Tiesioginė demokratija Lietuvoje ir Estijoje

14 psl. / 3568 žod.

Ištrauka

Referendumas – viena svarbiausių tiesioginės demokratijos išraiškų. Jis tampa legitimaciją didinančia priemone, kuomet klausimas politiniu požiūriu yra labai svarbus arba ginčytinas.[1] Ne viena Europos valstybė yra sukaupusi nemažą referendumų patirtį, kuri leidžia mums įsigilinti į šių valstybių demokratijos raidą. Todėl, šis darbas skirtas susipažinimui su dviejų Baltijos valstybių (Lietuvos ir Estijos) referendumų taikymo praktika ir organizavimo principais.

Darbo objektas: Referendumai Lietuvoje ir Estijoje.

Darbo tikslas: išsiaiškinti pagrindinius Lietuvos ir Estijos referendumų aspektus.

Darbo uždaviniai:

 1. Pristatyti tiesioginės demokratijos sampratą ir bruožus.
 2. Susipažinti su Lietuvos referendumų organizavimo teisine baze.
 3. Paanalizuoti Estijos referendumo organizavimo tvarką.
 4. Palyginti Lietuvos ir Estijos referendumus, bei jų bruožus.

Darbo metodai: Siekiant darbo tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, darbe naudojami mokslinės literatūros ir duomenų analizės metodai.

Darbo struktūra: Darbą sudaro keturi pagrindiniai skyriai. Pirmasis pristato tiesioginės demokratijos sąvoką bei jos ypatumus. Antrasis ir trečiasis skyriai supažindina su Lietuvos ir Estijos valstybių referendumų organizavimo tvarka. Ketvirtasis, pateikia trumpą palyginamąją Lietuvos ir Estijos referendumų analizę.

Literatūra ir šaltiniai: Atsižvelgiant į darbo specifiką ir tematiką — naudota tiek lietuvių autorių tiek ir užsienio literatūra. Darbe remtasi LR Referendumo įstatymu, LR Vyriausios rinkimų komisijos duomenimis, Estijos Respublikos Konstitucija bei Estijos teisinės duomenų bazės informacija.

[1]Mažylis, L. Skirmantienė, A. Regioninė dimensija Vidurio Rytų Europos eurointegraciniuose referendumuose. Politologija, 2005/3. ISSN 1392–1681. P. 35.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TIESIOGINĖ DEMOKRATIJA: REFERENDUMAI IR JŲ KLASIFIKACIJA.4
 • 2. REFERENDUMAI LIETUVOJE.6
 • 3. REFERENDUMAI ESTIJOJE.9
 • 4. LIETUVOS IR ESTIJOS REFERENDUMŲ PALYGINIMAS.12
 • IŠVADOS:13
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS:14

Reziumė

Autorius
reirei
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Stabilios demokratijos problema Lietuvoje

Politologija Kursinis darbas 2009 m. kristina
Darbe nagrinėjama Lietuvos stabilios demokratijos problema. Pirmiausia, ieškoma atsakymo į klausimą, kiek Lietuvos demokratija yra konsoliduota ir kaip nuo konsolidacijos laipsnio priklauso demokratijos...