Vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai

18 psl. / 1800 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Vidaus kontrolė yra svarbi norint, kad įstaiga tinkamai atliktų savo veiklą, o esant darbo tvarkos pažeidimas, finansinių ataskaitų neatitikimui bei kitoms problemoms, jos būtų pastebėtos ir išspręstos laiku. Tinkama vidaus kontrolės sistema yra vienas iš efektyvaus įmonės veiklos garantų. Kontrolės sistema tai vadovybės vykdomais veiksmais apibrėžtas procesas, skirtas numatytiems tikslams įmonėje pasiekti. Vidaus kontrolės pagrindiniai tikslai vykdyti veiklos veiklą laikantis įstatymų, pagal strateginius ir kitus veiklos planus; apsaugoti valstybę ar savivaldybę nuo neteisėtų veikų; vykdyti veiklą laikantis patikimų finansų valdymo principų; pateikti teisingą informaciją apie finansinę ir kitą veiklą. Taikydami veiksmingą vidaus kontrolės sistemą vadovai gali būti tikri, kad organizacijos tikslai bus įgyvendinti, finansinės ataskaitos tinkamai parengtos ir bus laikomasi galiojančių teisės aktų reikalavimų.Darbo objektas – įstaigos vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai.Darbo tikslas – išanalizuoti vidaus kontrolę ir jos sistemos elementus.Darbo uždaviniai:1. Išnagrinėti kontrolės sąvokas, jos formas;2. Išskirti vidaus kontrolę;3. Pateikti vidaus kontrolės sistemos elementus.Darbo metodai:1. Mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, sisteminimas, apibendrinimas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. KONTROLĖS APIBŪDINIMAS.4
  • 2. VIDAUS KONTROLĖS SAMPRATA7
  • 3. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS ELEMENTAI12
  • IŠVADOS17
  • LITERATŪRA18

Reziumė

Autorius
kerry.
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 26, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Kontrolės valdymas viešbutyje “Jūratė”

Vadyba Kursinis darbas 2008 m. jusala
Darbo tikslas – ištirti viešbučio “Jūratė” kontrolės valdymo sistemą. Norint įgyvendinti užsibrėžtą tikslą reikia atlikti šiuos uždavinius: 1. Apžvelgti kontrolės valdymo analizę teoriniu...

Vidaus kontrolės sistema

Vadyba Referatas irmerna
Ilgą laiką buvo diskutuojama, tiek teoriniame lygmenyje, tiek ir praktiniame, (beje šios diskusijos vyksta ir šiandien) apie audito ir kontrolės sąvokų tapatumą ir...

Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas

Vadyba Diplominis darbas magnolija
Temos aktualumas. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Planavimas - prioritetinė vadybos funkcija. Jis nėra vienkartinis veiksmas, kurio...

Vidaus kontrolė prekybinėje įmonėje „X“

Vadyba Referatas 2011 m. vikina
Vidaus kontrolės sistema turi svarią reikšmę visose be išimties – didelėse, vidutinėse ar mažose įmonėse, be to ir konkurencinėje aplinkoje sparti technologijos plėtra...