AB "Grigiškės“ socialinės atsakomybės ataskaita

12 psl. / 2081 žod.

Ištrauka

AB „Grigiškės“ viena didžiausia popieriaus produkcijos gamintoja Lietuvoje. Įmonė siekdama didinti savo gamybą, didinti produkcijos paklausą turi atsižvelgti į aplinkosauginius reikalavimus ir stengtis įgyvendinti principus, kurie įvardinti socialinės atsakomybės tiksluose.
Pasirinkta tema aktuali šiandienai, nes AB „Grigiškės“ veikla tiesiogiai susijusi su miškais ir medienos perdirbimu. Tačiau gamintojai sprendžia galvosūkį: kaip pagaminti produkcijos, jeigu trūksta žaliavos. Lietuvos mediena eksportuojama, todėl atsiranda medienos trūkumas ir Lietuvos gamintojai priversti importuoti medieną iš aplinkinių valstybių. Sprendžiant šį galvosūkį galėtume įtraukti mūsų pasirinktą įmonę, nes ji savo produkcijai naudoja ne tik tiesiogines žaliavas – mediena, bet ir perdirba antrines žaliavas.
Tikslas: parengti įmonės socialinės atsakomybės ataskaitą išanalizavus jos veiklą.
Uždaviniai:
1. Apibūdinti, kokį įmonė daro socialinį, aplinkosauginį poveikį aplinkai, per kokius aspektus;
2. Sukurti socialinės atsakomybės apibrėžimą, kuris atitinka tikslus ir veiklą;
3. Atlikti įmonės analizę.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA4
 • 1.1. Istorija4
 • 1.2. Misija, vizija, vertybės5
 • 1.3 Vadovybė6
 • 1.4. Produkcija7
 • 2. SIEKIS ĮGYVENDINTI SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PRINCIPUS7
 • 2.1. Kokybės politika7
 • 2.2. Tiekimo grandies politika8
 • 2.3. Aplinkosauga9
 • 3. SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ ĮTRAUKIMAS Į ĮMONĖS VEIKLĄ10
 • 4. ĮSA STRATEGINIŲ KRYPČIŲ NUSTATYMAS ĮMONĖJE11
 • 5. ATSKAITOMYBĖ APIE ĮSA VEIKLĄ11
 • IŠVADOS12
 • NAUDOTI ŠALTINIAI13

Reziumė

Autorius
skorpione
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Abipusiai naudingi ryšiai su tiekėju UAB “X”

Vadyba Referatas 2011 m. linmat
Anksčiau organizacijos mažai rūpindavosi savo klientais. Vartotojai neturėjo didelio tiekėjų pasirinkimo, kitos įmonės siūlė tokią pat prastą gaminių ir paslaugų kokybę arba rinka...