Valstybės skolinimasis iš tarptautinių finansinių institucijų

19 psl. / 3000 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame vis labiau modernėjančiame pasaulyje, kuriame pinigai turi didelę galią, vis dažniau girdima apie įvairius valstybės pirkimus, rengiamus konkursus pirkimams. Tačiau ne ką rečiau tenka išgirsti ir apie įsiskolinimus. Valstybės skola ir jos valdymas tiesiogiai veikia Lietuvos valstybės ekonominę raidą ir ūkio vystimąsi. Didelė valstybės skola yra našta šalies ekonomikai, kadangi kuo didesnė skola, tuo daugiau valstybės biudžeto lėšų reikia skirti jos aptarnavimui, t.y. palūkanų mokėjimams ir pačios skolos grąžinimui. Tačiau nesiskolinti valstybė taip pat negali. Šiuo metu ekonomistai laikosi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir tikrai nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Esant Europos Sąjungos nare valstybės skola turi atitikti Mastrichto kriterijus, t. y. neviršyti 60% BPV (Lietuvos BVP - 54,03 mlrd. dolerių). Valstybė visada turi turėti galimybę skolintis, kad stiprintų ūkį. Stebint Lietuvos skolą 2000 – 2013 metais, pastebėta, kad skola išaugo nuo 12,7 mlrd iki 46,9 mlrd.

Darbo tikslas: Išanalizuoti valstybės skolinimąsi iš tarptautinių finansinių institucijų bei kaip tai veikia šalies ekonomiką.

Darbo objektas : valstybės skolinimasis.

Darbo uždaviniai:

 • Atskleisti skolos sampratą;
 • Aptarti Lietuvos valstybės pajamų šaltinius;
 • Atskleisti valstybės skolinimosi tikslus;
 • Išnagrinėti tarptautines finansines institucijas ir jų veiklą;
 • Išanalizuoti kokios yra Lietuvos valstybės skolos tarptautinėms finansinėms institucijoms;
 • Palyginti Baltijos šalių valstybėse susidariusias skolas.

Darbo metodai: mokslinės ir publicistinės literatūros analizė, duomenų sisteminimas, palyginimas.


Turinys

 • Įvadas
 • 1. VALSTYBĖS SKOLOS SAMPRATA
 • 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ ŠALTINIAI
 • 3. VALSTYBĖS SKOLINIMOSI TIKSLAI
 • 4. TARPTAUTINĖS FINANSINĖS INSTITUCIJOS IR JŲ VEIKLA
 • 4.1 Таrptautinis valiutos fondas
 • 4.2 Pasaulio bankas ir jo tikslai
 • 4.3 Tarptautinis atsiskaitymų bankas
 • 4.4 Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB)
 • 4.5 Europos Tarybos vystymo bankas (ETVB)
 • 5. LIETUVOS VALSTYBĖS SKOLA
 • 5.1 Lietuvos valstybės skolos atsiradimas
 • 5.2 Lietuvos valstybės skola
 • 5.3 Lietuvos valstybės paskolos iš tarptautinių finansinių organizacijų
 • 6. BALTIJOS ŠALIŲ SKOLOS 2008 – 2012 METAIS
 • 7. VALSTYBĖS SKOLINIMOSI ĮTAKA LIETUVOS EKONOMIKAI
 • Išvados
 • Literatūra 

Reziumė

Autorius
gita2252
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 20, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Valstybės skolinimasis tikslai, politika, problemos

Finansai Referatas 2012 m. justainas
Valstybės skolinimasis – skolos valdymo politika, kuri yra neatskiriama nuo bendrosios šalies ekonomikos politikos. Valstybės skolinimąsi pavedama formuoti vyriausybei arba institucijai, atsakingai už...

Valstybės biudžeto išlaidos

Finansai Referatas 2014 m. radvilina
Valstybės biudžeto išlaidos – ekonominių sprendimų visuma, susidaranti perskirstant biudžeto pajamas. Valstybės išlaidos yra tiesiogiai susijusios su valstybės funkcijomis ekonomine, socialine, politine prasmėmis....

Valstybės išlaidos

Finansai Referatas 2014 m. lietuviskai123456
Valstybės biudžeto išlaidas galima vadinti ekonominiais santykiai, kurie susidaro perskirstant biudžeto pajamas. Valstybės išlaidos yra tiesiogiai susijusios su valstybės funkcijomis politine ekonomine, bei...

Finansinių institucijų priežiūra

Finansai Referatas 2014 m. syyypt
Darbe apibrėžiama finansų sistemos sąvoka, išskiriami esminiai finansų institucijų aspektai iki 2012m. ir po 2012m. bei palyginama su užsienio valstybėmis.