Humanitariniai mokslai / Etika

Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

 

         Verslo etikos aktualumas. Etika keičia požiūrį į verslo pasaulį. Verslo etika tarnauja tam, kad perkeltų verslo sąvoką į humanišką kontekstą. Blogas įvaizdis tiesiogiai negatyviai veikia pardavimą, pelną, personalo moralę ir patį įmonės (organizacijos) valdymą. Verslininkas, pažeidžiantis verslo dėsnius, nusižengiantis biznio etinėms normoms, vėlgi – tiesiogiai ar netiesiogiai – daro socialinę, moralinę, taip pat ir ekonominę žalą. Tai reiškia, kad verslininko savimonės susiformavimas nėra tik jo paties privatus reikalas, bet turi didelę socialinę ekonominę reikšmę. Šiuolaikinė vadybos teorija ir praktika vienu svarbiausių vadovų uždavinių laiko organizacijos ir jos narių interesų derinimą. Skirtingi darbuotojų ir organizacijos interesai nebūtinai turi peraugti į konfliktą. To galima išvengti, tik pastangų čia turėtų rodyti abi šalys. Darbuotojai turi aiškiai nusakyti savo interesus, jų neslėpti. O organizacija (vadovai, vadybininkai) privalo aiškiai nurodyti tikslus, kurių bus siekiama, ir kokiais būdais tai bus daroma.

           Šio darbo tikslas yra išanalizuoti etinių sprendimų priėmimą organizacijoje, komandinio darbo etikos normas ir standartus, kurie gali lemti organizacijų elgesį versle. Padėti suprasti, kad profesinės etikos normų laikymasis padeda pritraukti ir išlaikyti klientą, verslo partnerį, padeda pelningai organizuoti įmonės komandinį darbą. Taip pat parengti prezentacijos planą.

         Darbo uždaviniai:

  • Apibūdinti etinių sprendimų priėmimą organizacijoje;
  • Išanalizuoti komandinio darbo etiką;
  • Parengti prezentacijos programą.

Naudojami šaltiniai – Verslo etikos straipsniai ir mokomosios medžiagos, statistiniai duomenys ir kiti šaltiniai.

Nors metodologija yra glaudžiai susijusi su tyrimo metodais ir technika. Darbe naudoti metodai: tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas, nagrinėjami internetiniai šaltiniai. Darbe buvo naudojama literatūros analizė ir statistinis duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5879 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas
  • Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje
  • Komandinio darbo etika
  • Parengti prezentacijos programą
  • Išvados
  • Literatūra

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
„Socialinė reklama“ (etinių vertybių propagavimas) XVI-XVII a. LDK proginėje poezijoje
Referatas „Socialinė reklama“ (etinių vertybių propagavimas) XVI-XVII a. LDK proginėje poezijoje

„Socialinė reklama“ (etinių vertybių propagavimas) XVI-XVII a. LDK proginėje poezijoje Įvadas Referavimo ir analizavimo objektas – LDK [...]

Kodėl naujausioje lietuvių literatūroje daugėja kūrinių karo, pokario temomis? Pristatykite kelis ir įvertinkite juos etiniu ir estetiniu požiūriais
Rašinys Kodėl naujausioje lietuvių literatūroje daugėja kūrinių karo, pokario temomis? Pristatykite kelis ir įvertinkite juos etiniu ir estetiniu požiūriais

Karai žmoniją lydi nuo pat evoliucijos pradžios. Per tą laiką keitėsi karybos formos, tikslai ir [...]

Oficialūs priėmimai. Oficialių priėmimų rūšys, jų reikšmė dalykiniame bendravime. Bendrieji priėmimų reikalavimai
Referatas Oficialūs priėmimai. Oficialių priėmimų rūšys, jų reikšmė dalykiniame bendravime. Bendrieji priėmimų reikalavimai

Visi prestižiniai priėmimai, nesvarbu, kokia renginio paskirtis, turi išskirtinį pobūdį, kadangi juose susitinka užsienio šalių [...]

Valdymo sprendimų priėmimas
Referatas Valdymo sprendimų priėmimas

Tyrimo problemos aktualumas - valdymo sprendimų priėmimas – tai,bet kurios organizacijos valdymo mechanizmo sudėtinė dalis.

Valdymo sprendimų priėmimas
Referatas Valdymo sprendimų priėmimas

Sprendimų priėmimas yra neatskiriama šiandieninio pasaulio dalis. Sprendimus priimame kiekvieną dieną tiek darbe, tiek savo [...]

Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas
Diplominis darbas Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas

Problemos aktualumas. Daugelis Lietuvos įmonių egzistuoja vos vieną dešimtmetį, atrodytų lyg ir ilgai, įmonių vadovai [...]

Etiškas sprendimų priėmimas. Valasquez metodas.
Referatas Etiškas sprendimų priėmimas. Valasquez metodas.

Viena dažniausiai kylančių problemų įvairiose įstaigose, įmonėse – tai moralės principų nepaisymas. Svarbu ne tik [...]

Spendimų priėmimas organizacijoje
Prezentacija Spendimų priėmimas organizacijoje

Sprendimas – tai pasirinkimas. Dažniausiai rinktis galime iš kelių alternatyvų. Tačiau net ir tuomet, kai [...]

Etiško sprendimo priėmimas
Referatas Etiško sprendimo priėmimas

Visuomenėje egzistuoja kelios vertybinės sistemos su savais kriterijais, kurios formuoja mūsų nuomonę apie įvykius, elgesį [...]

Sprendimų priėmimas
Prezentacija Sprendimų priėmimas

Sprendimas – tai veikimo procesas, kai remiantis geriausia prieinama informacija siekiama nustatyti tinkamiausią veikimo būdą. Sprendimus [...]

Kodėl naujausioje lietuvių literatūroje daugėja kūrinių karo, pokario temomis? Pristatykite  kelis ir įvertinkite juos etiniu ir estetiniu požiūriais
Rašinys Kodėl naujausioje lietuvių literatūroje daugėja kūrinių karo, pokario temomis? Pristatykite kelis ir įvertinkite juos etiniu ir estetiniu požiūriais

Karas išlieka amžiams žmonių gyvenimuose – jį užfiksuoja ne tik įvairios bylos, straipsniai, nuotraukos ar [...]

Sprendimų priėmimas viešosios politikos procese
Prezentacija Sprendimų priėmimas viešosios politikos procese

Sprendimų priėmimo sąvoka;Sprendimų priėmimo analizės koncepcijosSprendimų priėmimo teorijos;Sprendimų efektyvumo modernizuojant viešąjį valdymą [...]

Sprendimų priėmimas UAB
Referatas Sprendimų priėmimas UAB "Rivona"

Valdymo sprendimų priėmimas [...]

Sprendimų priėmimas AB „ŠIAULIŲ BANKAS“
Referatas Sprendimų priėmimas AB „ŠIAULIŲ BANKAS“

Temos aktualumas. Sprendimų priėmimas svarbus visose įmonėse planuojant organizacijos kryptį, organizuojant įmonės veiklą ir personalo [...]

Bazinis ir kompleksinis sprendimų priėmimas
Referatas Bazinis ir kompleksinis sprendimų priėmimas

Kasdien pakliūvame į daugybę įvairių situacijų, reikalaujančių priimti tam tikrus sprendimus. Pavyzdžiui, įsivaizduokite eilinę savo [...]