Mokytojo, kaip sveikatos ugdytojo, kompetencijos

10 psl. / 1294 žod.

Ištrauka

Mokytojo kompetencijų pagrindai susiformavo jau 20 amžiaus viduryje. Vėliau požiūris į kompetencijas kito, rėmėsi nebe įgūdžiais, bet paties žmogaus asmeninėmis savybėmis ir jo pasiruošimo tapti mokytoju procesu. Galiausiai suformuotos pagrindinės taisyklės kompetencijoms, kurios padeda joms efektyviai veikti.

Taigi siekiant paties geriausio rezultato, iš sveikatos ugdytojų tikimasi kvalifikuotumo, kompetetingumo, aktyvumo. Norima garantuoti sveikatos suvokimą jaunimui, kurie suaugę formuos visuomenės požiūrį į sveikatingumą, nors šie mokymai mokyklose dažnai nėra vertinami labai rimtai, ,,priskiriami” prie lengvesnių, daug dėmesio nereikalaujančių dalykų. Todėl mokytojo, kaip sveikatos ugdymo pedagogo pareiga yra remiantis pedagoginiais įgūdžiais formuoti kitokį požiūrį į savo dėstomą dalyką, pritraukti, sudominti ugdytinius.

Siekiant bendros disciplinos yra apibrėžiamos kompetencijos, būtinos sveikatą ugdančio mokytojo profesijai. Jos sugeneruoja kombinaciją savybių, tokių kaip - žinios, įgūdžiai, pažiūros ir jas paverčia standartu. Į tai įeina: sveikatos skatinimo propagavimas, asmeninė savišvieta ir tobulėjimas, dalyvavimas kursuose bei seminaruose ir jų organizavimas, pagrindo kūrimas visuomenės sveikatos švietime. Žinoma, sveikatos skatinimo efektyvumui užtikrinti, jo vykdymas turi atitikti Europos sveikatos skatinimo akreditavimo sistemos pagrindą. Šiame darbe kompetencijos nagrinėjamos pradedant nuo pagrindinių ir pereinant prie specifinių, reikalingų mokytojo darbui mokyklos aplinkoje. JAV gali pasigirti įspūdinga kompetencijų formavimo istorija. Čia jos suskirstytos į 7 grupes, toliau skirstoma į 34 kompetencijas, galiausiai padalinamos į 223 ,,sub kompetencijas”. Tai naudinga, siekiant atskirti būtent sveikatos ugdymo mokytojo profesines kompetencijas.


Turinys

  • ĮVADAS
  • 1. KOMPETENCIJOS
  • 2.KOMPETENCIJOS GRINDŽIAMOS ŽINIOMIS
  • 3.KOMPETENCIJOS GRINDŽIAMOS ĮGŪDŽIAIS
  • 4.KOMPETENCIJOS GRINDŽIAMOS NUOSTATOMIS
  • IŠVADOS
  • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
gretule8
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 28, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Ugdymas kaip socialinis reiškinys

Pedagogika Referatas 2012 m. baksas21
Įvairiuose moksliniuose šaltiniuose pastebėta, kad ugdymas yra socialinis reiškinys, kuriantis žmogų, kaip asmenybę tuo metu, kai jis bendraudamas sąveikauja su jį supančia aplinka...

Mokytojo vaidmuo mokyme pagal A. Dystervėgą

Pedagogika Rašinys gisgis
A. Dystervėgas yra pažangus XIX amžiaus vidurio vokiečių buržuazinės-demokratinės pedagogikos atstovas. Jis laiko mokytojo pašaukimą pačiu garbingiausiu ir teigia, kad mokytojais turi būti...

Pradinių klasių mokytojo dalykinė kompetencija

Pedagogika Kursinis darbas 2006 m. rasa13
Temos aktualumas. Aukščiausio lygio profesionalumas, gilios profesinės žinios, gebėjimai, asmeninės savybės ir kūrybinės veiklos patyrimas – svarbiausios pedagoginės kultūros sudedamosios dalys. Tad matome,...

Muzikos mokytojas kaip lyderis ugdymo procese

Pedagogika Referatas 2018 m. vika1
Tyrimo aktualumas. Informacinės technologijos, užpildančios mokinių gyvenimus ir lemiančios moksleivių mentaliteto pokyčius labai aktyviai kelia klausimą apie šių dienų mokytoją. Tuo pačiu tai...