Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Aplinkai draugiško transporto (biodegalais varomo) veikimo pagrindas: privalumai ir trūkumai

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiandien transportas - viena iš didžiausių ir reikšmingiausių greitai Lietuvoje besivystančio ūkio sričių. Palanki geografinė padėtis, leidžianti Lietuvai būti svarbiausiame krovinių transporto kelyje tarp Rytų ir Vakarų, nulemia poreikį geriau išmanyti ir taikyti transportą reguliuojančius nacionalinius bei tarptautinius teisės aktus bei teismų praktiką.

Transportui tenka svarbi vieta kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant ir tenkinant ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio gyventojų susisiekimo poreikius. Transportas yra pagrindinė priemonė vykdant prekių ir paslaugų mainus tarp žmonių, valstybių (importas, eksportas), vežimus tarp įmonių, rajonų, bei šalių. Lietuvos Respublikos Vyriausybė transporto sistemos vystymąsi laiko prioritetiniu, reikalaujančiu nemažai pastangų, didelių investicijų ir laiko. Stojimo į Europos Sąjungą metu, būtent vidaus transporto problemos tapo aktualios ir svarbios, Lietuvos transporto infrastruktūros integravimui į bendrą Europos transporto sistemą.

        Kasmet vis griežtėjantys Europos Sąjungos aplinkosauginiai reikalavimai, susiję su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų bei atliekų mažinimu, verčia kuo plačiau ieškoti būdų kaip panaudoti vietinius atsinaujinančius energijos išteklius, tame tarpe ir biodegalus. Biodegalų gamyba iš vietinių žaliavų yra valstybių, neturinčių iškastinio kuro atsargų, prioritetinės svarbos uždavinys.

Temos aktualumas. Šiandien vis labiau juntamas didžiulis visuomenės susidomėjimas benzino ir dyzelino keitimu į biodegalus. Kadangi pastarieji vis labiau aktualūs ir populiaresni darosi dėl šių svarbių priežasčių:

Aplinkosauginės naudos;Teigiamos socioekonominės naudos (papildomos darbo vietos, naudojama perteklinė žemės ūkio produkcija);Sudaromos prielaidos diversifikuoti energijos šaltinius.

         Darbo objektas – biodegalais varomas transportas.

         Darbo tikslas – aptarti aplinkai draugiško (biodegalais varomo) transporto veikimo pagrindą, privalumus bei trūkumus.

         Darbo uždaviniai:

1. Aptarti biodegalų sąvoką.

2. Išanalizuoti biodegalų atsiradimo, gamybos ir plėtros ypatumus, ekologinę naudą.

3. Aptarti biodeagalais varomo transporto pirvalumus bei trūkumus.

4. Išanalizuoti biodeagalais varomo transporto veikimo pagrindą.

      Darbo metodai: mokslinė lyginamoji, sisteminė literatūros analizė.

       Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas ir dvi teorinės dalys. Įvade nusakomas temos aktualumas. Autorė apibrėžia darbo objektą, nustato tikslą ir uždavinius, pristato darbo struktūrą. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, bibliografinis aprašas.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2657 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. BIODEGALAI TEORINIU ASPEKTU5
  • 2. BIODEGALAIS VAROMAS TRANSPORTAS10
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪRA15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Stiliaus privalumai ir trūkumai Žygimanto Liauksmino veikale
Referatas Stiliaus privalumai ir trūkumai Žygimanto Liauksmino veikale "Praxis oratoria"

„Oratorius turi išmanyti iškalbos stilių, kad savo žodžius galėtų deramai pritaikyti prie kalbos turinio“[1] – [...]