Gimstamumo įtaka šalies ekonominei situacijai

15 psl. / 3243 žod.

Ištrauka

Mano pasirinkta kursinio darbo tema „Gimstamumo įtaka šalies ekonominei situacijai“.

Šalies ekonominė situacija yra įtakojama įvairių veiksnių: politinių – teisnių, ekonominių, technologinių, socialinių. Šiame darbe bus analizuojamas socialinis veiksnys ir jo įtaka šalies ekonomikai.

Demografinė situacija Lietuvoje keičiasi. Pokyčius sąlygoja gimstamumo ir mirtingumo rodikliai, bei emigracija. Šiame darbe aptarsiu gimstamumo rodiklius ir jo įtaka šalies ekonominei situacijai.

Tyrimo tikslas –supažindinti su socialiniu veiksniu (gimstamumu) galinčiu įtakoti šalies ekonomiką, susipažinus su socialiniu veiksniu įvertinti jo įtaką šalies ekonominei situacijai.

Tyrimo uždaviniai. Susipažinti su ekonominės situacijos Lietuvoje ypatumais, analizuojant valstybinės statistikos duomenis, išsiaiškinti demografinių pokyčių – gimstamumo mažėjimo priežastis ir pasekmes šalies piliečiams ir ekonominei situacijai.

Tyrimo objektas. Tyrimo objektu pasirinkti socialinis veiksnys: demografinė situacija šalyje- gimstamumas. Šis veiksnys neigiamai įtakoja šalies ekonominę situaciją.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1.ŠALIES EKONOMINĖ SITUACIJA3
  • 2.GIMSTAMUMAS7
  • 2.1 GIMSTAMUMO SKATINIMAS11
  • 3. GIMSTAMUMO ĮTAKA ŠALIES EKONOMINEI SITUACIJAI12
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪROS SARAŠAS15

Reziumė

Autorius
sypsenele
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 6, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Darbo jėgos migracijos įtaka šalies ūkiui

Ekonomika Diplominis darbas 2008 m. teraja
Nors per pastaruosius kelerius metus pagausėjo naujosios emigracijos mokslinių studijų, tačiau jų pagrindiniai tikslai daugeliu atveju buvo susiję su narystės euroatlantinėse struktūrose siekiais....

Eksporto įtaka šalies ekonomikos augimui

Ekonomika Referatas 2018 m. urbelytė
Svarbiausias ir dinamiškiausias pasaulio ūkio globalizacijos veiksnys yra tarptautinė prekyba. Atsižvelgiant į šių dienų situaciją ir dabartines sąlygas, nei viena šalis nėra pajėgi...