UAB "X" tiekimo/aprūpinimo logistikos analizė

14 psl. / 1588 žod.

Ištrauka

Logistika darosi vis reikšmingesnė vartotojiškos visuomenės gyvenime, besiplečiančioje prekyboje bei importo / eksporto procedūrose. Logistikos įmonių sistemų pamatiniai tikslai: savo klientams kurti realią naudą, plėsti naujų ir lojalių klientų gretas, ieškoti naujų tobulėjimo galimybių. Taip pat logistikos įmonės viduje ir išorėje, pelno ir laiko aspektu, kiek įmanoma labiau, optimizuoti prekių bei kitų materialinių išteklių judėjimą. Logistikos paslaugos reikalingos ištisame procese: nuo žaliavų pirkimo iš tiekėjo iki gatavo produkto pardavimo vartotojui. Logistikos veiklą įmonėje organizuoja ir įgyvendina įmonės atskirų padalinių darbuotojai arba logistikos skyriai. Kiekvieną logistikos veiklos sritį siekiama valdyti ne atskirai, o koordinuotai. Versle negali būti svarbiausių, dominuojančių veiklos sričių. Jos visos yra svarbios, viena kitą papildo. Ir jei nors vienos veiklos sričiai yra skiriama mažiau dėmesio, jei ji ignoruojama, tai gali turėti neigiamų pasekmių visam verslui. Logistika yra praktinis verslo instrumentas, leidžiantis siekti įmonės strateginių, taktinių tikslų, daryti įtaką verslo strategijai, sukurti naujų įmonės konkurencinių pranašumų rinkoje.

Darbo tikslas: išsanalizuoti paskirstymo/tiekimo logistiką UAB “Lauksva” įmonėje.

Darbo uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti UAB „Lauksva” logistikos tikslą;
 2. Išanalizuoti logistikos padalinio vykdomus procesus;
 3. Atlikti tiekimo/aprūpinimo logistikos analizę;
 4. Atlikti SSGG analizę.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS PRISTATYMAS4
 • 1.1. UAB „Lauksva” logistikos tikslai ir uždaviniai4
 • 1.2. Įmonės logistikos valdymas ir funkcijos4
 • 1.3. Pagrindiniai veiklos dalyviai ir vykdomi procesai formuojantys veiklos išeigą5
 • 2. UAB „LAUKSVA” APRŪPINIMO/TIEKIMO ANALIZĖ6
 • 3. UAB „LAUKSVA” SSGG ANALIZĖ7
 • PASIŪLYMAI8
 • IŠVADOS9
 • PRIEDAI10

Reziumė

Autorius
eivina
Tipas
Referatas
Dalykas
Logistika
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 14, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Tiekimo vieta logistikoje

Logistika Referatas 2011 m. gatulytė
Kiekvienos įmonės veikloje logistika turėtų užimti labai svarbią vietą. Pagrindinė logistikos užduotis įmonėje – nukreipti įvairių specialistų profesinę veiklą į kuo geresnį klientų...

Produkto logistikos grandinės analizė

Logistika Referatas 2016 m. karolisci
Dar visai neseniai pagrindinė įmonių veikla koncentravosi apie rinkodarą ir gamybą, o kitos veiklos (transportavimas, sandėliavimas, aprūpinimas) buvo traktuojamos kaip pagalbinės. Toks požiūris...

Logistikos Analizė

Logistika Tyrimas 2020 m. krkevalait
Logistika yra efektyvaus (sąnaudų sumažinimo požiūriu) žaliavų, atsargų, medžiagų, nebaigtos gamybos, gatavos produkcijos, paslaugų nuo šio srauto atsiradimo pradžios iki jo vartojimo vietos...