Tautos vienybės klausimas Vydūno ir Stasio Šalkauskio filosofinėje kūryboje

9 psl. / 2107 žod.

Ištrauka

Vydūnas (1868—1953) vienas žymiausių lietuvių filosofų, rašytojų, publicistų ir kultūros veikėjų. Šis žmogus yra ypatinga figūra mūsų kultūroje, kaip ypatingas ir jo gyvenimiškas bei kūrybinis gyvenimas. Kaip yra pasakęs vienas žymus Lietuvos veikėjas, rašytojas ir simbolistas Vincas Mykolaitis-Putinas: „Vydūno asmuo, principai ir gyvenimas, mokslas ir kūryba sudaro vientisą harmoningą visumą, kuri imponuoja savo susiderinimu bei vieningumu ir priverčia nusilenkti net tuos, kuriems jo mokslas atrodo nepakankamai moksliškas, o kūryba nepakankamai meniška.“ Pasigilinus į Vydūno filosofiją ir kūrybą, galima įžvelgti tai, kad šio mąstytojo pasaulėžiūra formavosi veikiama daugelio įvairių kraštų ir laikų filosofinių ir religinių peripetijų. Jų paveiktas pasinėrė į pirminius indų filosofijos šaltinius, kurių pagrindiniai teiginiai ir idėjos tapo paties Vydūno filosofijos branduoliu. Mąstytojo filosofijoje ir kūryboje gvildenamos svarbiausios temos, susijusios su humanizmo, tautos autentiškumo ir vienybės problemomis. Daug dėmesio skiriama dvasinėms žmogaus ir tautos tobulėjimo koncepcijoms, kurios, anot autoriaus, turėtų ne tik išgelbėti tautą nuo pražūties, bet ir paskatinti ją intensyviai kultūriniai kūrybai.[1]

Kitas, ne mažiau svarbus lietuvių veikėjas, kuris taip pat nemažai prisidėjo prie tautiškumo ir tautinės savimonės ugdymo Lietuvoje — Stasys Šalkauskis (1886-1941). Filosofas, pedagogas, tautos ideologas, atstovaujantis katalikiškajai srovei. S. Šalkauskio filosofija ir kūryba rėmėsi šiais pagrindiniais principais: vykdyti tautinį auklėjimą, remiantis filosofija ir nurodyti tautai kelią bei žadinti jos kultūrinę pažangą. Gilus mąstytojas, objektyvus tiesos ieškotojas ir drąsus jos skelbėjas, pasižymėjęs džentelmeniškumu ir krikščioniškumu prof. S. Šalkauskis darė didelį poveikį ne tik savo mintimis bei raštais, bet ir asmenybe.[2]

Siekiant išsiaiškinti tautos vienybės problemos suvokimą ir tautinęs savimonės svarbą, nusprendžiau paanalizuoti ir palyginti dviejų žymių Lietuvos mąstytojų filosofijas ir idėjas. Šio darbo esmė — trumpai palyginti Vydūno ir S. Šalkauskio tautos gyvavimo supratimą ir paieškoti tam tikrų panašumų bei skirtumų šių dviejų pasaulėžiūriškai skirtingų autorių kontekste.

[1] Vydūnas, Raštai T. I. Vilnius: Mintis, 1990. P 12.

[2] Šalkauskis, S. Raštai. T. III. Vilnius: Mintis, 1993.

Turinys

  • TURINYS2
  • ĮVADAS3
  • 1. TAUTOS VIENYBĖS PROBLEMA: VYDŪNO IR STASIO ŠALKAUSKIO FILOSOFINĖSE PLOTMĖSE.4
  • IŠVADOS8
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS9

Reziumė

Autorius
reirei
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.08
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 22, 2016
Apimtis
9 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Lyginamoji institucinė JAV ir Irako analizė

Politologija Referatas 2010 m. dovydas
XXI a. pradžia globaliame pasaulyje buvo kaip niekad įtempta. Jungtinių Amerikos Valstijų sionizmas (kas turi didžiausią galią, tas nori tvarkyti visą pasaulį pagal...

JAV karai Irake ir Vietname: panašumai ir skirtumai

Politologija Referatas gendrija
Valstybių santykių erdvė yra nuolat kintanti subjektų ir objektų sąveikos vieta, kurioje priimami svarbiausi geopolitiniai sprendimai, kuriamos strategijos ir vyksta įvairūs politiniai procesai....

BRITŲ IR SOVIETŲ NESUTARIMAI DĖL IRANO

Politologija Kursinis darbas 2013 m. ingute
„Vidurio Rytų regiono naftos atradimas ir jos eksploatavimas gali tapti arba to regiono išsigelbėjimu, arba prakeiksmu.” T. H. Vail Motter Šiuolaikinėse ekonomikos sistemose...

Vydūno Tautinė kultūra ir politika

Politologija Referatas 2013 m. robertukassz
Šiame darbe bus aptariama Vydūno tautinė kultūra ir politika. Bus kalbama kaip Vydūnas suprato tautos kultūrinę prigimtį, valdžios esmę ir kilmę. Taip pat...