Kultūra ir religija

10 psl. / 22222 žod.

Ištrauka

Kultūros sąvoka yra viena sudėtingiausių sąvokų, išskirianti prasmių įvairove. Kultūros sąvoka dar žiloje senovėje atsirado įvairiose Rytų ir vakarų civilizacijose. Skirtingos istorinės epochos ir civilizacijos formavo savitas kultūros sampratas.

Ryškėjant kultūros mokslo užuomazgoms susiklosto dvi pagrindinės jos intepretacijos:

Pirmoji, natūralistinė, - kultūra siejanti su natūralia žmogaus prigimtimi, o antroji, idealistinė, - su dvasiniu ir moraliniu tobulėjimu. Rašytojų veikaluose kultūros sąvoka aprėpia dvasinį asmenybės ir visuomenės tobulėjimą, išsilavinimą, civilizuotumą, rafinuotas manieras, istoriškai susiklosčiusią daugmaž stabilių dvasinių, dažniausiai intelektualinių ir meninių, vertybių visumą. Itin svarbu kalbos, dvasinės sandaros, papročių bendrumas, dėl to kultūra suvokiama kaip ypatinga gyvenimiška veikla, išlaisvinanti žmogų iš kasdienybės rūpesčių ir aklo sekimo tradicija. Plačiausia šio termino prasme kultūra yra tai kas iškyla virš gamtos stichijos ir siejasi su žmogaus kūrybinio potencialo, galios, iniciatyvos sklaida, aprėpia jo kuriamų vertybių pasaulį.

Kultūra yra visa tai, ką žmogus savo darbu yra pakeitęs, keisdamasis ir pats, kaip visuomenės narys. Kultūra yra netik žmogaus sukurti materialūs objektai, o ir socialinės normos, papročiai, idėjos, vaizdiniai, simbolių, prasmių pasaulis, pasireiškiantis įvairiose dvasinėse vertybėse, žmonių santykiuose, požiūryje į gamtą, kitas kultūras ir žmones. Ji kartu yra ir elgesys, kuris motyvuojamas ir reguliuojamas ne biologinių, o tik žmonėms būdingų socialinių interesų, poreikių, visuomenėje nusistovėjusių gyvenimo normų. Tai materialinių ir dvasinių vertybių visuma, sukurta visuomenės ir liudijanti jos raidos pakopą, reiškiamą žmonių gyvenimo ir veiklos pakopomis ir formomis. Todėl skirtingai, nei gamtinės kilmės biologinės savybės, kultūra ne paveldima, o perprantama gyvenant visuomeninį gyvenimą, mokantis, auklėjant.


Turinys

  • Įvadas3
  • Kultūra ir religija……………………………………………………………………………….4
  • Religija ankstyvoje civilizacijoje6
  • Religija – jėga vienijanti žmones7
  • Religija ir mokslas7
  • Religija šiuolaikinėje visuomenėje8
  • Lietuva ir krikščionybė9
  • Išvados10
  • Literatūros sąrašas11

Reziumė

Autorius
snicas
Tipas
Referatas
Dalykas
Kultūrologija
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 17, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Religijos pedagogikos pažintinė praktika

Kultūrologija Praktikos ataskaita 2012 m. giedre
Praktikos tikslas: Susipažinti su švietimo įstaigos (mokyklos, gimnazijos) struktūra ir veikla. Praktikos uždaviniai: - Surinkti informaciją apie mokyklą, jos struktūrą, ugdymo proceso organizavimą;...

Kurčiųjų kultūra. Kas tai?

Kultūrologija Referatas lunituke
Kurtieji taip pat kaip ir girdintieji turi tam tikrą kultūrą. Pirmą kartą Kurčiųjų kultūra kaip tikroji kultūra buvo pripažinta 1965 m. Tai įvyko...

Ispanijos kultūra

Kultūrologija Prezentacija egidija
PapročiaiĮvaizdisMuzikos bruožaiNuorodosKlausimaiNaudoti šaltiniai

Kultūra ir jos komponentai

Kultūrologija Referatas 2015 m. b.m.t.
Šiame darbe bus analizuojama kultūros samprata bei veiksniai, įtakojantys kultūrą. Vykstant globalizacijos procesui susiduria skirtingos kultūros, jos persipina ir pradeda sąveikauti. Kultūrų įvairovės...

Graikų kultūros ženklai

Kultūrologija Prezentacija dominykasserg
Kokį nusikaltimą padarė mitinis karalius Tantalas, tiksliai nežinoma. Senovės legendose pasakojama įvairiai. Vienose sakoma, kad Tantalas išdavė dievų paslaptis. Kitur tvirtinama, kad jis...

Populiarioji kultūra televizijoje

Kultūrologija Referatas 2012 m. svagzdyte
Šiais technologijų laikais sunku įsivaizduoti gyvenimą be medijos priemonių, teikiančių vis didesnę svarbą šiuolaikinei visuomenei. Viena populiariausių ir plačiausių medijų – televizija, kurioje...