Naujos prekės įvedimas į rinką

19 psl. / 2763 žod.

Ištrauka

Marketingas yra prekių kūrimo, pasiūlos ir mainų socialinis ir valdymo procesas, orientuotas į pavienių asmenų ar jų grupių poreikių patenkinimą.

Rinkuose, kuriuose yra didelė konkurencija, tik geriausioms ir stipriausioms bendrovėms pavyksta ilgą laiką plėstis ir pelningai veikti, sėkmingai kuriant netrukstamą produktų ar paslaugų srautą.

Darbo aktualumas: Prekės yra ne vien fiziniai daiktai, bet ir paslaugos.

Siaurąją prasme prekė – tai materialinių fizinių savybių, surinktų į atpazįstamą formą, rinkynis.

Šiame darbe bus kalbama apie produkto kūrimą ir įvedimą į rinką.

Darbo tikslas: Išanalizuoti naujo produkto įvedimo į rinką teorinius aspektus.

Darbo uždaviniai:

  1. Išsiaiškinti naujo produkto kūrimą.
  2. Išnagrinėti naujo produkto įvedimo į rinką strategijas.

Darbo objektas: Naujo produkto įvedimo į rinką vertinimas.

Darbo metodai: Mokslinių informacijos šaltinių duomenų kaupimas, sisteminimas, lyginamoji analizė.

Darbo struktūra: 6 šaltiniai, 2 lentelės, 3 paveiklai

Darbo rezultatai: Išsiaiškinau naujo produkto kūrimą, bei įvedimo į rinką strategijas. Palyginau autorių nuomonęs apie produkto kūrimą ir įvedimą į rinką.

Darbo apimtis: 19 puslapių


Turinys

  • Įvadas5
  • 1. PREKĖS SAMPRATA6
  • 2. NAUJŲ PREKIŲ KŪRIMAS8
  • 3. NAUJO PRODUKTO ĮVEDIMO Į RINKĄ STRATEGIJOS11
  • IŠVADOS18
  • INFORMACIJOS ŠALTINIAI19

Reziumė

Autorius
svajūnė
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 21, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Naujo produkto įvedimas į rinką

Rinkodara Diplominis darbas 2011 m. studentas151
Nuolat atsiranda naujos idėjos, kurių pasekmė būna naujų paslaugų bei prekių atsiradimas. Tai visiems suprantamas reiškinys greitu tempu besivystančiame pasaulyje. Nauji produktai tai...

Naujo produkto kūrimas ir įvedimas į rinką

Rinkodara Referatas samona
Darbo aktualumas. Inovacijas galima apibūdinti, kaip kažko seno perdarymas nauju. Taip pat, tai naujų technologijų diegimas bei pateikimas rinkai, atsižvelgiant į vartotojų norus...