Socialiniai mokslai / Kultūrologija

Kultūra ir religija

0 atsiliepimų
Autorius:

         Kultūros sąvoka yra viena sudėtingiausių sąvokų, išskirianti prasmių įvairove. Kultūros sąvoka dar žiloje senovėje atsirado įvairiose Rytų ir vakarų civilizacijose. Skirtingos istorinės epochos ir civilizacijos formavo savitas kultūros sampratas.

         Ryškėjant kultūros mokslo užuomazgoms susiklosto dvi pagrindinės jos intepretacijos:

Pirmoji, natūralistinė, - kultūra siejanti su natūralia žmogaus prigimtimi, o antroji, idealistinė, - su dvasiniu ir moraliniu tobulėjimu. Rašytojų veikaluose kultūros sąvoka aprėpia dvasinį asmenybės ir visuomenės tobulėjimą, išsilavinimą, civilizuotumą, rafinuotas manieras, istoriškai susiklosčiusią daugmaž stabilių dvasinių, dažniausiai intelektualinių ir meninių, vertybių visumą. Itin svarbu kalbos, dvasinės sandaros, papročių bendrumas, dėl to kultūra suvokiama kaip ypatinga gyvenimiška veikla, išlaisvinanti žmogų iš kasdienybės rūpesčių ir aklo sekimo tradicija. Plačiausia šio termino prasme kultūra yra tai kas iškyla virš gamtos stichijos ir siejasi su žmogaus kūrybinio potencialo, galios, iniciatyvos sklaida, aprėpia jo kuriamų vertybių pasaulį.

      Kultūra yra visa tai, ką žmogus savo darbu yra pakeitęs, keisdamasis ir pats, kaip visuomenės narys. Kultūra yra netik žmogaus sukurti materialūs objektai, o ir socialinės normos, papročiai, idėjos, vaizdiniai, simbolių, prasmių pasaulis, pasireiškiantis įvairiose dvasinėse vertybėse, žmonių santykiuose, požiūryje į gamtą, kitas kultūras ir žmones. Ji kartu yra ir elgesys, kuris motyvuojamas ir reguliuojamas ne biologinių, o tik žmonėms būdingų socialinių interesų, poreikių, visuomenėje nusistovėjusių gyvenimo normų. Tai materialinių ir dvasinių vertybių visuma, sukurta visuomenės ir liudijanti jos raidos pakopą, reiškiamą žmonių gyvenimo ir veiklos pakopomis ir formomis. Todėl skirtingai, nei gamtinės kilmės biologinės savybės, kultūra ne paveldima, o perprantama gyvenant visuomeninį gyvenimą, mokantis, auklėjant.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
22222 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Kultūra ir religija……………………………………………………………………………….4
  • Religija ankstyvoje civilizacijoje6
  • Religija – jėga vienijanti žmones7
  • Religija ir mokslas7
  • Religija šiuolaikinėje visuomenėje8
  • Lietuva ir krikščionybė9
  • Išvados10
  • Literatūros sąrašas11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra
Diplominis darbas Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra

Magistro darbas. Darbo tikslas: Atskleisti bibliotekų kaip savitų institucijų organizacinės kultūros ypatumus, teikiant socialines paslaugas.

Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

Darbe nagrinėjami elgesio kultūros ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai kyla bendras žmonių [...]

Cliford Geertz - religija kaip kultūros sistema. Kultūrų interpretavimas
Referatas Cliford Geertz - religija kaip kultūros sistema. Kultūrų interpretavimas

C. Geertz – šiandien neabejotinai vienas iš žymiausių kultūros antropologų, kartais laikomas ir vienu iš [...]

Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste
Tyrimas Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste

Lietuvos visuomenėje egzistuoja visa kolekcija religinių tikėjimų-definicija. Religinės bendruomenės tarpusavyje susijusios superordinacijos ir subordinacijos ryšiais [...]

Religijos pedagogikos pažintinė praktika
Praktikos ataskaita Religijos pedagogikos pažintinė praktika

Praktikos tikslas: Susipažinti su švietimo įstaigos (mokyklos, gimnazijos) struktūra ir veikla. Praktikos uždaviniai: - Surinkti informaciją apie [...]

Ispanijos kultūra
Prezentacija Ispanijos kultūra

PapročiaiĮvaizdisMuzikos bruožaiNuorodosKlausimaiNaudoti šaltiniai [...]

Religinės organizacijos Lietuvoje
Referatas Religinės organizacijos Lietuvoje

Vienas iš svarbiausių visuomenėje egzistuojančių socialinių institutų, formuojančių ideosferą yra religija. Tradiciškai religija apibrėžiama kaip [...]

Kūno kultūros užsiėmimas (4-5 m. vaikams)
Konspektas Kūno kultūros užsiėmimas (4-5 m. vaikams)

UŽDAVINIAI: lavinti vikrumą, tobulinti vaikų koordinaciją, ugdyti pastabumą, dėmesingumą, skatinti teigiamas emocijas.   [...]

Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje
Diplominis darbas Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Tauta, kultūra ir kalba yra tarpusavyje susijusios. Asmens ir tautos patyrimas fiksuojamas kalba. Kultūros tęstinumas [...]

Kurčiųjų kultūra. Kas tai?
Referatas Kurčiųjų kultūra. Kas tai?

Kurtieji taip pat kaip ir girdintieji turi tam tikrą kultūrą. Pirmą kartą Kurčiųjų kultūra kaip [...]

Žmogus kaip kultūros kūrėjas ir jos produktas
Referatas Žmogus kaip kultūros kūrėjas ir jos produktas

Gyvenimas be tikslo yra klaidžiojimas. O jeigu reikia tikslo pasidarys būtini ir filosofijos principai“ [...]

Pedagogika ir kultūra prezentacija
Prezentacija Pedagogika ir kultūra prezentacija

  Uždaviniai:   1.Pristatyti pedagoginės kultūros pradininkus Lietuvoje; 2.Aptarti kultūrą, kaip procesą; 3.Susipažinti, kokios yra mokymo kultūros; [...]

Politinė kultūra Lietuvoje
Kursinis darbas Politinė kultūra Lietuvoje

Turbūt visi išgirdę žodį kultūra žino apie ką bus kalbama. Tačiau kultūros sričių yra daug.

Kūno kultūros ir sporto strategijos analizė Lietuvoje
Diplominis darbas Kūno kultūros ir sporto strategijos analizė Lietuvoje

Tyrimo objektas: kūno kultūros ir sporto strategijos planavimo aspektai. Tyrimo tikslas: ištirti kūno kultūros ir sporto [...]

LR kultūros raidos ypatumai nuo 1990 m.
Referatas LR kultūros raidos ypatumai nuo 1990 m.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame [...]