Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui

25 psl. / 6173 žod.

Ištrauka

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES aukštojo mokslo politiką ir jos daromą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui.
Tyrimo uždaviniai:
• išanalizuoti Europos Sąjungos švietimo politiką: pagrindinius ją formuojančius dokumentus ir ES institucijų veiklą šioje srityje,
• išanalizuoti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos reformas ir ES įtaką vykdomiems pokyčiams šalies aukštajame moksle;
• apibrėžti problemines ES aukštojo mokslo politikos įgyvendinimo sritis Es ir Lietuvoje.
Darbo struktūros apžvalga. Darbas sudarytas iš dviejų dalių: pirmojoje detaliai analizuojama ES aukštojo mokslo politika, ją formuojantys dokumentai bei vykdomi projektai, antrojoje apžvelgiama, kaip ES įtakoja Lietuvos aukštojo mokslo kaitą ir reformas.


Turinys

 • ĮVADAS
 • ĮVADAS3
 • I. EUROPOS SĄJUNGOS AUKŠTOJO MOKSLO POLITIKA: FORMAVIMAS IR ESMĖ4
 • 1.1. Pagrindinės koncepcijos bei bendros ES aukštojo mokslo erdvės formavimosi raida iki 1999 metų4
 • 1.2. Europos Komisijos iniciatyva aukštojo mokslo sistemos reformavime6
 • 1.3. Bolonijos procesas ir Lisabonos strategijos principai6
 • 1.4. Europos aukštojo mokslo erdvė naujame dešimtmetyje9
 • 1.5. Kiti svarbūs dokumentai ir konferensijos11
 • 1.6. Probleminės Europos aukštojo mokslo politikos įgyvendinimo sritys12
 • II. LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMA EUROPOS SĄJUNGOS ĮTAKOJE14
 • 2.1. Lietuvos tikslai reformuojant aukštąjį mokslą pagal Europos Sąjungos politiką14
 • 2.2. Lietuvos aukštojo mokslo politika pagal Bolonijos procesą ir šalies pasiekimų vertinimas ES16
 • 2.3. Probleminės ES iniciatyvų auk6tojo mokslo srityje įgyvendinimo sritys19
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24
 • PRIEDAS26

Reziumė

Autorius
edita
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 21, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2010 m. donatag
Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių (visuomeninių) procesų valdymas. O valdymas turi prasmę tik...

Aukštojo mokslo reforma 2009 - 2012 metais

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Paskutiniuosius keletą metų Aukštojo mokslo reforma – viena labiausiai eskaluojamų temų. Ne tik tarp studentų ar dėstytojų, tačiau ir aukščiausiuose valdžios organuose. Vieni...