Darbo skatinimo priemonių įvairovė

8 psl. / 2859 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Gerėjančios gyvenimo sąlygos bei pragyvenimo lygis didina žmonių poreikius ir norus. Žmogų darbe nebetenkinta vien piniginis atlygis. Todėl įmonei yra ne tik sunkiau darbuotojus išlaikyti, tačiau ir rasti gerų darbuotojų. Kiekvieno vadovo rūpestis – užtikrinti, kad darbuotojai kokybiškai atliktų skirtus darbus (t. y. garantuoti, kad organizacija judėtų tikslingai – numatyta kryptimi). Taigi bet kurią veiklą vykdančiai įmonei yra svarbu motyvuotas darbuotojas, nes pasyvus darbo proceso dalyvis negali ir nesugeba gerai atlikti savo darbo užduočių. Darbo motyvacija yra būtina numatytiems darbams ir priimtiems vadovo sprendimams produktyviai įgyvendinti Todėl įmonės vadovybė turi stengtis, kad darbuotojai atliktų pavestas užduotis, didintų darbo našumą ir jaustų pasitenkinimą savo darbu. Norint tai pasiekti, reikia skatinti darbuotojus gerai dirbti. Vienas svarbiausių psichologinių veiksnių, lemiančių darbo efektyvumą, yra motyvacija (Bedny, Karwowski, 2006), todėl pastaruoju metu darbo motyvacija yra viena iš labiausiai socialinių mokslų nagrinėjamų sričių. Darbo motyvacijos problema yra labai aktuali organizacijose, nes žemas darbo motyvacijos lygis neigiamai veikia darbo atlikimą ir sumažina organizacijos produktyvumą (Kleinbeck, Fuhrmann, 2000).

Motyvacija – tai žmonių skatinimas veikti taip, kad jie ir įmonė pasiektų išsikeltus savo tikslus ir būtų patenkinti kiekvieno žmogaus poreikiai.

Motyvacija – tai konkrečių aktyvinimo būdų ir priemonių visuma, naudojama darbuotojų suinteresuotumui ir aktyvumui didinti (J.Martinkienė).

Albrecht rašo, kad siekiant motyvuoti ir įtraukti dirbančius žmones bei tokiu būdu kurti jų gerovę, gerinti darbo atlikimą ir didinti įsipareigojimą darbo vietai organizacijose turėtų būti kuriama atvira, palaikanti ir teisinga organizacinė bei komandos kultūra, užtikrinamas organizacijos tikslus aiškiai atitinkantis darbas, optimalus autonomijos lygis, parama ir karjeros galimybės.

Darbo tikslas. Remiantis teorine medžiaga nustatyti ir ištirti darbuotojų skatinimo priemones, atskleisti jų taikymo teorinius bei praktinius ypatumus. Siekiant šio tikslo darbe bus sprendžiami tokie uždaviniai:

1. atskleisti darbuotojų skatinimo formas ir kaip jos, kaip motyvacinė priemonė, veikia darbo našumą;

2. išanalizuoti įmonės GmbH „Hof“ darbuotojų skatinimo priemonių rūšis ir jų taikymą.

Darbo objektas. Darbuotojų skatinimo priemonės bei praktikoje egzistuojantys šių skatinimo priemonių taikymo ypatumai.

Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizės ir sintezės, faktų bei duomenų apibendrinimo ir interpretacijos, lentelių ir grafikų sudarymo metodai.

Darbą sudaro dvi dalys: pirmoje dalyje analizuojamas darbuotojų skatinimo priemonės, o antrojoje- darbuotojų skatinimo priemonių rūšys GmbH „Hof“ įmonėje, bei tų priemonių taikymo praktikoje ypatumai.


Reziumė

Autorius
prichodkaites@yahoo.com
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 12, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų skatinimas ir motyvacija

Vadyba Kursinis darbas linmat
Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas. Įmonės savininkas, norėdamas, kad jo verslas klestėtų, turi...

Darbuotojų skatinimo būdai organizacijoje

Vadyba Referatas 2010 m. sypsenele
Įmonės vadovas pasirenka motyvacinį metodą, atitinkantį jo įmonės tikslus. Tie metodai yra naudojami darbuotojų darbui tobulinti. Kiekvienas vadovas naudoja skirtingus, jiems priimtinus motyvavimo...

UAB "X" darbuotojų skatinimo įvertinimas

Vadyba Diplominis darbas 2013 m. višnevskaja
Šios temos aktualumą lemia personalo vaidmuo valdyme. Vadybininkus dažnai vadinami administraciniais vadovais, nes jų veiklos pagrindinis tikslas yra įmonės darbų atlikimo užtikrinimas. Organizacija...