Kelionių agentūros „Zigzag Travel“ marketingo analizė

25 psl. / 4463 žod.

Ištrauka

Kiekvienam, tiek gamintojui, tiek paslaugų tiekėjui, svarbu parduoti gaminamą produktą ar siūlomą paslaugą vartotojui, kuris būtų jam naudingas ir už tokią kainą, kurią pirkėjas gali mokėti. Šiandien vartotojai turi didelę produktų ir paslaugų pasiūlą, todėl nori kokybiškos prekės už gerą kainą. Vartotojų poreikis auga kartu su produktų ir paslaugų gausa, todėl kaip ir ką pasirinkti apsprendžia sudarytas marketingo planas. Jį būtų galima apibūdinti kaip metodą pageidaujamiems paslaugų įmonės rezultatams pasiekti.

Norint sėkmingai įsitvirtinti rinkoje reikia atlikti marketingo aplinkos tyrimą, o taip pat, labai svarbu įvertinti marketingo kompleksą – sprendimų ir rinkos poveikių visumą. Marketingo kompleksas naudojamas įmonėje, norint sužadinti pageidaujamą reakciją tam tikroje rinkos dalyje, t.y. tikslinėje rinkoje. Tai pagrindiniai žingsniai, norint patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti savo tikslus. Tikslų siekti padeda ir geras marketingo planas, kur sukuriamos strategijos, aptariamos priemones, reikalingi tikslams pasiekti marketingo veiksmai ir finansiniai aspektai(5).

Darbo tikslas:

Parengti kelionių agentūros „Zigzag Travel“ marketingo planą.

Uždaviniai:

 • Įvertinti makro ir mikro aplinkas, darančias įtaką kelionių agentūros „Zigzag Travel“ veiklai.
 • Įvertinti kelionių agentūros „Zigzag Travel“ marketingo kompleksą.
 • Atlikti SWOT analizę.
 • Parengti marketingo veiksmų ir priemonių planą.

Darbo metodai:

 • Tyrimo, anketinės apklausos analizė;
 • Statistikos duomenų analizė;
 • Literatūros ir informacijos šaltinių analizė;

Turinys

 • ĮVADAS1
 • 1. KELIONIŲ AGENTŪROS MARKETINGO APLINKOS2
 • 1.1. Makroaplinka3
 • 1.1.1. Ekonominė aplinka3
 • 1.1.2. Politinė – teisinė aplinka3
 • 1.1.3. Socialinė – kultūrinė aplinka4
 • 1.1.4. Mokslinė ir technologinė aplinka5
 • 1.1.5. Gamtinė aplinka5
 • 1.2. Mikropalinka6
 • 1.2.1. Paslaugų vartotojai6
 • 1.2.2. Partneriai6
 • 1.2.3 Konkurentai7
 • 2. KELIONIŲ AGENTŪROS „ZIGZAG TRAVEL“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR KAINODAROS VERTINIMAS10
 • 3.1. Teikiamų paslaugų ir kainodaros vertinimas10
 • 3.1.1. Paslaugų vertinimas10
 • 2.1.2. Kainodaros vertinimas11
 • 2.2. Rėmimo veiksmų ir priemonių planas12
 • 2.3 TYRIMAS IR JO REZULTATŲ ANALIZĖ14
 • 3. MARKETINGO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PROGRAMA20
 • 3.1. Marketingo tikslų, strategijų nustatymas20
 • 3.2. Marketingo veiksmų ir priemonių programa21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24

Reziumė

Autorius
jusstia
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 23, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Praktika kelionių agentūroje

Vadyba Praktikos ataskaita tigerlillish
Lietuvoje turizmo veikla užsiima šios įmonių rūšys – kelionių agentūros, kelionių organizatoriai ir kelionių operatoriai. Kelionių operatoriai tik kuria produktus, o juos parduoda...

Praktikos ataskaita kelionių agentūroje

Vadyba Praktikos ataskaita 2013 m. llidell
Profesinės veiklos praktiką atlikau kelionių agentūroje „Inter Travel“, kuri pradėjo savo veiklą nuo 2010 m. rugpjūčio 18 d. Įmonė įregistruota Valstybės įmonių Registro...

Kelionių agentūros vadybinė analizė

Vadyba Referatas 2017 m. study555
Atlikta Klaipėdoje veikiančios kelionių agentūros vadybinė analizė. Ruošiant darbą buvo naudojama ne tik internete rasta teorinė informacija, bet ir pritaikytos žinios, įgytos gamybinės...