Prekyba žmonėmis ir ir prostitucijos problema Lietuvoje ir socialinis sprendimas

13 psl. / 2766 žod.

Ištrauka

Prekyba žmonėmis ir prostitucija daugelį metų yra aktuali tarptautinė problema. Ekonominiai nuosmukiai padėtį šalyje dar labiau pablogina ir prekyba žmonėmis ypač suaktyvėja. Prekyba žmonėmis (vyrais, moterimis, vaikais), tai asmenų verbavimas, pardavimas, pervežimas apgaule ar gąsdinimais. Baisiausia, kad įtraukiami ir vaikai, nes jie silpniausia ir trapiausia visuomenės dalis. Prekyba žmonėmis yra nusikaltimas ir baudžiama pagal LR Baudžiamojo kodekso straipsnius. Kiekvieno žmogaus seksualinis išnaudojimas ir smurtas prieš jį yra įvardijami, kaip neigiami veiksmai, prieštaraujantys žmogaus gerovės principams ir stebimi teisėsaugos institucijų. Pasak J. Ruškaus : „Seksualinis moterų išnaudojimas siekiant pasipelnymo tikslų tapo viena iš labiausiai paplitusių organizuoto nusikalstamumo sričių.“ „Auga prekyba žmonėmis ir priverstinė prostitucijos aukų skaičius.“ „ 2003m. JAV valstybės departamento pateikti duomenys skelbia, kad vidutiniškai 800 – 900 tūkstančių žmonių visame pasaulyje yra parduodama kiekvienais metais.“

Lietuva taip pat yra prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos tinklo dalis. „Lietuva tarptautiniuose dokumentuose, konferencijose minima kaip aukų kilmės šalis.“ „Tai reiškia, kad vis daugiau moterų iš Lietuvos tampa prekiautojų žmonėmis taikiniu, veikia organizuotos nusikaltėlių grupuotės, kurios įtraukia jaunas moteris į prostituciją, išveža jas išnaudotojiškam darbui į užsienį.“[1]

Labiausiai įtakojantys ir pastumiantys į prostituciją veiksniai yra didelis nedarbas ir žemas išsilavinimo lygis. Tad dauguma moterų palieka namus, ieškodamos darbo ir geresnio gyvenimo, patenka į nusikaltėlių rankas. Iš spaudoje rašomų straipsnių ir įvairių publicistinių laidų, vis girdime, kad prievarta, šantažu, grasinimais moterys verčiamos dirbti. Iš jų atimami dokumentai, laisvė. Dauguma tokių merginų yra netekėjusios, išsituokusios ar kilusios iš nepilnų šeimų arba tėvai jų neaugino, tad šios moterys gyveno pažeidžiamoje ir nestabilioje aplinkoje.

Prekyba žmonėmis būna ir užslėptas nusikaltimas, nes ne kiekviena nukentėjusi moteris kreipiasi pagalbos. Tad ir tikslių duomenų apie prekybos moterimis Lietuvoje nėra. Pasak J. Ruškaus (2005m.):“Europolo duomenimis, iš trijų Baltijos šalių kasmet išvežama arba savo noru dirbti prostitutėmis išvažiuoja apie 3000 moterų, iš jų apie 1200 iš Lietuvos.“ „Kituose šaltiniuose minimi panašūs skaičiai :teigiama, kad užsienio šalyse kasmet atsiduria daugiau kaip 1000 ar daugiau kaip 2000 prekybos žmonėmis aukų, kilusių iš Lietuvos.“

[1] Jonas Ruškus ,Natalija Mažeikienė, Artūras Blinstrubas, Sigitas Balčiūnas. „Prekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacija ir reintegracija“VšĮ Šiaulių leidykla 2005m


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PREKYBOS MOTERIMIS LIETUVOJE ASPEKTAI4
  • 1.1 Prekyba žmonėmis ir prostitucijos kryptys4
  • 1.2 Aukų charakteristika Lietuvoje5
  • 1.3 Prostitučių verbavimo būdai7
  • 2. KOVA SU PREKYBA ŽMONĖMIS IR PAGALBA AUKOMS8
  • 2.1 Socialinių darbuotojų pagalba ir reabilitacija9
  • 2.2 Prevencija Lietuvoje10
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
gbgb1
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 26, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Socialinės problemos. Gerovės valstybės samprata

Sociologija Prezentacija marinamarina
Žvelgiant į socialines problemas plačiąja prasme, jų pasaulyje galima būtų suskaičiuoti labai daug - apleisti vaikai ir senoliai, valdžios išnaudojimas, eksperimentai su žmonėmis,...

Socialinės problemos Lietuvoje ir pasaulyje

Sociologija Referatas 2014 m. ursulee
Socialinė problema (atskirtis) - Tai įvairių visuomenės grupių atskyrimas nuo galimybės dalyvauti pagrindiniuose visuomenės plėtros procesuose. Pagrindinės socialinės problemos – tai mažos pajamos,...