Ekonomika ir verslas / Finansai

LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Seimo uždavinių yra sudaryti ir patvirtinti valstybės biudžetą.

 Lietuvos valstybės biudžetas – planas, pagal kurį bus skirstomos valstybės lėšos biudžetinių įstaigų ir kitų viešojo administravimo subjektų išlaidoms.

 Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengia valstybės biudžeto projektą. Projektas svarstomas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. Kai Vyriausybė pritaria valstybės biudžeto projektui, jis teikiamas LR Seimui, kuris patvirtina arba grąžina vyriausybei tobulinti. Valstybės biudžetas yra šalies Vyriausybės parengtas finansinis planas, kuriame aiškiai išdėstytos  ateinančių metų pajamos ir išlaidos.

 Valstybės pajamos – finansinių santykių dalis, susijusi su finansinių išteklių valstybei formavimu.  Pajamos  skirstomos į tris pagrindines dalis: mokestinės pajamos, nemokestinės pajamos ir dotacijos.

Valstybės išlaidos – finansinių santykių dalis, susijusi su valstybės centralizuotų ir decentralizuotų pajamų panaudojimu. Jos skirstomos pagal funkcijas: darbo užmokestis ir socialinis draudimas, prekių ir paslaugų naudojimas, turto išlaidos, subsidijos, dotacijos, įmokos Į ES biudžetą, socialinės išmokos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos, finansinio turto įsigijimo išlaidos, išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo, kitos išlaidos.

 Darbo uždaviniai :

 • Ø Atlikti vertikalią ir horizontalią Lietuvos Respublikos biudžeto pajamų analizę;
 • Ø Atlikti vertikalią ir horizontalią Lietuvos Respublikos biudžeto išlaidų analizę pagal funkcijas;
 • Ø Išsiaiškinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto balansavimą 2008-2014 metais ir palyginti su šalies Bendruoju vidaus produktu (BVP).
 • Ø Apskaičiuoti ir palyginti valstybės biudžeto pajamas, išlaidas tenkančias 1 gyventojui analizuojamu laikotarpiu.
 • Ø Išsiaiškinti kaip vykdomas Lietuvos Respublikos biudžetas 2013 metais.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4205 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1.LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2009 ir 2013-2014 metais4
 • 1.1 Vertikalioji pajamų analizė8
 • 1.2 Horizontalioji pajamų analizė10
 • 1.3 Pajamų analizės komentaras12
 • 2. LR valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė 2008-2009 ir 2013-2014 metais14
 • 2.1Vertikalioji išlaidų analizė16
 • 2.2Horizontalioji išlaidų analizė18
 • 2.3 Išlaidų analizės komentaras19
 • 3.LR valstybės biudžeto balansavimas 2008-2014 metais ir palyginimas su šalies Bendruoju vidaus produktu (BVP)20
 • 4.Valstybės biudžetų pajamos, išlaidos tenkančias 1 gyventojui analizuojamu laikotarpiu22
 • 5.Lietuvos valstybės biudžeto įvykdymas ir problemos 2013 metais ( 6 mėn.)23
 • Išvados24
 • Literatūra25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m
Referatas LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra [...]

Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu
Referatas Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu

Dabartiniu metu už Lietuvos miestų funkcionavimą atsakinga miesto savivaldybė. Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė

Jau nuo senų laikų pasaulio [...]

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m

Valstybiniu socialiniu draudimu siekiama apsaugoti žmones nuo socialinės ir ekonominės rizikos pasekmių. Šis draudimas pagrįstas [...]

Valstybės skolų analizė 2008-2013m. Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje: struktūra, dinamika, ryšys su kredito reitingais ir priežastys
Kursinis darbas Valstybės skolų analizė 2008-2013m. Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje: struktūra, dinamika, ryšys su kredito reitingais ir priežastys

Šiais laikais valstybės skolinimasis yra tapęs įprastu ir netgi neišvengiamu reiškiniu. Esant augančiai ekonomikai tinkamas [...]

AB
Referatas AB "Apranga" 2011 -2013 metų pajamų, sąnaudų, pelno analizė

Temos aktualumas. Kad pragyventi, žmones gamina prekes ar teikia paslaugas, t.y. jie užsiima ūkine veikla.

AB
Kursinis darbas AB "Teo" 2011 - 2013 metų finansinių ataskaitų analizė

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame dinamiškame ir konkurencingame verslo pasaulyje norėdamos išsilaikyti rinkoje įmonės turi puikiai išmanyti [...]

Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje
Referatas Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje

Valstybės biudžetu paprastai laikomas šalies Vyriausybės parengtas finansinis planas, kuriame aiškiai išdėstytos ateinančių metų pajamos [...]

Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje: kitimo dinamika, valdymo priemonės ir rezultatai
Referatas Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje: kitimo dinamika, valdymo priemonės ir rezultatai

Per pastaruosius dešimtmečius dauguma Europos valstybių turėjo nuolatinį ir didelį biudžeto deficitą bei didėjančią valstybės [...]

LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais
Kursinis darbas LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas [...]

2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė
Tyrimas 2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė

Pagal istorinius šaltinius, žodis „biudžetas“ yra kilęs iš senosios prancūzų kalbos žodžio bouge – odinis [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.
Kursinis darbas Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.

Kursiniame darbe yra suformuluoti pagrindiniai Šiaulių darbo rinkos veiksniai, problemos, išanalizuota dabartinė padėtis. Šiame darbe [...]

AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė
Referatas AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė

Finansinė veiklos analizė – tai visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų [...]