Naujas požiūris į Žiemos karą

10 psl. / 1928 žod.

Ištrauka

TSRS ir Suomijos karinis konfliktas, prasidėjęs 1939 m. lapkričio 30, nėra atskiras ir su minimu laikotarpiu visiškai nesusijęs įvykis. Dar prieš II pasaulinio karo pradžią totalitariniai režimai siekė įgyvendinti sau keltus uždavinius ir tarpusavio susitarimus. Todėl TSRS- Suomijos Žiemos karas tik dar akivaizdžiau demonstravo, kaip svarbu buvo išlaikyti valstybės savarankiškumą agresijos atveju.
II pasaulinis karas sulaukė didžiulio istorikų ir kitų mokslininkų susidomėjimo. Buvo tiriami, analizuojami įvairių šalių teikiami duomenys ir interpretacijos. Artėjant II pasaulinio karo metinėms, net ir masinės informavimo priemonės užsimena apie įvairiapusį šio įvykio vertinimą.
Žiemos karas Europos valstybių vadovų buvo įvertintas dar II pasaulinio karo metais, nutarus iš Tautų Sąjungos organizacijos pašalinti TSRS. Tačiau pagrindinis šio karo tyrimo indėlis priklauso Suomijos (Skandinavijos šalių) ir Rusijos (TSRS) mokslininkams.
Šių metų pavasarį buvo paminėtas Žiemos karo pabaigimo 70- metis , o prieš metus- ir karo pradžia . Šio įvykio sukakčių minėjimas demonstruoja išlikusį susidomėjimą suomių pasipriešinimu TSRS agresijai ir ryžtą išsaugoti savarankiškumą. Mums Žiemos karo vertinimo aktualijos svarbios irgi, nes tarpukariu Lietuvos vyriausybė turėjo apsispręsti dėl TSRS užsienio politikos siūlytų savitarpio pagalbos sutarčių vertinimo.
Istoriografijoje egzistuojantį požiūrį į Žiemos karą galime suskirstyti prosovietinį ir provakarietiškąjį. Tačiau nauji tyrimai ir besikeičiantis Rusijos požiūris į kai kuriuos praeities įvykius sudaro prielaidas naujiems požiūriams į Žiemos karą atsirasti . Tokį Rusijos požiūrį į istoriją grindžia užsispyrimas, savo valstybės istorijos garbinimas ir menkai vertinama gretimų tautų praeitis. Šią nuomonę patvirtina ir Rusijos kaimynų reakcija į jos istorijos interpretacijos raišką .
Bendriausių žinių apie Žiemos karą rasime enciklopedijose ir bendro pobūdžio istoriniuose darbuose apie II pasaulinį karą ar Europos istoriją .
Dalis autorių pripažįsta, kad prasidėjus totalitarinių režimų agresijai, Suomijos požiūris į juos buvo vienodai skeptiškas .
Kita dalis autorių teigia, kad TSRS- Suomijos karas prasidėjo dėl Suomijos agresyvumo ir jos teikiamos paramos nacizmui .
Šią mintį kai kurie rusų mokslininkai smerkdami pabrėžia, kad Suomija TSRS atžvilgiu niekada nedemonstravo agresyvumo . Visi Suomijos kariniai ketinimai buvo skirti gynybai ir savo tautos patriotizmui vystyti.
Dar ir šiandien pačių suomių visuomenė nėra visiškai apsisprendusi kaip vertinti Žiemos karą. Pademonstravus tvirtą norą išsaugoti visišką savarankiškumą buvo patirta milžiniškų nuostolių, bet tai tik dar daugiau sustiprino suomių patriotizmą. Nesutikus su TSRS reikalavimais, Suomija suprato, kad priešinasi agresyviam totalitariniam režimui, todėl reikės susitaikyti su galimais nuostoliais .
Rusiškoje istoriografijoje galime rasti duomenų, kad tiesioginė Žiemos karo priežastis buvo surežisuota TSRS. Teigiama, kad saviškiems apšaudžius karinius junginius prie Mainilos, Raudonoji armija patyrė nuostolių ir šiuo įvykiu buvo apkaltintos Suomijos karinės pajėgos . Tokį įvykių scenarijų patvirtintų ir 1994 m. Rusijos prezidento B.Jelcino pareikšta mintis, kad Žiemos karas buvęs TSRS agresija prieš Suomiją.


Turinys

  • I. Įvadas4
  • II. Karo priežastys5
  • III. Karo tikslai6
  • IV. Karo pradžia ir jo rezultatai7
  • V. Išvados9
  • VI. Literatūros ir šaltinių sąrašas11

Reziumė

Autorius
tomo0
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 25, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Istorija: Antrasis pasaulinis karas. Tarpukaris

Istorija Konspektas 2015 m. besmart
Antrasis pasaulinis karas (1939-1945): Antrojo pasaulinio karo priežastys. Prieškario laikotarpis. Antrojo pasaulinio karo veiksmai. Lietuva Antrojo pasaulinio karo metais. Antrojo pasaulinio karo rezultatai....

Alžyro ir Irako karai

Istorija Prezentacija eveliinaa
Alžyro karas arba Alžyro Nepriklausomybės karas (1954–1962) buvo partizaninio karo ir terorizmo prieš civilius gyventojus iš abiejų pusių bei kovų tarp Prancūzijos armijos...