Kapitalizmas - tarptautinės taikos garantas? (kapitalistinės taikos teorija)

16 psl. / 4651 žod.

Ištrauka

Nuo neatmenamų laikų taika ir jos palaikymas buvo vienas svarbiausių dalykų pasaulyje. Įvairiais laikotarpiais taikos stabilumo palaikymas remdavosi skirtingais metodais. Prasidėjus demokratiniams procesams ir demokratijai tapus vyraujančia jėga pasaulyje, ji ir tapo tuo mechanizmu gebančiu išlaikyti taikią ir stabilią erdvę. Tačiau, bėgant laikui ir keičiantis požiūriams, taikos ir stabilumo garanto priežastimi imta įvardinti kitą procesą — tai kapitalizmas.

Darbo problema: pagrindinė problema nagrinėjama darbe yra kapitalistinės taikos teorijos požiūrių vertinimas.

Darbo tikslas: išanalizuoti kapitalistinės taikos teoriją ir jos veiksnumą praktikoje.

Darbo objektas: kapitalizmas kaip taikos palaikymo garantas

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti kapitalistinės taikos teorijos kilmę

2. Apibrėžti kapitalistinės taikos teorijos sampratą ir išskirti pagrindinius jos bruožus

3. Išanalizuoti kapitalistinės taikos teorijos kritiką

4. Pateikti ir pristatyti Erik Gratzke atlikto valstybių tyrimo analizę

5. Išanalizuoti praktinį kapitalistinės taikos teorijos taikymą Europos sąjungoje

Darbo metodai: pasiekti ir įgyvendinti darbe išsikelto tikslo ir uždavinių padėjo mokslinės literatūros ir duomenų analizės metodai.

Darbo struktūra: darbą sudaro penkios struktūrinės dalys, atitinkančios išsikeltus darbo uždavinius. Pirmojoje dalyje pateikiama kapitalistinės taikos teorijos kilmė. Antrojoje apibrėžiama kapitalistinės taikos teorijos samprata ir esminiai šios teorijos bruožai. Trečiojoje darbo dalyje pristatoma analizuojamos teorijos kritika ir neigiami šios teorijos aspektai. Ketvirtoji ir penktoji dalis skirta praktinei kapitalistinės taikos teorijos analizei. Atsižvelgiant į darbo specifiką, tyrimui buvo naudojama tiek užsienio, tiek ir lietuvių literatūra. Kaip svarbiausius autorius galima išskirti Erik Gratzke, Simon Hix, Norman Angell, Joseph Schumpeter. Iš lietuvių autorių galima paminėti Gediminą Vitkų, S. Šiliauską ir M. Borusevičiūtę.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Kapitalistinės taikos teorijos kilmė4
  • 2. Kapitalistinės taikos teorijos samprata ir pagrindiniai bruožai5
  • 3. Kapitalistinės taikos teorijos kritika8
  • 4. Erik Gratzke valstybių tyrimų analize10
  • 5. Atvejo analizė12
  • Išvados15
  • Literatūros ir šaltinių sąrašas16

Reziumė

Autorius
reirei
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Regresijos metodų taikymas funkcijos braižymui

Ekonomika Referatas 2014 m. ausra92
Naftos rinkos paklausa ir pasiūla paprastai priklauso nuo įvairių veiksnių kaip pavyzdžiui jos išgaunamo kiekio, karinių konfliktų, neramumų nafta turtingose regionuose bei kitų...

Laiko eilučių prognozavimo metodų taikymas realiu laiku

Ekonomika Kursinis darbas 2018 m. norgaile
- Išanalizuoti teorinius finansų rinkos prognozavimo aspektus. - Išsiaiškinti ir aprašyti finansų rinkos prognozavimo metodus:........................................................... - 8 savaites prekiauti ….. …................................valiutų kursais Oanda...