AB „Kauno Grūdai“ rizikos valdymas

20 psl. / 3820 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas – atlikti gamybos rizikos analizę įmonėje
Uždaviniai:
Išanalizuoti verslo rizikos valdymo teorinius aspektus;
Nustatyti labiausiai žemės ūkio verslą įtakojančius rizikos veiksnius bei dažniausiai įmonėje naudojamus verslo rizikos mažinimo būdus;
Darbo objektas – AB“Kauno grūdai“
Darbo dalykas – verslo rizika
Tyrimo metodai. Rašant darbą naudoti mokslinės literatūros analizės, palyginimo, grafinio vaizdavimo, loginio mąstymo ir kiti.


Turinys

 • 1. Įvadas2
 • 2. AB “Kauno grūdai”4
 • 3. Nustatytos rizikos apibūdinimas5
 • 4. Rizikos įmonėje identifikavimas ir valdymo būdų nustatymas
 • 4.1 Derliaus ir kainų svyravimai
 • 4.2 Rizikos valdymas
 • 4.3 Rizikos vertinimas
 • 5. Rizikos valdymas AB “Kauno grūdai”
 • 5.1 Rizikos mažinimo būdai AB“ Kauno grūdai“
 • 6. Išvados
 • 7. Literatūra

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Požiūris į globalizacijos valdymo riziką

Vadyba Konspektas pekauskaite
Martin Christopher, Carlos Mena, Omera Khan, Oznur Yurt, (2011) "Approaches to managing global sourcing risk", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 16...