Idealogijos vaidmuo totalitarinėje visuomenėje: George Orwell"o romano "1984 ieji" analizė

12 psl. / 2526 žod.

Ištrauka

Totalitarinėse valstybėse vienas svarbiausių valdžios tikslų yra individų pavergimas pasitelkiant ideologiją. Ideologijos pagalba stengiamasi pakeisti žmonių mąstymą bei pripažinti valdžios viešpatavimą bei jos taisykles savaime suprantamais dalykais. George Orwell‘o 1949 metais išleistame romane „1984-ieji“ atskleidžiamas totalitarinės valstybės valdžios ir visuomenės santykis bei parodoma kaip ideologija veikia žmones kasdieniame gyvenime.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti ideologijos vaidmenį totalitarinėje visuomenėje George Orwell‘o romane „1984-ieji“. Šiam tikslui pasiekti išsikelti trys uždaviniai:

1) išanalizuoti ideologijos vaidmenį totalitarinėje valstybėje;

2) ištirti romane vaizduojamas ideologijos apraiškas;

3) nustatyti, kokią įtaką ideologija daro knygoje aprašomai visuomenei.

Darbo teorinėje dalyje daugiausia remiamasi Alexei Yurchak „Soviet hegemony of form: everything was forever, until it was no more“ ir Rasos Baločkaitės „On ideology, language, and identity: language politics in the Soviet and Post-Soviet Lithuania“ straipsniais. Praktinėje dalyje analizuojamas George Orwell‘o romanas „1984-ieji‘ (1949m.), pasitelkiant romano ekranizaciją – filmą „Nineteen Eighty-Four“ (1984m.) bei remiantis teorine analize.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. TEORINĖ DALIS.4
  • 1.1. Ideologijos vaidmuo totalitarinėje valstybėje4
  • 2. TIRIAMOJI DALIS7
  • 2.1. Ideologijos vaidmuo totalitarinei visuomenei George Orwell romane „1984-ieji“8
  • 2.2. Ideologijos daroma įtaka romano „1984-ieji“ visuomenei9
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS13

Reziumė

Autorius
bluett
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 29, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Europos šalių vieta ir vaidmuo kovoje su terorizmu

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Temos aktualumas. Kas yra terorizmas? Šiandien egzistuoja labai daug šios sąvokos apibrėžimų. Kiekvienas asmuo, tiriantis terorizmą gali savaip apibrėžti terorizmą ir pagrįsti šio...