Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos

28 psl. / 6780 žod.

Ištrauka

Mano referato tema „Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos 2012 – 2014 metais.

Internetineme puslapyje wikipedia Savivaldybės apibrėžimas pateiktas kaip – juridinio asmens statusą turinčio valstybės administracinio vieneto, jo teritorijos, šioje teritorijoje nuolat gyvenančių žmonių organizuotos bendruomenės, kuriai įstatymu suteikta vietos savivaldos teisė, šios bendruomenės išrinktų politinių partijų ir organizacijų kandidatais pasiūlytų atstovų ir jų suformuotų bei kontroliuojamų viešojo administravimo institucijų visuma. (http://lt.wikipedia.org/wiki/Savivaldyb%C4%97 Interaktyvus, žiūrėta 2013-03-03).

Vietos savivalda – tai valstybės teritorijos administracinio vieneto – savivaldybės – teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis tam tikroje teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus. Šią teisę įgyvendina asmenys, kuriuos kas ketverius metus renka savivaldybės gyventojai.

Lietuvoje yra 60 savivaldybių. Palyginti su kitų šalių savivaldybių skaičiumi, tai nedidelis skaičius. Pvz., Austrijoje yra 2500 savivaldybių. Kuo mažiau savivaldybei priklauso žmonių, tuo geriau vietinė valdžia gali pažinti jos gyventojus, pasirūpinti jų problemomis, rūpesčiais.

Savivaldybės Lietuvoje kūrėsi 1918 - 1919 metais, tačiau jų atsiradimo šaknys glūdi kur kas giliau. Dar pirmykštės bendruomeninės santvarkos metu gimininė ir teritorinė bendruomenė buvo savivaldi, nes pati tvarkė visus savo gyvenimo klausimus. Tai galima laikyti savivaldaus tvarkymosi užuomazga.

(http://day.lt/sventes/straipsniai/vietos_savivaldos_diena Interaktyvus, žiūrėta 2013-03-03).

Viena pagrindinių savivaldybės funkcijų yra finansinių išteklių valdymas. Tai daroma formuojant savivaldybės biudžetą, t.y. pajamas ir išlaidas.

Darbo tikslas – trumpai supažindinti su pagrindinėmis savivaldos funkcijomis, Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų struktūra, jų dinamika 2012 – 2014 metais.

Taipat šiame darbe noriu supažindinti su biudžeto išlaidų struktūra bei dinamika per nagrinėjamą laikotarpį. Analizuojant šiuos rodiklius matoma, kokia išlaidų dalis skiriama atskiroms valstybinėms savivaldybių funkcijos vykdyti.

Darbo uždaviniai:

 • Trumpai supažindinti su Kauno miesto geografine padėtimi, keletu istorinių faktų;
 • Apibūdinti svarbiausias savivaldybių funkcijas, pateikti pagrindinių sąvokų paaiškinimus;
 • Supažindinti su savivaldybių biudžeto formavimo principais ir metodais, jo rengimu bei kontrole;
 • Remiantis Finansų Ministerijos, Kauno miesto savivaldybės internetinėmis svetainėmis pateikti prognozuojamų bei realiai gautų pajamų struktūros analizę;

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Savivaldybės. Jų veikla ir funkcijos4
 • 1.1 kauno miesto savivaldybė4
 • 1.2 savivaldybių veikla4
 • 1.3 savivaldybių funkcijos5
 • 2. Savivaldybių biudžeto formavimas6
 • 2.1 principai ir metodai6
 • 2.2 savivaldybių biudžetai7
 • 2.3 savivaldybių biudžetų rengimas ir kontrolė11
 • 3. Kauno miesto biudžetas13
 • 3.1 savivaldybės biudžeto pajamos19
 • 3.2 savivaldybės biudžeto išlaidos22
 • Išvados26
 • Literatūra28
 • Priedas

Reziumė

Autorius
sypsenele
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 6, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai