Ekonomika ir verslas / Finansai

Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos

0 atsiliepimų
Autorius:

Mano referato tema „Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos 2012 – 2014 metais.

Internetineme puslapyje wikipedia Savivaldybės apibrėžimas pateiktas kaip – juridinio asmens statusą turinčio valstybės administracinio vieneto, jo teritorijos, šioje teritorijoje nuolat gyvenančių žmonių organizuotos bendruomenės, kuriai įstatymu suteikta vietos savivaldos teisė, šios bendruomenės išrinktų politinių partijų ir organizacijų kandidatais pasiūlytų atstovų ir jų suformuotų bei kontroliuojamų viešojo administravimo institucijų visuma. (http://lt.wikipedia.org/wiki/Savivaldyb%C4%97 Interaktyvus, žiūrėta 2013-03-03).

Vietos savivalda – tai valstybės teritorijos administracinio vieneto – savivaldybės – teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis tam tikroje teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus. Šią teisę įgyvendina asmenys, kuriuos kas ketverius metus renka savivaldybės gyventojai.

Lietuvoje yra 60 savivaldybių. Palyginti su kitų šalių savivaldybių skaičiumi, tai nedidelis skaičius. Pvz., Austrijoje yra 2500 savivaldybių. Kuo mažiau savivaldybei priklauso žmonių, tuo geriau vietinė valdžia gali pažinti jos gyventojus, pasirūpinti jų problemomis, rūpesčiais.

Savivaldybės Lietuvoje kūrėsi 1918 - 1919 metais, tačiau jų atsiradimo šaknys glūdi kur kas giliau. Dar pirmykštės bendruomeninės santvarkos metu gimininė ir teritorinė bendruomenė buvo savivaldi, nes pati tvarkė visus savo gyvenimo klausimus. Tai galima laikyti savivaldaus tvarkymosi užuomazga.

(http://day.lt/sventes/straipsniai/vietos_savivaldos_diena Interaktyvus, žiūrėta 2013-03-03).

Viena pagrindinių savivaldybės funkcijų yra finansinių išteklių valdymas. Tai daroma formuojant savivaldybės biudžetą, t.y. pajamas ir išlaidas.

Darbo tikslas – trumpai supažindinti su pagrindinėmis savivaldos funkcijomis, Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų struktūra, jų dinamika 2012 – 2014 metais.

Taipat šiame darbe noriu supažindinti su biudžeto išlaidų struktūra bei dinamika per nagrinėjamą laikotarpį. Analizuojant šiuos rodiklius matoma, kokia išlaidų dalis skiriama atskiroms valstybinėms savivaldybių funkcijos vykdyti.

 Darbo uždaviniai:

 • Trumpai supažindinti su Kauno miesto geografine padėtimi, keletu istorinių faktų;
 • Apibūdinti svarbiausias savivaldybių funkcijas, pateikti pagrindinių sąvokų paaiškinimus;
 • Supažindinti su savivaldybių biudžeto formavimo principais ir metodais, jo rengimu bei kontrole;
 • Remiantis Finansų Ministerijos, Kauno miesto savivaldybės internetinėmis svetainėmis pateikti prognozuojamų bei realiai gautų pajamų struktūros analizę;
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6780 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Savivaldybės. Jų veikla ir funkcijos4
 • 1.1 kauno miesto savivaldybė4
 • 1.2 savivaldybių veikla4
 • 1.3 savivaldybių funkcijos5
 • 2. Savivaldybių biudžeto formavimas6
 • 2.1 principai ir metodai6
 • 2.2 savivaldybių biudžetai7
 • 2.3 savivaldybių biudžetų rengimas ir kontrolė11
 • 3. Kauno miesto biudžetas13
 • 3.1 savivaldybės biudžeto pajamos19
 • 3.2 savivaldybės biudžeto išlaidos22
 • Išvados26
 • Literatūra28
 • Priedas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto analizė

Savivaldybių biudžetai rengiami laikantis nustatytų reikalavimų. Šie reikalavimai yra išdėstyti biudžeto sandaros įstatyme. Šio įstatymo [...]

LR privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo analizė
Referatas LR privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo analizė

Nei vienas šalies gyventojas nėra apsaugotas nuo visų ligų ar kitų fizinių, materialinių ir moralinių [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė

Jau nuo senų laikų pasaulio [...]

Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė
Kursinis darbas Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė

Temos aktualumas - Savivaldybių finansai yra pajamų ir išlaidų visuma ir tų lėšų sudarymo, paskirstymo [...]

Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas
Kursinis darbas Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas

Tyrimo objektas – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto turinį sudarantys komponentai, biudžeto vykdymo procesas, jo [...]

LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Referatas LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinis draudimas yra privalomas kiekvienam nuolatiniam Lietuvos Respublikos gyventojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ar individualiai.

Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu
Referatas Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu

Dabartiniu metu už Lietuvos miestų funkcionavimą atsakinga miesto savivaldybė. Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių [...]

Įmonės biudžetų sudarymas bei jų vykdymo kontrolė
Diplominis darbas Įmonės biudžetų sudarymas bei jų vykdymo kontrolė

Temos naujumas. Iš esmės įmonių biudžetų klausimais Lietuvoje tyrimų atlikta nebuvo. Bendrus bruožus [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos [...]

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas

     Temos aktualumas: Visų pasaulio valstybių politika remiasi finansiniais ištekliais. Tam, kad valstybė būtų finansiniu [...]

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas.
Referatas Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas.

Valstybės finansai yra labai svarbi visos šalies finansinės sistemos sfera. Jų tikslas – aprūpinti valstybę [...]

Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė
Tyrimas Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė

Kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato kitų metų savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo darbų atlikimo [...]

Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinio draudimo sistema Lietuvoje remiasi fundamentaliais universalumo bei asmenų solidarumo principais, kai dirbantys žmonės, mokėdami [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų analizė

Savivaldybės biudžetas yra savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė [...]

Marijampolės savivaldybės biudžeto analizė
Tyrimas Marijampolės savivaldybės biudžeto analizė

Savivaldybės biudžetas – savivaldybės tarybos patvirtintas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams (LR [...]