Europos Sąjungos struktūriniai fondai

18 psl. / 4296 žod.

Ištrauka

Įvadas

Europos Sąjungos struktūrinė parama nuosekliai mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. Jos pamatines vertybes galima išreikšti dviem žodžiais – „solidarumas“ ir „sanglauda“. Solidarumas – kadangi paramos tikslas yra padėti palyginti su ES vidurkiu ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams. Sanglauda – kadangi pajamų bei turtinių skirtumų tarp skurdesnių ir turtingesnių regionų mažinimas yra naudingas visiems.

Struktūrinius fondus sudaro keturi pagrindiniai fondai: Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas, Europos žemės ūkio valdymo ir garantijų fondas, Finansiniai instrumentai žuvininkystės valdymui ir neformaliai penktuoju Struktūriniu fondu vadinamas Sanglaudos fondas.

Šiame darbe aptariama Europos sąjungos struktūrinių fondų veika, kaip vienos iš tarptautinių organizacijų, siekiančių sumažinti skurdą ir nelygybę tarp ES narių, veikla.

Darbo objektas: Europos sąjungos struktūriniai fondai.

Darbo tikslas: išanalizuoti ES struktūrinių fondų veiklos esminius aspektus.

Darbo uždaviniai:

 • - Aptarti Europos Sąjungos struktūrinių fondų kilmę bei sampratą;

 • - Išnagrinėti Europos Sąjungos struktūrinių fondų politiką, tikslus;

 • - Aptarti Europos Sąjungos struktūrinių fondų principus bei veiklos mechanizmus;

 • - Išanalizuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiklą Lietuvoje;

 • - Aptarti esminius Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiklos valstybėse narėse aspektus.


Turinys

 • Turinys
 • Įvadas2
 • 1 Europos Sąjungos Struktūriniai fondai3
 • 1.1 Europos Sąjungos Struktūrinė politika ir tikslai3
 • 1.2 Struktūrinių fondų principai4
 • 1.3 Planavimo ir įgyvendinimo mechanizmai5
 • 2 Europos Sąjungos struktūrinių fondų veikla6
 • 2.1 Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo sistema9
 • 2.2 Europos struktūrinių fondų keliami bendrieji reikalavimai projektams10
 • 3 Europos Sąjungos struktūrinė parama Lietuvai11
 • 3.1 Struktūrinė paramai viešajam sektoriui12
 • 3.2 Struktūrinių fondų parama Savivaldybėms ir Apskričių administracijoms13
 • 3.3 Europos Sąjungos Struktūrinių fondų parama privačiam sektoriui14
 • 3.4 Europos Sąjungos parama kaimo plėtrai ir žuvininkystei15
 • 3.5 Sėkmingai įgyvendinti projektai15
 • Išvados17
 • Literatūra18
 • Lentelių sąrašas
 • Lentelė 1. Horizontalaus lygio sritis10

Reziumė

Autorius
laurauske
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 24, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjungos tikslai ir uždaviniai

Viešasis administravimas Referatas frokana
Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 27 Europos šalių partnerystė. Kartu šios šalys užima didžiąją žemyno dalį. ES buvo sukurta po Antrojo...

Europos Sąjunga ir jos plėtra

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. -anomis-
Europos Sąjunga (ES), tai dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Europos Sąjunga yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir...

ES Struktūriniai fondai

Viešasis administravimas Prezentacija 2011 m. laurauske
Prezentacija, skirta to paties pavadinimo referatui pristatyti auditorijai. Prezentacijoje sistemiškai apžvelgiami esminiai rašto darbo aspektai, o visa informacija, reikalinga pasiruošti prezentacijai yra referato...

Europos bendrijų evoliuciją į Europos Sąjungą

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. gin27
Postūmį pereiti prie tarpvalstybinių santykių reguliavimo ir tam tikrų integracinių žingsnių Europai davė JAV, dar vykstant Pirmajam pasauliniam karui. JAV prezidento Woodrow Wilsono...