Mokesčiai, kaip valstybės pajamų šaltinis

18 psl. / 3739 žod.

Ištrauka

Kiekvienas Lietuvos pilietis žino, kad viena iš jam skirtų prievolių yra mokėti mokesčius. Tačiau retas kuris sutinka, kad mokėti mokesčius yra teisinga, visuomeniškai naudinga ir svarbu visos valstybės mastu. Mokesčių sistemą bei jos sudedamąsias dalis nagrinėjo ir vertino tokie autoriai, kaip Buškevičiūtė E., Rimas J., Stačiokas R. ir kiti. Mokesčių sistemos klausimas taip pat yra aktualus ir diskutuotinas šiandienos mokesčių ir finansų ekspertų, kurie skatina sukurti palankę verslui ir teisingą Lietuvos mokesčių sistemą, palengvinti ne tik šalies verslininkų mokestinę naštą, tačiau ir pritraukti daugiau mokestinių lėšų į šalies biudžetą. Ypač svarbu yra tinkamai ir protingai nustatyti mokesčių tarifą, kuris užtikrintų mokesčių mokėtojų mokumą ir biudžeto pajamų surinkimą.

Temos aktualumas. Didžiausią surenkamų biudžeto pajamų dalį sudaro mokestinės pajamos, todėl svarbu išanalizuoti kiekvieno mokesčio svorį nacionaliniame biudžete bei ištirti veiksnius, lemiančius šių mokestinių pajamų kitimą.

Problema. Kokie mokesčiai turi didžiausią svorį biudžeto pajamose? Kokie veiksniai daro įtaką šių mokestinių pajamų kitimui?

Objektas. Mokesčių pasiskirstymas Lietuvos nacionaliniame biudžete bei jų surinkimo kaita.

Darbo tikslas – atlikti didžiausią svorį biudžete turinčių mokesčių ir iš jų gaunamų mokestinių įplaukų analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti mokesčių sampratą ir reikšmę valstybės biudžetui.
 2. Išanalizuoti mokestinių įplaukų pasiskirstymą biudžete.
 3. Išnagrinėti pagrindinių mokesčių įplaukas ir jų kitimo priežastis.

Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, lyginamoji analizė, grafinė analizė.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, du skyriai ir išvados. Pirmame skyriuje remiantis moksline literatūra nagrinėjama mokesčių samprata ir reikšmė valstybei, aptariamas optimalus mokesčių normos nustatymas. Antrame skyriuje remiantis įvairiomis duomenų bazėmis išanalizuotos pagrindinės mokestinės įplaukos ir jų kitimui darančių veiksnių įtaka. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MOKESČIŲ SAMPRATA IR JŲ REIKŠMĖ4
 • 1.1 Mokesčių sąvoka, jų svarba valstybei4
 • 1.2 Mokesčių normos nustatymas6
 • 2. MOKESTINĖS PAJAMOS LIETUVOS NACIONALIONIAME BIUDŽETE8
 • 2.1 Nacionalinio biudžeto pajamos iš pagrindinių mokesčių10
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18

Reziumė

Autorius
jowi91
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai