Socialiniai mokslai / Sociologija

Prekyba žmonėmis ir ir prostitucijos problema Lietuvoje ir socialinis sprendimas

0 atsiliepimų
Autorius:

     Prekyba žmonėmis ir prostitucija daugelį metų yra aktuali tarptautinė problema. Ekonominiai nuosmukiai padėtį šalyje dar labiau pablogina ir prekyba žmonėmis ypač suaktyvėja. Prekyba žmonėmis (vyrais, moterimis, vaikais), tai asmenų verbavimas, pardavimas, pervežimas apgaule ar gąsdinimais. Baisiausia, kad įtraukiami ir vaikai, nes jie silpniausia ir trapiausia visuomenės dalis. Prekyba žmonėmis yra nusikaltimas ir baudžiama pagal LR Baudžiamojo kodekso straipsnius. Kiekvieno žmogaus seksualinis išnaudojimas ir smurtas prieš jį yra įvardijami, kaip neigiami veiksmai, prieštaraujantys žmogaus gerovės principams ir stebimi teisėsaugos institucijų. Pasak J. Ruškaus : „Seksualinis moterų išnaudojimas siekiant pasipelnymo tikslų tapo viena iš labiausiai paplitusių organizuoto nusikalstamumo sričių.“ „Auga prekyba žmonėmis ir priverstinė prostitucijos aukų skaičius.“ „ 2003m. JAV valstybės departamento pateikti duomenys skelbia, kad vidutiniškai 800 – 900 tūkstančių žmonių visame pasaulyje yra parduodama kiekvienais metais.“

     Lietuva taip pat yra prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos tinklo dalis. „Lietuva tarptautiniuose dokumentuose, konferencijose minima kaip aukų kilmės šalis.“ „Tai reiškia, kad vis daugiau moterų iš Lietuvos tampa prekiautojų žmonėmis taikiniu, veikia organizuotos nusikaltėlių grupuotės, kurios įtraukia jaunas moteris į prostituciją, išveža jas išnaudotojiškam darbui į užsienį.“[1]

   Labiausiai įtakojantys ir pastumiantys į prostituciją veiksniai yra didelis nedarbas ir žemas išsilavinimo lygis. Tad dauguma moterų palieka namus, ieškodamos darbo ir geresnio gyvenimo, patenka į nusikaltėlių rankas. Iš spaudoje rašomų straipsnių ir įvairių publicistinių laidų, vis girdime, kad prievarta, šantažu, grasinimais moterys verčiamos dirbti. Iš jų atimami dokumentai, laisvė. Dauguma tokių merginų yra netekėjusios, išsituokusios ar kilusios iš nepilnų šeimų arba tėvai jų neaugino, tad šios moterys gyveno pažeidžiamoje ir nestabilioje aplinkoje.

     Prekyba žmonėmis būna ir užslėptas nusikaltimas, nes ne kiekviena nukentėjusi moteris kreipiasi pagalbos. Tad ir tikslių duomenų apie prekybos moterimis Lietuvoje nėra. Pasak J. Ruškaus (2005m.):“Europolo duomenimis, iš trijų Baltijos šalių kasmet išvežama arba savo noru dirbti prostitutėmis išvažiuoja apie 3000 moterų, iš jų apie 1200 iš Lietuvos.“ „Kituose šaltiniuose minimi panašūs skaičiai :teigiama, kad užsienio šalyse kasmet atsiduria daugiau kaip 1000 ar daugiau kaip 2000 prekybos žmonėmis aukų, kilusių iš Lietuvos.“

[1] Jonas Ruškus ,Natalija Mažeikienė, Artūras Blinstrubas, Sigitas Balčiūnas. „Prekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacija ir reintegracija“VšĮ Šiaulių leidykla 2005m

 

 

