Tarptautinis auditas

20 psl. / 5119 žod.

Ištrauka

Audito atsiradimą ir jo raidą pasaulyje išnagrinėjo daugelis Vakarų šalių autorių. Ypač išsamiai nagrinėta Didžiosios Britanijos, JAV, Vokietijos ir kitų išvystytų rinkos ekonomikos šalių audito istorija. Lietuvos audito raida, jos atsiradimo priežastys ir veiksniai kol kas nepakankamai ištirti.

Tarptautinio audito teorijos ir praktikos formavimasis susijęs su tarptautinių audito firmų tinklo ir tarpnacionalinių kompanijų veiklos plėtimu. Kadangi kompanijų finansinių vartotojų yra gana daug tai ir jų interesai dažnai yra įvairūs. Informacijos vartotojus labiausiai domina šie dalykai: informacijos turinys ir informacijos kokybė, kadangi dauguma vartotojų be audito negali objektyviai vertinti tiek informacijos turinio, tiek ir kokybės. Būtent todėl iškilo būtinybė organizuoti tarptautinį auditą.

Šiuo metu kiekviena išvystytos rinkos ekonomikos valstybė yra įstatymais sureguliavusi audito veiklą. Veikia kelios profesinės auditorių organizacijos, kurios prižiūri ir kontroliuoja audito įmonių ir auditorių veiklą, rengia įvairius teisinius nurodymus bei rekomendacijas audito klausimais.

Temos aktualumas. Šiuo metu jau beveik visos pasaulio valstybės atlieka auditą. Tačiau skirtingose valstybėse jis įvairiai suprantamas ir vykdomas. Norint sukurti stabilią audito sistemą ir integruoti jį į europinį modelį, būtina išanalizuoti tarptautinę audito patirtį.

Darbo tikslas. Apžvelgti tarptautinę audito patirtį, išanalizuoti Lietuvos audito perspektyvas, bei aptarti tarptautinį bendradarbiavimą, kuriant šalyse stabilią audito sistemą. Tikslui pasiekti ir įgyvendinti suformuluoti tokie darbo uždaviniai:

 • Aptarti tarptautinio audito reikšmę;
 • Trumpai apibūdinti tarptautinius audito standartus;
 • Apžvelgti aukščiausiųjų audito institucijų veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • Išvardinti stambiausias audito firmas pasaulyje;
 • Aptarti išvystytos rinkos šalių audito patirtį;
 • Išanalizuoti Lietuvos audito perspektyvas;
 • Išanalizuoti Europos šalių bendradarbiavimą ,bei jų vykdomas bendras programas.

Darbo objektas – tarptautinė audito patirtis ir jos apžvalga.

Darbo metodai: buvo naudojama informacija, gauta susisteminus daugelį šaltinių: knygas, publikacijas, periodinės spaudos medžiagą, internete patalpintą informaciją.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1.TARPTAUTINIO AUDITO REIKŠMĖ3
 • 2. TARPTAUTINIAI AUDITO STANDARTAI (TAS)3
 • 3. SVARBIAUSIOS AUKŠČIAUSIŲJŲ AUDITO INSTITUCIJŲ VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIOS ORGANIZACIJOS4
 • 3.1. Didžiausios audito firmos pasaulyje5
 • 4. IŠVYSTYTOS RINKOS ŠALIŲ AUDITO APŽVALGA6
 • 4.1. Auditas Didžiojoje Britanijoje6
 • 4.2. JAV audito apžvalga8
 • 4.3. Prancūzijos audito apžvalga9
 • 4.3.1.Prancūzijos Nacionalinė ir regioninės audito komisijos10
 • 4.4. Vokietijos auditas10
 • 4.5. Australijos audito apžvalga12
 • 4.6. Lietuvos audito perspektyvos13
 • 4.6.1. Tarptautinių valstybinių audito organizacijų įtaka Lietuvai14
 • 5. BENDRADARBIAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE14
 • 5.1. Daugiašalis ir dvišalis bendradarbiavimas15
 • 5.1.1. Europos aukščiausiųjų audito institucijų projektai ir konferencijos16
 • 6. TARPTAUTINIAI MOKYMAI17
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA19

Reziumė

Autorius
gugis
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 19, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Atsargų auditas

Finansai Referatas irmerna
Nuo XIXa. vidurio Europoje pradėjo steigtis daug įvairių akcinių bendrovių. Apsukriausi šių bendrovių vadovai, su pasamdytais buhalteriais sąmoningai apskaičiuodavo didesnius pelnus ir dividendus,...

Lietuva ir tarptautinė obligacijų rinka

Finansai Referatas 2014 m. brigita99
Obligacija - tai investuotojo paskola bendrovei ar vyriausybei. Obligacijų rinka (dar vadinama paskolų, kreditų ir pastovių įplaukų rinka) - finansų rinka, kurios dalyviai...

Mokesčių audito naudos vertinimas

Finansai Kursinis darbas 2014 m. soul_crash
Rašto darbe įvertinama mokesčių audito teikiama nauda. Šiam tyrimui atlikti pasirinkta anketinė apklausa, publikuota viešojoje erdvėje.

Audito savarankiškas darbas

Finansai Referatas 2013 m. monikasil
Darbo tikslas – išanalizavus UAB „Alta“ finansines ataskaitas ir jų netikslumus, parengti laiška vadovybei ir audito išvadą.Darbo uždaviniai:1) įvertinti riziką;2)...