Keleivių ir krovinių vežimų rinkų Europos Sąjungoje apžvalga

13 psl. / 2426 žod.

Ištrauka

Transportas – paslauga, kurios metu atliekama keleivių ir krovinių perkėlimo funkcija laiko ir vietos atžvilgiu. Pagal savo paskirtį transporto sistemą gali skirstyti į dvi pagrindines dalis: keleivių transportas bei krovinių transportas. Europos sąjungos transporto politikos tikslas ir yra susijęs su šia paslauga: užtikrinti sklandų, efektyvų, saugų ir laisvą žmonių bei prekių judėjimą Europos Sąjungoje visomis transporto rūšimis (keliais, geležinkeliais, vandeniu ir oru). Transportas, kaip svarbi tiekimo grandinės dalis, yra ekonomikos pagrindas. Be gerų transporto tinklų tinkamas vidaus rinkos veikimas neįmanomas. Investicijos į transporto infrastruktūrą skatina ekonomikos augimą, padeda kurti gerovę, aktyvina prekybą, didina geografinį pasiekiamumą ir žmonių judumą. Tai itin veiksminga darbo vietų kūrimo priemonė. Kadangi kiti pasaulio regionai imasi įgyvendinti didžiulės apimties plataus užmojo investicijų į infrastruktūrą projektus, itin svarbu, kad Europa išliktų konkurencinga. Vidaus rinkos ir transporto ryšys buvo aiškiai pripažįstamas nuo pat Europos integracijos pradžios. Į Romos sutartį transporto politika buvo įtraukta kaip viena iš bendrosios politikos sričių. Siekiant padėti sukurti ES vidaus rinką ir pasiekti sanglaudos tikslus, 1992 m. į Mastrichto sutartį buvo įtraukta transeuropinių tinklų politika

Tikslas: Išanalizuoti bei pateikti duomenis apie keleivių ir krovinių vežimus Europos Sąjungoje visomis transporto rūšimis.

Uždaviniai:

 • Pateikti ir išanalizuoti 2010-2014 m. automobilių, geležinkelio, jūrų, oro transporto krovinių vežimo ES duomenis;
 • Pateikti ir išanalizuoti 2010-2014 m. automobilių, geležinkelio, jūrų, oro transporto keleivių vežimo ES duomenis;
 • Įvardinti krovinių bei keleivių vežimų ES kilimo bei kritimo priežastis bei pateikti pasiūlymūs kokybės gerinimui.


Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 2. Lentelių sąrašas4
 • 3. Krovinių vežimas kelių transportu ES5
 • 4. Krovinių vežimas geležinkelių transportu ES5
 • 5. Krovinių vežimas vandens transportu ES6
 • 5.1. Vidaus vandenų transportu6
 • 5.2. Jūrų transportu6
 • 6. Krovinių vežimas oro transportu ES7
 • 7. Keleivių vežimas kelių transportu ES7
 • 8. Keleivių vežimas geležinkelių transportu ES7
 • 9. Keleivių vežimas oro transportu ES7
 • 10.Keleivių vežimas jūrų transportu ES8
 • 11.Bendra Europos Sąjungos transporto sistema8
 • Pagrindinės Europos transporto sektoriaus problemos8
 • ES laimėjimai transporto sektoriuje9
 • 12.Išvados9
 • 13.Šaltiniai9

Reziumė

Autorius
paulevit
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 4, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjungos kaimo plėtros politika

Vadyba Referatas 2013 m. vaivai
Daugiau kaip 91 % Europos Sąjungos teritorijos užima kaimo vietovės. Jos naudingos daugeliu aspektų: gaunamos svarbiausios žaliavos; naudojamos poilsiui ir pramogoms; svarbios kovojant...