OMVX priklausomybė nuo JAV dolerio kurso lito atžvilgiu 2003-2008 metai

28 psl. / 2580 žod.

Ištrauka

1. Diferencijavimo laipsnis d šiuo atveju yra 1, kadangi diferencijavus 1 kartą korelogramoje nei viena reikšmė neiišlenda už punktyrinių linijų. Pirmoji didžiausia ACF reikšmė rodo, kad eilutėje egzistuoja tiesinis trendas.2. Pasirinkau modelį, kuris turi mažiausią paklaidų variaciją, t.y. mažiausias AIC ir SIC kriterijų reikšmes. Tam tikslui sudaroma šių kriterijų palyginimo lentelė, kurioje matyti, jog geriausias ARIMA modelis yra ARIMA(0,1,2)3. Atliekant liekamųjų paklaidų nustatymą mano darbe matoma, jog nulinė hipotezė apie liekamųjų paklaidų koreliacijos nebuvimą yra tenkinama, nes visos ACF ir PCF reikšmės yra punktyrinių linijų ribose. 4. Atliekant prognozavimą 5 laikotarpiams į priekį naudojami dinaminis ir statinis prognozavimo metodai. Dinaminis prognozavimo metodas leidžia prognozuoti n žingsnių į priekį remiantis anksčiau prognozuotomis reikšmėmis. Statinis metodas naudoja ne prognozuotas, bet realias reikšmes, ir šis metodas dar vadinamas prognozavimu 1 žingsniuTurinys

 • Turinys3
 • 1.1. Namų darbo „Darbo su EVIEWS pradmenys“ I dalis4
 • 1.1.1 Duomenų įvedimas4
 • 1.1.2 Kintamųjų statistinės charakteristikos4
 • 1.1.3 Grafinės diagramos5
 • 1.2. Namų darbo „Porinės tiesinės regresijos (PTR) modelio sudarymas“ II dalis10
 • 1.2.1 PTR modelio įverčių apskaičiavimas10
 • 1.2.2 Įverčių reikšmingumo tikrinimas13
 • 1.2.3 Modelio reikšmingumo tikrinimas13
 • 1.2.4 Pasikliautinųjų intervalų skaičiavimas14
 • 1.2.5 Parametrų stabilumo tikrinimas14
 • 1.2.5 Priklausomojo kintamojo prognozavimas15
 • 2. Porinės netiesinės regresijos (PNR) modelio sudarymas16
 • 2.1. Hiperbolinės regresijos modelio įvertinimas16
 • 2.2 PTR modelio įvertinimas17
 • 2.3 Koreliacijos rodiklių palyginimas18
 • 2.4 Polinominės regresijos modelio įvertinimas19
 • 2.5 Log-log regresijos modelio įvertinimas20
 • 2.6 Log-lin regresijos modelio įvertinimas21
 • 2.7 Lin-log regresijos modelio įvertinimas22
 • 2.8 PNR modelio atranka23
 • 3. ARIMA modelio tyrimas24
 • 3.1 Galutinė ACF/PACF korelograma bei pasirinktas diferencijavimo laipsnis d24
 • 3.2 Lentelė su AIC ir SIC kriterijų reikšmėmis ir pasirinktas geriausias ARIMA modelis25
 • 3.3 Galutinė liekamųjų paklaidų ACF/PACF korelograma25
 • 3.4 Pasirinkto ARIMA modelio dinaminė ir statinė prognozė26
 • 3.5 Išvados apie tirtus ARIMA modelius27
 • Literatūros sąrašas28

Reziumė

Autorius
sypsenele
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 6, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Gaminių kainų nustatymas

Ekonomika Prezentacija 2008 m. bigis
Išsamus darbas, kurį sudaro 30 skaidrių. Didžiausias dėmesys skiriamas savikainos apskaičiavimui ir kainodaros principams.

Paklausos, pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
TIKSLAI: 1) mokėti apskaičiuoti elastingumo koeficientą; 2) mokėti įvertinti paklausos elastingumo kainos atžvilgiu ir gamintojų pajamų (vartotojų išlaidų) kitimo priklausomybes, keičiant prekės pardavimo...