Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Mokesčiai, kaip valstybės pajamų šaltinis

0 atsiliepimų
Autorius:

Kiekvienas Lietuvos pilietis žino, kad viena iš jam skirtų prievolių yra mokėti mokesčius. Tačiau retas kuris sutinka, kad mokėti mokesčius yra teisinga, visuomeniškai naudinga ir svarbu visos valstybės mastu. Mokesčių sistemą bei jos sudedamąsias dalis nagrinėjo ir vertino tokie autoriai, kaip Buškevičiūtė E., Rimas J., Stačiokas R. ir kiti. Mokesčių sistemos klausimas taip pat yra aktualus ir diskutuotinas šiandienos mokesčių ir finansų ekspertų, kurie skatina sukurti palankę verslui ir teisingą Lietuvos mokesčių sistemą, palengvinti ne tik šalies verslininkų mokestinę naštą, tačiau ir pritraukti daugiau mokestinių lėšų į šalies biudžetą. Ypač svarbu yra tinkamai ir protingai nustatyti mokesčių tarifą, kuris užtikrintų mokesčių mokėtojų mokumą ir biudžeto pajamų surinkimą.

Temos aktualumas. Didžiausią surenkamų biudžeto pajamų dalį sudaro mokestinės pajamos, todėl svarbu išanalizuoti kiekvieno mokesčio svorį nacionaliniame biudžete bei ištirti veiksnius, lemiančius šių mokestinių pajamų kitimą.

Problema. Kokie mokesčiai turi didžiausią svorį biudžeto pajamose? Kokie veiksniai daro įtaką šių mokestinių pajamų kitimui?

Objektas. Mokesčių pasiskirstymas Lietuvos nacionaliniame biudžete bei jų surinkimo kaita.

Darbo tikslas – atlikti didžiausią svorį biudžete turinčių mokesčių ir iš jų gaunamų mokestinių įplaukų analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti mokesčių sampratą ir reikšmę valstybės biudžetui.
 2. Išanalizuoti mokestinių įplaukų pasiskirstymą biudžete.
 3. Išnagrinėti pagrindinių mokesčių įplaukas ir jų kitimo priežastis.

Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, lyginamoji analizė, grafinė analizė.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, du skyriai ir išvados. Pirmame skyriuje remiantis moksline literatūra nagrinėjama mokesčių samprata ir reikšmė valstybei, aptariamas optimalus mokesčių normos nustatymas. Antrame skyriuje remiantis įvairiomis duomenų bazėmis išanalizuotos pagrindinės mokestinės įplaukos ir jų kitimui darančių veiksnių įtaka. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3739 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MOKESČIŲ SAMPRATA IR JŲ REIKŠMĖ4
 • 1.1 Mokesčių sąvoka, jų svarba valstybei4
 • 1.2 Mokesčių normos nustatymas6
 • 2. MOKESTINĖS PAJAMOS LIETUVOS NACIONALIONIAME BIUDŽETE8
 • 2.1 Nacionalinio biudžeto pajamos iš pagrindinių mokesčių10
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Gyventojų pajamų mokestis kaip LR mokesčių sistemos dalis
Referatas Gyventojų pajamų mokestis kaip LR mokesčių sistemos dalis

Mokesčiai yra pagrindinis valstybės pajamų formavimo būdas, istoriškai atsiradęs kartu su valstybe. Mokesčiai surenkami ir [...]

Gyventojų pajamų mokestis kaip LR mokesčių sistemos dalis.
Referatas Gyventojų pajamų mokestis kaip LR mokesčių sistemos dalis.

 Europos Sąjungoje vyraujanti valstybės valdymo forma – demokratija. ES valstybėse „tvarkomasi“ parlamento dėka, taip pat [...]

Gyventojų pajamų mokestis, kaip LR mokesčių sistemos dalis
Referatas Gyventojų pajamų mokestis, kaip LR mokesčių sistemos dalis

Mūsų pasirinkta tema yra aktuali visiems žmonėms, kurie gauna pajamas iš darbo santykių arba kitokios [...]

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m
Referatas LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra [...]

LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais
Kursinis darbas LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas [...]

N ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei
Kursinis darbas N ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei

Žemės ūkis yra pagrindinis žaliavų tiekėjas apdirbamajai pramonei. Tokią veiklą vykdantys ūkiai dalyvauja bendroje šalies [...]

Lizingo kaip alternatyvaus finansavimo šaltinio tyrimas
Kursinis darbas Lizingo kaip alternatyvaus finansavimo šaltinio tyrimas

Magistrinis baigiamasis darbas! Prieinamas už kursinio kainą dėl to, kad publikuotas 2000 metais. Teorinė dalis.

Gyventojų pajamų mokestis: progresinė mokesčių sistema
Prezentacija Gyventojų pajamų mokestis: progresinė mokesčių sistema

Įvadas; Mokesčių sistemos rūšys: Proporcinė mokesčių sistema; Progresinė mokesčių sistema; Regresinė mokesčių sistema; Gyventojų pajamų [...]

Gyventojų pajamų ir paveldėto turto mokesčių analizė pagal apmokestinimo instrumentarijų
Referatas Gyventojų pajamų ir paveldėto turto mokesčių analizė pagal apmokestinimo instrumentarijų

Nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias finansinis šaltinis, duodantis lėšų atlikti įvairias - apsaugos [...]

Gyventojų pajamų mokesčių lengvatos ir jų našta Lietuvos nacionaliniam biudžetui
Diplominis darbas Gyventojų pajamų mokesčių lengvatos ir jų našta Lietuvos nacionaliniam biudžetui

Valstybės mokesčių sistema su visais šalies mokesčiais yra pagrindiniai nacionalinio biudžeto rėmai, kurie palaiko šalies [...]

Tiesioginiai mokesčiai ir pajamos iš jų į valstybės biudžetą Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje ir Italijoje
Referatas Tiesioginiai mokesčiai ir pajamos iš jų į valstybės biudžetą Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje ir Italijoje

Temos Aktualumas. Formuojantis valstybinėms sistemoms, atsirado poreikis imti mokesčius valstybės išlaidoms padengti. Valstybių mokesčių sistemos [...]

Netiesioginiai mokesčiai ir jų reikšmė valstybei
Referatas Netiesioginiai mokesčiai ir jų reikšmė valstybei

Šiuolaikinį gyvenimą, ne tik ekonominį ar finansinį, neįmanoma įsivaizduoti be įvairiausių mokesčių. Valstybės mokesčių politika [...]

Liuksemburgo, kaip gerovės valstybės, analizė
Rašinys Liuksemburgo, kaip gerovės valstybės, analizė

Šalį, kaip gerovės valstybę, gali apibūdinti daugelis veiksnių ir [...]

Valstybės pajamų politika ir jos tendencijos įvairiose šalyse 2004 - 2018 m.
Referatas Valstybės pajamų politika ir jos tendencijos įvairiose šalyse 2004 - 2018 m.

Kiekvienai valstybei, vykdyti savo tam tikras funkcijas reikia finansinių resursų. Jų šaltinis yra valstybės pajamos [...]

Valstybės mokesčių sistema
Referatas Valstybės mokesčių sistema

Valstybės vykdomoms funkcijoms finansuoti reikalingi finansiniai ištekliai, kurių pagrindu išlieka surenkamos pajamos, iš šalyje veikiančių [...]