Ekonomika ir verslas / Apskaita

Audito rizika ir jos valdymo priemonės

0 atsiliepimų
Autorius:

Visuotinai yra pripažįstama, kad gyvename sparčios kaitos sąlygomis. Įmonės veikia nuolat kintančioje aplinkoje, todėl nuolat rizikuoja, kad susiklosčius tam tikroms aplinkybėms bus patirta nuostolių. Ekonomikos moksle rizika apibrėžiama kaip neigiamos įtakos galimybė įmonės turtui, nuosavybei ir pajamoms dėl nelauktų arba nenumatytų įvykių. Šiuo metu verslo srityje rizika vis didesnė, nes aplinka darosi vis labiau kintama bei sudėtingesnė. O kadangi auditas yra nepriklausomas įmonės finansinės atskaitomybės ir su ja susijusios finansinės informacijos tikrinimas, kuris užbaigiamas nuomonės apie ją išreiškimu, tai jo reikšmė nuolat didėja. Be to, vis daugiau atsiranda informacijos vartotojų, kurie remdamiesi auditoriaus išvadomis priima reikšmingus savo gyvenimo sprendimus. Didėjant auditoriaus atsakomybei prieš informacijos vartotojus, kartu didėja ir audito rizika. Todėl labai svarbu pakankamai dėmesio skirti rizikos įvertinimo procesui. Kadangi auditas yra priskiriamas toms veiklos sritims, kurioms būdinga neišvengiama rizika, todėl šioje veikloje taip pat iškyla būtinybė ją įvertinti. Audito rizika yra susijusi su finansinės atskaitomybės reikšmingo iškraipymo rizika ir rizika, kad auditorius tokių iškraipymų nepastebės ir pateiks apie audituotą finansinę atskaitomybę neteisinga nuomonę. Rizikos įvertinimą reikia nagrinėti kaip reikšmingų finansinei atskaitomybei rizikos rūšių nustatymą, analizę bei valdymą.

Auditorius išvada yra klaidinga, jei finansinė tikrinamos įmonės veikla įvertinta teigiamai, tačiau finansinėse ataskaitose aptinkama reikšmingų klaidų, arba jei finansinė tikrinamos įmonės veikla įvertinta neigiamai, tačiau finansinėse ataskaitose reikšmingų klaidų nėra. Auditorius turi gerai suprasti apskaitos audito standartus ir vidaus kontrolės sistemas, kad galėtų tinkamai suplanuoti auditą ir pasirinkti veiksmingo audito metodus. Auditorius turi sugebėti profesionaliai įvertinti audito riziką ir numatyti procedūras, mažinančias ją iki priimtinai žemo lygio. Tam būtina atlikti išsamią rizikos veiksnių analizę.

Darbo tikslas: atlikti išorės finansinio audito rizikos vertinimą ir identifikuoti rizikos valdymo priemones.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti audito rizikos sampratas ir pateikti audito rizikos klasifikavimą;
 2. Išanalizuoti veiksnius, darančius įtaką audito rizikai.
 3. Pateikti audito rizikos vertinimo procedūras;
 4. Apibendrinti audito rizikos valdymą bei valdymo priemones.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5400 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Audito rizikos samprata ir klasifikavimas4
 • 1.1 Audito rizikos apibrėžimai ir struktūra4
 • 1.2 Audito rizikos veiksniai10
 • 2. Audito rizikos vertinimas12
 • 2.1 Rizikos vertinimo procedūros12
 • 2.2 Informacijos reikšmingumas14
 • 3. Audito rizikos valdymas15
 • Išvados21
 • Literatūros sąrašas22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti
Prezentacija Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti

Prezentaciją sudaro 20 skaidrių. Draudimas yra tam tikra rizikos mažinimo priemonė, padedanti sumažinti/padengti žalą atsiradusią nenumatyto [...]

Audito rizika ir įvertinimas
Referatas Audito rizika ir įvertinimas

Darbo tikslas - išanalizuoti audito rizikos rūšis ir nustatyti veiksnius, darančius įtaką audito rizikai. Iškeltam tikslui [...]

Valiutos keitimo rizika ir jos valdymas
Referatas Valiutos keitimo rizika ir jos valdymas

ĮVADAS Tyrimo aktualumas. Auganti konkurencija tarp finansų institucijų, dinamiška finansų rinka, naujų finansinių instrumentų atsiradimas, sparti [...]

Požiūris į globalizacijos valdymo riziką
Konspektas Požiūris į globalizacijos valdymo riziką

Martin Christopher, Carlos Mena, Omera Khan, Oznur Yurt, (2011) "Approaches to managing global sourcing risk" [...]

Vertės sukūrimas valdant riziką
Referatas Vertės sukūrimas valdant riziką

Rizika yra bet kurioje veikloje, su ja galime susidurti tiek kasdieniniame gyvenime, tiek versle. Ji [...]

Banko kredito rizika ir jos valdymas
Referatas Banko kredito rizika ir jos valdymas

Temos aktualumas. Bankai valdo indėlininkų jiems patikėtas lėšas bei jas investuoja, siekdami didžiausio pelno, esant [...]

Krizės valdymo priemonės ES
Referatas Krizės valdymo priemonės ES

Pasaulinė krizė negailestingai smogė ne tik ES valstybėms, bet ir visam pasauliui. ES atsakas į [...]

Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje: kitimo dinamika, valdymo priemonės ir rezultatai
Referatas Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje: kitimo dinamika, valdymo priemonės ir rezultatai

Per pastaruosius dešimtmečius dauguma Europos valstybių turėjo nuolatinį ir didelį biudžeto deficitą bei didėjančią valstybės [...]

„SEB“ ir „ICBC“ bankuose išskiriamų rizikų valdymo priemonių palyginimas
Referatas „SEB“ ir „ICBC“ bankuose išskiriamų rizikų valdymo priemonių palyginimas

Temos aktualumas: Ekonominei sistemai tolydžiai plėtojantis, finansų mechanizmas darosi vis sudėtingesnis, kreditiniai sandoriai nepaprastai išplito [...]

Finansinių priemonių platinimas ir rizikos valdymas
Referatas Finansinių priemonių platinimas ir rizikos valdymas

Investicija tai pinigų ar kitų kapitalinių išteklių aukojimas perkant realųjį turtą ar vertybinius poperius, tikintys [...]

Kredito rizika
Kursinis darbas Kredito rizika

Kredito rizika – tikimybė, kad sistemos dalyvis nei nustatytu laiku, nei vėliau negalės sistemoje visiškai [...]

UAB “Nowaco” verslo rizika
Referatas UAB “Nowaco” verslo rizika

Nowaco Lithuania Baltic history to 1999. When the company first opened in Kaunas. Latvia started [...]

Verslo rizika. Turto draudimas
Kursinis darbas Verslo rizika. Turto draudimas

Temos aktualumas. Žmogus, vystydamas kultūrą, mokslą, techninį progresą, plėsdamas materialinių gėrybių gamybą, kol kas dar [...]

Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės
Referatas Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės

Kiekviena įmonė reguliuoja ir koordinuoja savo veiklą, siekdama vis didesnio pelno. Šiandieninės konkurencijos sąlygos verslininkams [...]

Draudimo bendrovės, jų veikla ir reikšmė valdant laikinai laisvus ūkio subjektų pinigų srautus
Referatas Draudimo bendrovės, jų veikla ir reikšmė valdant laikinai laisvus ūkio subjektų pinigų srautus

Draudimas, tiek teisėje, tiek ekonomikoje, yra rizikos valdymo priemonė, naudojama apsisaugoti nuo tikėtinų finansinių nuostolių [...]