3
 • 2. TEORINĖS PERSPEKTYVOS.5
 • 3. LIBERALUSIS FEMINIZMAS.6
 • 4. LIBERALIOJO FEMINIZMO KRITIKA.9
 • IŠVADOS.11
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS.12

Reziumė

Autorius
reirei
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Teorinė feminizmo perspektyva

Sociologija Rašinys vaidukazs
Feminizmą, kaip ir politinę ekonomiką, vadiname teorine perspektyva (feminist theoretical perpsective). Tai nurodo, kad turime reikalą ne tiek su reiškinius aiškinančia teiginių sistema,...

Feminizmo pagrindinės rūšys

Sociologija Referatas 2010 m. naudinga
Mūsų visuomenę sudaro skirtingų lyčių žmonės, tačiau teigiama, kad pasauliniu mastu moterų yra daugiau nei vyrų. Atvira lyčių kova, prasidėjusi XIX a., ir...

Feminizmas pristatymas

Sociologija Prezentacija 2016 m. snicas
Šiam pristatyme yra aprašyta apie feminizmą. Kalbama apie feminizmo kryptis, istorija, priežastis ir t.t.

Deviacijos Lietuvoje: tipai ir mitai

Sociologija Rašinys 2012 m. guru9
Deviacija, kas tai yra? Išgirdus šį žodį iškyla daug minčių, bet tikslus jos apibrėžimas būtų šis: tai elgesys laikomas peiktinu, netoleruotinu arba pažeidžiančiu...