Socialiniai mokslai / Politologija

Tiesioginė demokratija Lietuvoje ir Estijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Referendumas – viena svarbiausių tiesioginės demokratijos išraiškų. Jis tampa legitimaciją didinančia priemone, kuomet klausimas politiniu požiūriu yra labai svarbus arba ginčytinas.[1] Ne viena Europos valstybė yra sukaupusi nemažą referendumų patirtį, kuri leidžia mums įsigilinti į šių valstybių demokratijos raidą. Todėl, šis darbas skirtas susipažinimui su dviejų Baltijos valstybių (Lietuvos ir Estijos) referendumų taikymo praktika ir organizavimo principais.

Darbo objektas: Referendumai Lietuvoje ir Estijoje.

Darbo tikslas: išsiaiškinti pagrindinius Lietuvos ir Estijos referendumų aspektus.

Darbo uždaviniai:

 1. Pristatyti tiesioginės demokratijos sampratą ir bruožus.
 2. Susipažinti su Lietuvos referendumų organizavimo teisine baze.
 3. Paanalizuoti Estijos referendumo organizavimo tvarką.
 4. Palyginti Lietuvos ir Estijos referendumus, bei jų bruožus.

Darbo metodai: Siekiant darbo tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, darbe naudojami mokslinės literatūros ir duomenų analizės metodai.

Darbo struktūra: Darbą sudaro keturi pagrindiniai skyriai. Pirmasis pristato tiesioginės demokratijos sąvoką bei jos ypatumus. Antrasis ir trečiasis skyriai supažindina su Lietuvos ir Estijos valstybių referendumų organizavimo tvarka. Ketvirtasis, pateikia trumpą palyginamąją Lietuvos ir Estijos referendumų analizę.

Literatūra ir šaltiniai: Atsižvelgiant į darbo specifiką ir tematiką — naudota tiek lietuvių autorių tiek ir užsienio literatūra. Darbe remtasi LR Referendumo įstatymu, LR Vyriausios rinkimų komisijos duomenimis, Estijos Respublikos Konstitucija bei Estijos teisinės duomenų bazės informacija.

[1]Mažylis, L. Skirmantienė, A. Regioninė dimensija Vidurio Rytų Europos eurointegraciniuose referendumuose. Politologija, 2005/3. ISSN 1392–1681. P. 35.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3568 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TIESIOGINĖ DEMOKRATIJA: REFERENDUMAI IR JŲ KLASIFIKACIJA.4
 • 2. REFERENDUMAI LIETUVOJE.6
 • 3. REFERENDUMAI ESTIJOJE.9
 • 4. LIETUVOS IR ESTIJOS REFERENDUMŲ PALYGINIMAS.12
 • IŠVADOS:13
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS:14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Svarstomosios demokratijos prielaidos ir apraiškos virtualiuose socialiniuose tinkluose Lietuvoje
Diplominis darbas Svarstomosios demokratijos prielaidos ir apraiškos virtualiuose socialiniuose tinkluose Lietuvoje

Temos aktualumas: Žinių visuomenėje mūsų kasdieninio gyvenimo ir bendravimo rutinos yra persmelktos naujųjų komunikacinių technologijų.

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

Temos aktualumas. Per pastarąjį dešimtmetį tiesioginių užsienio investicijų lygis staigiai užaugo. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų [...]

Asmens tiesioginis kreipimasis į Lietuvos Konstitucinį Teismą
Referatas Asmens tiesioginis kreipimasis į Lietuvos Konstitucinį Teismą

Šiuo metu Konstitucija ir įstatymai į Konstitucinį Teismą tiesiogiai kreiptis leidžia tik teismams, Seimui, Seimo [...]

Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas
Prezentacija Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas

Estijoje kaip ir Lietuvoje valstybės tarnybos samprata susiaurinta iki asmenų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas. Tik [...]

Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas
Referatas Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas

Politinė sistema šalia politikos yra svarbiausia politikos mokslų sąvoka. Politinė sistema ne tik apjungia visas [...]

Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai
Kursinis darbas Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai

Temos aktualumas. Globalizaciniai ir ekonominio valstybių stabilumo svyravimo procesai, taip pat politiniai įvykiai turi didelės [...]

Lietuvos, Latvijos, Estijos bendradarbiavimas karinio saugumo srityje nuo 2004 metų
Kursinis darbas Lietuvos, Latvijos, Estijos bendradarbiavimas karinio saugumo srityje nuo 2004 metų

Prasidėjus XXI amžiui Europa yra kaip niekada klęstinti, laisva ir visų svarbiausia saugi. Valstybės kylančius [...]

Stabilios demokratijos problema Lietuvoje
Kursinis darbas Stabilios demokratijos problema Lietuvoje

Darbe nagrinėjama Lietuvos stabilios demokratijos problema. Pirmiausia, ieškoma atsakymo į klausimą, kiek Lietuvos demokratija yra [...]

Referendumai Europos Sąjungoje: Lietuvos, Latvijos ir Estijos referendumai dėl narystės bendrijoje
Referatas Referendumai Europos Sąjungoje: Lietuvos, Latvijos ir Estijos referendumai dėl narystės bendrijoje

Referendumas turbūt yra vienas reikšmingiausių šiuolaikinės demokratijos elementų, apibūdinančių modernią valstybę. Nes valstybės pagrindą sudaro [...]

Demokratijos stoka Lietuvoje
Rašinys Demokratijos stoka Lietuvoje

„Visi šio pasaulio valdovai trokšta, kad jų šalis būtų turtinga, liaudis gausi, o valdžia ir [...]

Lietuva ir tautinės mažumos paskelbus nepriklausomybę
Rašinys Lietuva ir tautinės mažumos paskelbus nepriklausomybę

1918 metais paskelbus Lietuvos nepriklausomybę šalis perėjo į naują gyvenimo būvį. Paskelbtą nepriklausomybę reikėjo įtvirtinti [...]

Demokratija pagal Robertą A. Dahlį
Rašinys Demokratija pagal Robertą A. Dahlį

Šiuo metu demokratijos idėja yra populiari visur. Dauguma režimų pretenduoja vadintis „demokratiniais“, o tie, kurie [...]

Demokratijos sąvokos kaita
Rašinys Demokratijos sąvokos kaita

Tikslas: Analizuoti demokratijos sąvokos kaitą; Uždaviniai: 1.Supažindinti su demokratijos sąvoka; [...]

ES plėtros ir Europos kaiminystės politikos įtaka demokratizacijai: Serbijos ir Gruzijos atvejai
Diplominis darbas ES plėtros ir Europos kaiminystės politikos įtaka demokratizacijai: Serbijos ir Gruzijos atvejai

Istoriniu požiūriu demokratija yra sparčiausiai plintantis valdymo modelis, kuris šiandieninėje tarptautinėje bendruomenėje – ypač Europoje [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]