Kita / Mokslinė metodologija

Šalto rūkymo dešrų technologinio proceso gamybos planavimas ir ekonominiai skaičiavimai

0 atsiliepimų
Autorius:

Įmonė – tai, užsiimanti ūkine veikla, organizacija, kurį vykdo vieną ar kelias jai būdingas funkcijas. Mūsų kuriama įmonė ruošiasi gaminti trijų rūšių šalto rūkymo dešras. Tai perspektyvus verslas Lietuvoje, nes mėsos gaminiai yra populiarūs ir paklausūs mūsų šalyje. Lietuvoje plėtojamas žemės ūkis, todėl žaliavos nėra brangios, jų nereikia importuoti. Šiuo metu Lietuvoje mėsos gaminių pramonė yra gerokai pažengusi pirmyn, todėl konkurentų skaičius nemažas.

Įmonės ekonomika tiesiogiai susijusi su vienu ar kitu gamybos procesu. Gamybos procesui būdingos šios sudedamosios dalys: darbas, darbo priemonės ir darbo objektai. Tam, kad vyktų gamybos procesas, turi būti visos šios sudėtinės dalys. Įmonė turi turėti pakankami darbo jėgos (specialistų, darbininkų ir kt.), įrengtas patalpas, reikiamus technologinius įrengimus, įsigyti žaliavų, pagrindinių ir pagalbinių medžiagų ir kt., o tam reikia išlaidų.

Nusprendėme išanalizuoti šį verslo planą, kad patikrintume rinką, išanalizuotume savikainą ir prognozuojamą pelną, atskaičiavus reikalingus mokesčius, atlyginimus darbuotojams, nusidėvėjimą ir kt.

 

Darbo aktualumas - susipažinti su konkrečia gamybinio padalinio veikla.

Darbo tikslas – suplanuoti maisto produkto gamybos technologinį procesą, atlikti ekonominius skaičiavimus, atlikti šio gamybinio padalinio finansinį įvertinimą.

Darbo uždaviniai – numatyti gamybos apimtį; įvertinti žaliavų poreikį gamybai; numatyti atitinkamą technologinio proceso eigą; įvertinti gamybos padalinio ilgalaikį turtą ir jo nusidėvėjimo sumą; įvertinti įmonės sąnaudas; apskaičiuoti pelną, ekonominius – finansinius rodiklius ir padaryti atitinkamas išvadas.

Darbo objektas – dešrų gamybinis padalinys

Darbo metodai - literatūros analizė; loginė analizė; apibendrinimas; skaičiavimų atlikimas; technologinės schemos analizė; įrengimų, patalpų parinkimas

Darbo rezultatai – įgavome patirties organizuoti gamybinį procesą, bei apskaičiuoti būtinus finansinius – ekonominius rodiklius.

Darbo apimtis - darbą sudaro .......puslapiai, ......lentelės, ....paveikslai, ......informacijos šaltiniai, ....priedai.

Darbo tipas:
Apimtis:
7052 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Numatomos naudoti pagrindinės ir pagalbinės žaliavų specifikacijos5
 • 1.1. Pagrindinės žaliavos:5
 • 1.2. Pagalbinės žaliavos:5
 • 2. Technologinio proceso medžiagų skaičiavimai6
 • 2.1. „VALSTIEČIŲ“ šaltai rūkytų a/r dešrų medžiagų skaičiavimai7
 • 2.2 „LIETUVIŠKOS“ šaltai rūkytos a/r dešros medžiagų skaičiavimai8
 • 2.3. „NAMINĖS“ šaltai rūkytos a/r dešros medžiagos skaičiavimai9
 • 3. Įrengimų duomenys11
 • 4. Patalpų plotai11
 • 5. Technologinio proceso aprašas11
 • 6. Trumpa gamybinio padalinio charkteristika12
 • 7. Metinės gamybos programos apskaičiavimas13
 • 8. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas14
 • 9. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas16
 • 9.1. Išlaidos pagrindinėms žaliavoms, medžiagoms ir atsargoms16
 • 9.2. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui17
 • 10. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas19
 • 10.1. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms/medžiagoms19
 • 10.2. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui20
 • 10.3. Išlaidos energijai21
 • 10.3.1. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai21
 • 10.3.2. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai21
 • 10.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas22
 • 10.5. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai23
 • 10.5.1. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms23
 • 10.5.2. Išlaidos einamajam remontui.23
 • 10.6. Kitos netiesioginės išlaidos23
 • 10.6.1. Cecho pastatų apšildymo išlaidos (Ia)23
 • 10.6.2. Einamasis cecho pastatų remontas.23
 • 10.6.3. Išlaidos spec. drabužiams ir jų skalbimui.24
 • 11. Gamybos sąnaudų suvestinė24
 • 12. Veiklos sąnaudos26
 • 12.1. Administracinės išlaidos26
 • 12.2. Bendrosios išlaidos26
 • 12.2.1. Išlaidos reklamai26
 • 12.2.2. Taros išlaidos26
 • 12.2.3. Prekių nuostoliai laikant, rūšiuojant, sandėliuojant26
 • 12.2.4. Mokesčiai26
 • 13.Pelno/nuostolio ataskaita27
 • 14. Ekonominiai – finansiniai rodikliai28
 • 15. Veiklos efektyvumo rodikliai29
 • IŠVADOS30
 • ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS31
 • NAUDOTA LITERATŪRA32

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Automobilių detalių gamykla Kaune: statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos, architektūrinė, konstrukcinė, technologinė, organizacinė ir ekonominė, darbų sauga ir aplinkosauga.
Kursinis darbas Automobilių detalių gamykla Kaune: statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos, architektūrinė, konstrukcinė, technologinė, organizacinė ir ekonominė, darbų sauga ir aplinkosauga.

Bakalauro baigiamasis darbas sudarytas iš šių dalių: statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos, architektūrinė, konstrukcinė, technologinė [...]