Socialiniai mokslai / Teisė

Viešojo intereso gynimas ir nuosavybės teisių apsauga. Ar įmanomas balansas?

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Lietuvos teisminė praktika, susijusi su viešojo intereso gynyba, yra pakankamai išplėtota. Teismams vieną po kitos priimant nutartis, patvirtinančias ar paneigiančias viešojo intereso buvimo faktą vienoje ar kitoje byloje, yra neišvengiamas viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktas. Viešasis interesas yra valstybei, visuomenei ar jos daliai būdingas bendras gėris, kurio svarba niekam nekelia abejonių, tačiau jo sąskaita ribojimai neretai yra nustatomi privačių asmenų teisėms ir laisvėms. Gyvenant teisinėje valstybėje tokie ribojimai turėtų būti taikomi tik tada, kai jie yra besąlygiškai būtini ir neišvengiami. Savaime suprantama, nepažeidžiant teisingumo ir proporcingumo principų. Bet ar yra tinkamai užtikrinama Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų privačių asmenų teisių apsauga, jei motyvuojant viešojo intereso gynimu gali būti apribojama (suvaržoma), arba, dar daugiau, apskritai paneigiama netgi nuosavybės teisė?

Tyrimo dalykas ir objektas. Viešojo intereso apsaugos ir nuosavybės neliečiamumo teisinis reglamentavimas ir jo aiškinimas bei taikymas teismų praktikoje.

Tyrimo tikslas. Išanalizavus viešojo intereso apsaugą ir nuosavybės neliečiamumą reglamentuojančias teisės normas nustatyti esamus teisinio reglamentavimo trūkumus ir pasiūlyti galimus tobulinimo būdus.

Uždaviniai.

Atskleisti viešojo intereso sampratą ir įvertinti viešojo intereso gynimo teisinę reikšmę.Atskleisti problemines nuosavybės teisės ribojimų sritis ir nustatyti jų sąveiką su viešojo intereso gynimu.Nustatyti viešojo intereso gynimo ir savininko nuosavybės teisės apsaugos pusiausvyrą savavališkos statybos padarinių šalinimo kontekste.

Tyrimo metodai ir šaltiniai. Šioje esė bus remtasi norminiais teisės aktais, teismų praktika ir teisės doktrina. Pasitelkus analizės ir sisteminės analizės metodus bus analizuojama tiek atskirų viešąjį interesą ir nuosavybės teisės apsaugą reglamentuojančių normų prasmė, tiek konkrečios Lietuvos Konstitucinio Teismo nutartys, kuriose suformuluotos atitinkamos teisės normų taikymo ar aiškinimo taisyklės. Apibendrinimo metodas bus naudojamas apibendrinant tiriamuoju klausimu išnagrinėtą Lietuvos Konstitucinio Teismo praktiką. Remiantis lyginimo metodu bus palyginami duomenys, gauti analizės ir sisteminės analizės metodų pagalba. Lingvistiniu metodu bus atskleidžiamas ir išaiškinamas esė vartojamų teisinių sąvokų turinys.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2428 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • VIEŠOJO INTERESO SAMPRATA
  • VIEŠOJO INTERESO GYNIMO TEISINĖ REIKŠMĖ
  • NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGA IR JOS RIBOJIMO YPATUMAI
  • SĄLYGOS VIEŠO IR PRIVATAUS INTERESO PUSIAUSVYRAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogaus teisių apsauga ES
Konspektas Žmogaus teisių apsauga ES

Šiame konspekte puikiai aptariami pagrindinės ES institucijos ir jų veikla. Vertingas įvadas į ES studijas.

Vaikų teisių apsaugos pagrindai
Rašinys Vaikų teisių apsaugos pagrindai

Žvelgiant į praeitį, XIX amžiaus pabaigoje, į vaiką buvo žiūrima kaip į suaugusįjį, nebuvo nė [...]

Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas
Referatas Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas

Lietuvoje tiesos nustatymas yra svarbesnis už žalos atlyginimą, kadangi pamatinė žmogaus teisė įtvirtinta Konstitucijos 20 [...]

Kreditorių teisių gynimas bankroto bylose: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Kreditorių teisių gynimas bankroto bylose: teoriniai ir praktiniai aspektai

Temos aktualumas. Lietuvoje teismuose vis daugiau iškeliama ir nagrinėjama bankroto bylų. Kasmet didėjant iškeltų bei [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Žmogaus teisių apsauga ES (išsamus konspektas)
Konspektas Žmogaus teisių apsauga ES (išsamus konspektas)

Be galo išsamus konspektas apie Europos Sąjungą bei žmogaus teisių apsaugą joje. [...]

Vartotojų teisių apsauga
Referatas Vartotojų teisių apsauga

Kiekvienos išsivysčiusios šalies pareiga ginti ir apsaugoti vartotojų teises. Lietuvoje šiam klausimui skiriamas nemenkas dėmesys.

Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese
Diplominis darbas Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese

Temos aktualumas Vykdymo procesas – tai teisės normų reguliuojama teismo ar valstybės suteiktus valdingus įgalinimus turinčių [...]

ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika
Diplominis darbas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika

Tiriama problema   Teisingumo Teismui (plenarinė sesija) pateikus Nuomonę 2/131, liko neišspręsta Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos [...]

Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo problemos viešojo administravimo institucijose
Kursinis darbas Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo problemos viešojo administravimo institucijose

Konstitucija yra aukščiausias valstybės įstatymas. Jis įtvirtina svarbiausius valstybės visuomeninius santykius: valstybės konstrukciją, elementus, jų [...]

Autorių teisės ir autorių teisių apsauga
Prezentacija Autorių teisės ir autorių teisių apsauga

•Kūrinys – originalus  kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, kad ir koki būtų [...]

Viešųjų ir privačių interesų sanglauda Lietuvos viešųjų pirkimų įstatyme
Diplominis darbas Viešųjų ir privačių interesų sanglauda Lietuvos viešųjų pirkimų įstatyme

Darbas aisku ir struktūruotas, buvo įvertintas 8. Atlikta analize parodo realią situaciją kiap yra sprendžiami konfliktai [...]

Žmonių teisių gynimo institucijos ES ir JAV
Referatas Žmonių teisių gynimo institucijos ES ir JAV

Žmogaus teisių ir laisvių problema atsirado kartu su humanistinėmis žmonijos tradicijomis, siekiančiomis jau tūkstantmečius. Apie [...]

Vartotojų teisių apsaugos įstatymas
Prezentacija Vartotojų teisių apsaugos įstatymas

Vartotojų teisės šaltiniai: - Konstitucija - Civilinis kodeksas - Vartotojų teisių apsaugos įstatymas - Produktų saugos įstatymas - Reklamos įstatymas - [...]

Praktikos ataskaita: Kauno miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita: Kauno miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius

2014 m. sausio 2 d. – vasario 3 d. Kauno miesto savivaldybėje atlikau kvalifikacinę politologinę [...]