LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė

25 psl. / 4205 žod.

Ištrauka

Vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Seimo uždavinių yra sudaryti ir patvirtinti valstybės biudžetą.

Lietuvos valstybės biudžetas – planas, pagal kurį bus skirstomos valstybės lėšos biudžetinių įstaigų ir kitų viešojo administravimo subjektų išlaidoms.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengia valstybės biudžeto projektą. Projektas svarstomas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. Kai Vyriausybė pritaria valstybės biudžeto projektui, jis teikiamas LR Seimui, kuris patvirtina arba grąžina vyriausybei tobulinti. Valstybės biudžetas yra šalies Vyriausybės parengtas finansinis planas, kuriame aiškiai išdėstytos ateinančių metų pajamos ir išlaidos.

Valstybės pajamos – finansinių santykių dalis, susijusi su finansinių išteklių valstybei formavimu. Pajamos skirstomos į tris pagrindines dalis: mokestinės pajamos, nemokestinės pajamos ir dotacijos.

Valstybės išlaidos – finansinių santykių dalis, susijusi su valstybės centralizuotų ir decentralizuotų pajamų panaudojimu. Jos skirstomos pagal funkcijas: darbo užmokestis ir socialinis draudimas, prekių ir paslaugų naudojimas, turto išlaidos, subsidijos, dotacijos, įmokos Į ES biudžetą, socialinės išmokos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos, finansinio turto įsigijimo išlaidos, išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo, kitos išlaidos.

Darbo uždaviniai :

 • Ø Atlikti vertikalią ir horizontalią Lietuvos Respublikos biudžeto pajamų analizę;
 • Ø Atlikti vertikalią ir horizontalią Lietuvos Respublikos biudžeto išlaidų analizę pagal funkcijas;
 • Ø Išsiaiškinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto balansavimą 2008-2014 metais ir palyginti su šalies Bendruoju vidaus produktu (BVP).
 • Ø Apskaičiuoti ir palyginti valstybės biudžeto pajamas, išlaidas tenkančias 1 gyventojui analizuojamu laikotarpiu.
 • Ø Išsiaiškinti kaip vykdomas Lietuvos Respublikos biudžetas 2013 metais.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1.LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2009 ir 2013-2014 metais4
 • 1.1 Vertikalioji pajamų analizė8
 • 1.2 Horizontalioji pajamų analizė10
 • 1.3 Pajamų analizės komentaras12
 • 2. LR valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė 2008-2009 ir 2013-2014 metais14
 • 2.1Vertikalioji išlaidų analizė16
 • 2.2Horizontalioji išlaidų analizė18
 • 2.3 Išlaidų analizės komentaras19
 • 3.LR valstybės biudžeto balansavimas 2008-2014 metais ir palyginimas su šalies Bendruoju vidaus produktu (BVP)20
 • 4.Valstybės biudžetų pajamos, išlaidos tenkančias 1 gyventojui analizuojamu laikotarpiu22
 • 5.Lietuvos valstybės biudžeto įvykdymas ir problemos 2013 metais ( 6 mėn.)23
 • Išvados24
 • Literatūra25

Reziumė

Autorius
sypsenele
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 6, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Finansai Referatas baltojipuga
Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra, kitimo priežastys ir pasekmės 2008-2012 m. LR biudžeto...