Darbo ginčų sąvoka ir priežastys

12 psl. / 2028 žod.

Ištrauka

Darbo ginčai - tai nesutarimai, kurie kyla iš darbo sutarties tarp darbuotojų ir darbdavio (taip pat tarp darbdavio ir profesinės sąjungos) dėl nustatytų darbo sąlygų taikymo, naujų darbo sąlygų nustatymo ir pakeitimo ir kurie yra išsprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. Pagrindinė darbo ginčų priežastis yra kai kurių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų netinkama pažiūra į darbuotojų teises bei teisėtus interesus, nepakankamas darbo įstatymų žinojimas, neteisingas jų supratimas, pritaikymas praktikoje. Darbo ginčai būna individualūs (dėl darbuotojo atleidimo, perkėlimo į kitą darbą, nušalinimo nuo darbo, nustatytos trukmės kasmetinių atostogų suteikimo, drausminės nuobaudos skyrimo, darbo apmokėjimo ir kt.) ir kolektyviniai (profesinių sąjungų su darbdaviu nesutarimai). Mano darbo tikslas – pateikti informaciją apie darbo ginčus ir jų priežastis.


Turinys

 • ĮVADAS………………………………………………………………….…………… 3psl.
 • DARBO GINČŲ SAMPRATA………………………………………………… …….4psl.
 • DARBO GINČŲ KLASIFIKAVIMAS……………………………………… ……….4psl.
 • INDIVIDUALŪS DARBO GINČAI…………………………………………… ……5psl.
 • Individualių darbo ginčų samprata………………………… …………………… … 5psl.
 • Individualių darbo ginčų požymiai……………………………………………….…… 5psl.
 • KOLEKTYVINIAI DARBO GINČAI……………………………………….…………6psl.
 • Kolektyvinių darbo ginčų samprata…………………………………………………… 6psl.
 • Taikinimo komisijos sudarymas………………………………………………….…… 6psl.
 • Kolektyvinio darbo ginčo nagrinėjimas taikinimo komisijoje………………………… 7psl.
 • Kolektyvinių darbo ginčų nesutarimai…………………………………………… ……7psl.
 • DARBO GINČO NAGRINĖJIMAS DARBO GINČŲ KOMISIJOJE…………………7psl.
 • DARBO GINČO NAGRINĖJIMAS TEISMUOSE……………………………… … 9psl.
 • Teismuose nagrinėjami darbo ginčai……………………………………………………9psl.
 • Nesikreipiant į komisiją, tiesiogiai teismuose nagrinėjami darbo ginčai……………….9psl.
 • IŠVADOS………………………………………………………………………… ….11psl.
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………………………………… ……….12psl.

Reziumė

Autorius
deimanteb
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 13, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Intelektinės nuosavybės sąvokos

Teisė Referatas gab13
Intelektinė nuosavybė (angl. intellectual property, pranc. propriété littéraire et artistique) – teisinis terminas, išreiškiantis idėją, kad nagrinėjamas klausimas yra susijęs su proto (intelekto,...

Mokestiniai ginčai ir jų nagrinėjimo tvarka

Teisė Referatas jenna
Mokesčiai yra vienas iš pagrindinių valstybės pajamų formavimo būdų, taip pat laikomi esmine valstybės finansų sistemos dalimi. Teisės doktrinoje mokesčiai yra apibrėžiami kaip...

Kolektyvinių darbo ginčų samprata

Teisė Referatas vikaand
Dėl daugybės įstatymų, reguliavusių atskiras darbo santykių sritis, daugelis darbo teisės normų nebuvo suderintos tarpusavyje, o tokiame darbo teisinių santykių reglamentavime buvo daug...

Teisės savarankiškas darbas

Teisė Paruoštukė 2013 m. jusstia
Savarankiškas darbo teisės darbas. Klausymai ir atsakymai. 1 variantas. Atsakymai į klausimus išsamūs. darbas įvertintas aukštu balu.