Pramonės produkcijos statistinis tyrimas

29 psl. / 3937 žod.

Ištrauka

Pramonė realizuojama įvairiose srityse: kasyba, apdirbamoji gamyba, vandens, elektros, dujų tiekimas, nuotekų valymas.
Statistinio tyrimo objektas – pramonės sritys.
Darbo tikslas – apibendrinant pramonės realizavimo sričių duomenis atlikti statistinį tyrimą.
Darbo uždaviniai:
1. Apskaičiuoti apibendrinančius rodiklius;
2. Apskaičiuotus duomenis pateikti statistinėse lentelėse;
3. Duomenis pavaizduoti grafiškai.
4. Apibendrinti duomenis ir pateikti išvadas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PRADINIAI DUOMENYS4
 • 2. SANTYKINIŲ DYDŽIŲ APSKAIČIAVIMAS5
 • 2.1. Dinamikos santykiniai dydžiai6
 • 2.2. Struktūros santykiniai dydžiai8
 • 3. VIDURKIŲ APSKAIČIAVIMAS10
 • 4. KIEKYBINIO POŽYMIO VARIACIJOS RODIKLIAI13
 • 5. DINAMIKOS EILUČIŲ RODIKLIAI18
 • 6. DINAMIKOS EILUČIŲ LYGIŲ KITIMO ANALIZĖ (PROGNOZAVIMAS)24
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪRA29

Reziumė

Autorius
skorpione
Tipas
Referatas
Dalykas
Statistika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Statistika

Statistika Konspektas vilavi
Žodžio “statistika “ atsiradimas siejamas su lotynų kalbos žodžiu „status“ - padėtis, būklė bei italų kalbos žodžiu „stato“ - valstybė. Taigi statistika -...

Verslo statistikos konspektas

Statistika Konspektas 2013 m. erikita192
Konspektas skirtas verslo statistikos paskaitoms. Pateikiama susiteminta informacija, papildyta papildomais komentarais, kad būtų lengviau viską suprasti.

Tyrimų metodikos ir statistikos egzamino konspektas

Statistika Konspektas 2016 m. vaitai
Mokslinių tyrimų metodikos ir statistikos egzamino konspektas. Apima statistikos reikšmę, uždavinius, imties rodiklius, vidurkius ir jų paklaidas, dispersinę analizę, regresiją bei koreliaciją ir...