Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje

11 psl. / 5879 žod.

Ištrauka

Verslo etikos aktualumas. Etika keičia požiūrį į verslo pasaulį. Verslo etika tarnauja tam, kad perkeltų verslo sąvoką į humanišką kontekstą. Blogas įvaizdis tiesiogiai negatyviai veikia pardavimą, pelną, personalo moralę ir patį įmonės (organizacijos) valdymą. Verslininkas, pažeidžiantis verslo dėsnius, nusižengiantis biznio etinėms normoms, vėlgi – tiesiogiai ar netiesiogiai – daro socialinę, moralinę, taip pat ir ekonominę žalą. Tai reiškia, kad verslininko savimonės susiformavimas nėra tik jo paties privatus reikalas, bet turi didelę socialinę ekonominę reikšmę. Šiuolaikinė vadybos teorija ir praktika vienu svarbiausių vadovų uždavinių laiko organizacijos ir jos narių interesų derinimą. Skirtingi darbuotojų ir organizacijos interesai nebūtinai turi peraugti į konfliktą. To galima išvengti, tik pastangų čia turėtų rodyti abi šalys. Darbuotojai turi aiškiai nusakyti savo interesus, jų neslėpti. O organizacija (vadovai, vadybininkai) privalo aiškiai nurodyti tikslus, kurių bus siekiama, ir kokiais būdais tai bus daroma.

Šio darbo tikslas yra išanalizuoti etinių sprendimų priėmimą organizacijoje, komandinio darbo etikos normas ir standartus, kurie gali lemti organizacijų elgesį versle. Padėti suprasti, kad profesinės etikos normų laikymasis padeda pritraukti ir išlaikyti klientą, verslo partnerį, padeda pelningai organizuoti įmonės komandinį darbą. Taip pat parengti prezentacijos planą.

Darbo uždaviniai:

  • Apibūdinti etinių sprendimų priėmimą organizacijoje;
  • Išanalizuoti komandinio darbo etiką;
  • Parengti prezentacijos programą.

Naudojami šaltiniai – Verslo etikos straipsniai ir mokomosios medžiagos, statistiniai duomenys ir kiti šaltiniai.

Nors metodologija yra glaudžiai susijusi su tyrimo metodais ir technika. Darbe naudoti metodai: tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas, nagrinėjami internetiniai šaltiniai. Darbe buvo naudojama literatūros analizė ir statistinis duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė.


Turinys

  • Įvadas
  • Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje
  • Komandinio darbo etika
  • Parengti prezentacijos programą
  • Išvados
  • Literatūra

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Etika
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 7, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Etinės problemos sprendimas

Etika Referatas 2013 m. sheshelia
Darbe bus pateikta etinė problema įvykusi Šiaulių miesto Vinco Kudirkos progimnazijoje. Etinės problemos buvo ieškota internete, adresu: www.15min.lt. Ši problema buvo pasirinkta dėl...