Socialiniai mokslai / Teisė

Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema

0 atsiliepimų
Autorius:

Sveikatos   sistemos   reforma yra procesas, kurio tikslas pasiekti teigiamus pokyčius nacionalinėje sveikatos politikoje ir sistemoje per sveikatos programų vykdymą bei kitus veiksmus, nukreiptus į iškeltų tikslų ir prioritetų, įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų vykdymą (LR sveikatos apsaugos ministerija).

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
21 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS……………………………………………………………………………………3
 • 1. PAGRINDINIAI SVEIKATOS VALDYMO REFORMOS ETAPAI IR
 • SVEIKATOS PRIEŽIŪROS REFORMOS ISTORIJA…………………………………4
 • 2. LIETUVOS NACIONALINĖ SVEIKATOS SISTEMA………………………………….5
 • 2.1. Sveikatos priežiūros priimtinumas, prieinamumas, tinkamumas……………… …6
 • 2.2. Sveikatos priežiūros įstaigų klasifikavimas ir nomenklatūra……………………7
 • 2.3. Sveikatos priežiūros paslaugų lygiai…………………………………………………8
 • 3. LNSS VYKDOMŲJŲ SUBJEKTŲ VEIKLA IR TEIKIAMOS PASLAUGOS………9
 • 3.1. LNSS subjektų teikiamų paslaugų apmokėjimo būdai……………………………10
 • 4. NAUDOTA LITERATŪRA……………………………………………………… ………12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos politinė sistema
Referatas Lietuvos politinė sistema

Turbūt kiekvienas žmogus nors kartą gyvenime yra pagalvojęs, ką darytų, jei taptų prezidentu. Visi [...]

Administracinių teismų sistema Lietuvoje
Referatas Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė.

Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo
Kursinis darbas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo

Įvadas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymo klausimai iškyla vykdant prekių pirkimo - [...]

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje
Referatas Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma [...]

Politinė sistema Lietuvoje
Kursinis darbas Politinė sistema Lietuvoje

Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema
Kursinis darbas Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi [...]

Lietuvos viešojo administravimo sistema
Referatas Lietuvos viešojo administravimo sistema

Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas, kuriame nustatoma valstybės santvarka, jos valdžios institucijos bei jų tarpusavio [...]

Sveikatos apsaugos ir priežiūros sistema Lietuvoja ir nepageidaujami įvykiai
Referatas Sveikatos apsaugos ir priežiūros sistema Lietuvoja ir nepageidaujami įvykiai

Klausimas „kas yra sveikata?“ – nuolatinių diskusijų objektas, įtraukiantis vis daugiau įvairių sričių specialistų. Sveikatos sistemos [...]

Žemės sklypų registravimo sistema Lietuvoje
Referatas Žemės sklypų registravimo sistema Lietuvoje

Aktualumas. Že­mės skly­pas – tai te­ri­to­ri­jos da­lis, tu­rin­ti nu­sta­ty­tas ri­bas, ka­dast­ro duome­nis ir įre­gist­ruo­ta Ne­kil­no­ja­mo­jo [...]

Lietuvos Respublikos prokuratūros sistema
Referatas Lietuvos Respublikos prokuratūros sistema

Nepriklausomos Lietuvos prokuratūros kūrimosi atskaitos taškas galėtų būti 1919 m. sausio 16 d. Šią dieną [...]

Lietuvos Respublikos teismų sistema
Referatas Lietuvos Respublikos teismų sistema

Kiekvienoje valstybėje kyla nesutarimų tarp žmonių dėl įvairiausių priežasčių, tačiau ginčus ne visada galima išspręsti [...]

Lietuvos sveikatos apsaugos sistema
Referatas Lietuvos sveikatos apsaugos sistema

„Sveikata taip pranoksta visas kitas gyvenimo gėrybes, kad visai sveikas skurdžius laimingesnis už sergantį karalių“ [...]

Lietuvos Respublikos 16-osios vyriausybės programos ir nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė
Referatas Lietuvos Respublikos 16-osios vyriausybės programos ir nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė

Lietuvos Respublikos 16-osios Vyriausybės programos ir Nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė. 16-osios Vyriausybės [...]

Korupcijos mažinimo sveikatos apsaugos sistemoje strategija
Referatas Korupcijos mažinimo sveikatos apsaugos sistemoje strategija

Korupcija nėra vien besivystančių šalių problema. Pastovūs skandalai krečia tokias šalis kaip Japonija, Belgija, Italija [...]