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2766 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PREKYBOS MOTERIMIS LIETUVOJE ASPEKTAI4
 • 1.1 Prekyba žmonėmis ir prostitucijos kryptys4
 • 1.2 Aukų charakteristika Lietuvoje5
 • 1.3 Prostitučių verbavimo būdai7
 • 2. KOVA SU PREKYBA ŽMONĖMIS IR PAGALBA AUKOMS8
 • 2.1 Socialinių darbuotojų pagalba ir reabilitacija9
 • 2.2 Prevencija Lietuvoje10
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪRA13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
V. Tūtlio straipsnio “Karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąveika Lietuvoje: galimybių spąstų problemos sprendimas” analizė
Rašinys V. Tūtlio straipsnio “Karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąveika Lietuvoje: galimybių spąstų problemos sprendimas” analizė

Santrauka Straipsnyje rašoma, kad yra pasigendama sistemiško požiūrio į karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąsajas sprendžiant [...]

Policija visuomenės akyse: nepasitikėjimo Lietuvos policija problemos sprendimo būdai
Referatas Policija visuomenės akyse: nepasitikėjimo Lietuvos policija problemos sprendimo būdai

Kiekviena institucija visuomenėje atlieka skirtingus vaidmenis ir pagal tai užsitarnauja vienokį ar kitokį visuomenės vertinimą [...]

Regionų socialinės ir ekonominės plėtros problemos Lietuvos regionuose
Tyrimas Regionų socialinės ir ekonominės plėtros problemos Lietuvos regionuose

PRAKTINĖ UŽDUOTIS „REGIONŲ SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PLĖTROS PROBLEMOS" lentelė. Gyventojų skaičiaus dinamika Lietuvos regionuose 1. Palyginti kiekvieno [...]

Socialinės problemos Lietuvoje ir pasaulyje
Referatas Socialinės problemos Lietuvoje ir pasaulyje

Socialinė problema (atskirtis) - Tai įvairių visuomenės grupių atskyrimas nuo galimybės dalyvauti pagrindiniuose visuomenės plėtros [...]

Prekyba žmonėmis
Referatas Prekyba žmonėmis

Darbo tikslas – išanalizuoti prekybos žmonėmis problemą ir jos sprendimo būdus. Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Korupcijos kontrolės ir prevencijos problemos Lietuvoje
Diplominis darbas Korupcijos kontrolės ir prevencijos problemos Lietuvoje

Temos aktualumas. Šiandien nekyla abejonių, kad korupcija yra kiekvienoje valstybėje ir neigiamą įtaką įvairioms visuomenės [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]

Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos
Kursinis darbas Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos

Žmogaus gyvenimui ir egzistencijai visada buvo reikalinga bendruomenė ir tarpusavio jungtis. Viena iš tokių jungčių [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

AB “Audimas” prekės ženklo įvaizdžio Lietuvos rinkoje sprendimai
Kursinis darbas AB “Audimas” prekės ženklo įvaizdžio Lietuvos rinkoje sprendimai

Kauno mieste įsikūrusios bendrovės „Audimas“ veikla sukoncentruota ties sporto ir laisvalaikio aprangos prekių gamyba ir [...]

Socialinių darbuotojų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis, kvalifikacijos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis, kvalifikacijos tobulinimo galimybės

1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vienu svarbiausiu valstybės uždaviniu tapo socialinės apsaugos sistemos sukūrimas. Tačiau [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Svarstomosios demokratijos prielaidos ir apraiškos virtualiuose socialiniuose tinkluose Lietuvoje
Diplominis darbas Svarstomosios demokratijos prielaidos ir apraiškos virtualiuose socialiniuose tinkluose Lietuvoje

Temos aktualumas: Žinių visuomenėje mūsų kasdieninio gyvenimo ir bendravimo rutinos yra persmelktos naujųjų komunikacinių technologijų.

Stabilios demokratijos problema Lietuvoje
Kursinis darbas Stabilios demokratijos problema Lietuvoje

Darbe nagrinėjama Lietuvos stabilios demokratijos problema. Pirmiausia, ieškoma atsakymo į klausimą, kiek Lietuvos demokratija yra [...]