Audito ir apskaitos tarnyba

8 psl. / 1416 žod.

Ištrauka

Prieš tai buvęs Lietuvos Respublikos apskaitos institutas 2008 m. rugpjūčio 28 d. pakeitė pavadinimą į Audito ir apskaitos tarnybą. Tai Biudžetinė įstaiga 2002 m. vasario 28 d. įsteigta pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą. AAT steigėja ir savininkė - valstybė. Tarnyba yra prie LR Finansų ministerijos.

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi šiais įstatymais: Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014); Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699); Lietuvos Respublikos audito įstatymu (Žin., 1999, Nr. 59-1916, Nr. 60; 2008, Nr. 82-3233; 2011, Nr. 121-5706, Nr. 146-6851); Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2011, Nr. 121-5707); kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, finansų ministro įsakymais ir savo nuostatais.

Įstaigos veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus užtikrinant finansinių ataskaitų informacijos vartotojų pasitikėjimą audituotomis finansinėmis ataskaitomis ir ūkio subjektams sudarant galimybę parengti finansines ataskaitas, kuriose parodoma tikra ir teisinga jų finansinė būklė, o finansinių ataskaitų informacijos vartotojams priimti teisingus sprendimus.

Šiame darbe audito ir apskaitos tarnybos darbą aptarsiu pagal atskirus skyrius.


Reziumė

Autorius
gretavgreta
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 8, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Apskaita Diplominis darbas evysniux@gmail.com
Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas padeda apsaugoti nuo įvairių manipuliacijų, apgaulių, finansinės...

Atidėtų mokesčių apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2011 m. rasa13
Temos aktualumas. Valstybės funkcijų vykdymui būtini atitinkami finansiniai resursai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos, surenkamos į biudžetą iš įvairių mokesčių. Jeigu valstybės...

Apskaita ir auditas

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. daiva_pirmūnė
Profesionalūs ekonomistai ir vadybininkai privalo puikiai išmanyti informacijos poreikius įmonių veiklai valdyti ir rasti kuo patikimesnius šaltinius tiems poreikiams patenkinti. Diduma reikiamos informacijos...